הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה
הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

הצעת חוק הבזק (תיקון - הגבלות על מישדרי מין), התשס”א-2001

בחוק הבזק סעיף 6כה (2) נאמר כי אסור לשדר שידורים שיש בהם חומר תועבה כהגדרתו בחוק העונשין התשל"ז.

הגדרה זו הינה כוללת ואין בה פירוט. על כן יש להבהיר ביתר בהירות כי שידורי מין המופקרים בערוץ שרובו עוסק במין או שיש בו בזוי או השפלה מיניים או שהם מציגים אדם כחפץ זמין לשימוש מיני או כנתון להתעללות גופנית או מינית משדרים אלה יפסלו.

בבג"צ שהגישה השרה לשעבר שולמית אלוני וח"כ זבולון אורלב בנושא זה הורגש מחסורו של חוק זה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשס"א - 16.7.2001


1.     בסעיף 6כה לחוק הבזק התשמ"ב-1982 (להלן החוק העיקרי), אחרי פיסקה (2) יבוא:     
     "(2א)     שהוא ערוץ שעיקר שידוריו הם מישדרי מין"; לענין פיסקה זו, "מישדרי מין" - מישדרים שחלק מהותי מתוכם כולל תכנים העוסקים במין בדרך של הצגת יחסים מיניים או בדרך של הצגת מעשים המיועדים לעורר גירוי מיני או שיש בהם ביזוי או השפלה מיניים או שהם מציגים אדם כחפץ זמין לשימוש מיני או כנתון להתעללות גופנית או מינית".      
2.     בסעיף 6לז (א) לחוק העיקרי -     
     (1)     בסעיף קטן (א) במקום "6כה (1) עד (4)" יבוא:      
          "6כה(1), (2), (3) ו-(4)";     
     (2)     אחרי סעיף קטן (א) יבוא:     
          "(א1)     העובר על הוראות סעיף 6כה (2א) דינו מאסר חמש שנים או קנס של 7 מיליון שקלים חדשים; הוגש כתב אישום בשל חשד לביצוע עבירה זו יותלה רשיונו עד הגשת כתב האישום ועד להכרעת הדין בבית המשפט".     
          

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוק מיס

 2. dtt ערוצים

 3. חוב לחברת יס

 4. תקציב ערוץ 33

 5. ביטול אגרת טלויזיה

 6. ערעור אגרת טלויזיה

 7. העברת ערוצים בלווין

 8. מי משלם אגרת טלויזיה

 9. סיווג שידורי טלוויזיה

 10. אגרת טלוויזיה מקולקלת

 11. תביעה על אגרת טלוויזיה

 12. טעות בחיוב החודשי בהוט

 13. הרשות השלישית לטלויזיה

 14. ביטול אגרת רשות השידור

 15. הרשות הרביעית בטלוויזיה

 16. כמה מרוויח צלם טלוויזיה

 17. כתוביות בטלוויזיה לחרשים

 18. פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 19. אכיפת פרס תוכנית טלוויזיה

 20. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות

 21. תביעה נגד הוט על חיוב טלפון

 22. חיוב לקוח למרות שביקש להתנתק

 23. הגבלות שידורים למבוגרים בלבד

 24. אגרת טלוויזיה לפי יחידות דיור

 25. תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

 26. מה כוללת אחריות למסך טלויזיה ?

 27. הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

 28. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 29. מגורים עם ההורים - אגרת טלוויזיה

 30. ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

 31. הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

 32. ביטול מינוי מנהל הטלוויזיה בערבית

 33. פגיעה בפרנסה בעקבות כתבה בטלויזיה

 34. תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון

 35. עיקולים בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה

 36. מיזוג הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור

 37. פיצוי בגין אי טשטוש פנים בכתבה בטלוויזיה

 38. תביעה לחייב להחזיר סכומים שנגבו עבור שירותי כבלים

 39. התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

 40. תביעה נגד HOT על גביית יתר, התנערות מהתחייבות, החזר כספי בקיזוז ללא הסכמת הלקוח

 41. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס''ב-2002

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון