הארכת חופשת הלידה ל 4 חודשים

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הארכת חופשת לידה), התשס”א-2001

משך זמן חופשת הלידה בישראל הוא 12 שבועות - מזה עשרות שנים. עם התפתחות מדינת הרווחה, הידע החינוכי ורמת הבריאות - העלו מדינות מערביות רבות את משך חופשת הלידה ל-16 עד 20 שבועות, וחלקן אף למעלה מזה.

התיקון המוצע יאפשר גם לנשים היולדות בישראל לזכות בחופשת לידה ארוכה יותר - אשר תענה הן על צרכי התינוק/ת והן על צרכי האם היולדת.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השלוש עשרה שסימונה ב'רנ, על שולחן הכנסת הארבע עשרה שמספרן פ/1, פ/1296 ו-פ/1530 ועל שולחן הכנסת החמש עשרה מספרה פ/2105.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשס"א - 9.7.2001

תיקון סעיף 6
     1.     בחוק עבודת נשים התשי"ד-1954, בסעיף 6(ב), במקום "שנים עשר" יבוא "שישה עשר".     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכויות האב לחופשת לידה

 2. פיטורים בזמן חופשת לידה

 3. מכתב התפטרות בחופשת לידה

 4. הצעת חוק הארכת חופשת לידה

 5. הצעת חוק פיצול חופשת לידה

 6. חופשת לידה תאומים ושלישיות

 7. הצעת חוק קיצור חופשת הלידה

 8. מכתב פיטורים אחרי חופשת לידה

 9. הארכת חופשת הלידה ל 4 חודשים

 10. הארכת חופשת הלידה ל 14 שבועות

 11. התפטרות עובדת הייטק בחופשת לידה

 12. הודעה למעסיק על יציאה לחופשת לידה

 13. חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה

 14. פיטורי עובדת זמנית לאחר חופשת לידה

 15. איסור פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה

 16. שינוי תפקיד לעובדת לאחר חופשת לידה

 17. חופשת לידה למי שילדה יותר מילד אחד

 18. התפטרות במהלך חופשת לידה לצורך טיפול בילד

 19. חופשת לידה לבעל - חובת האישה לחזור לעבודה

 20. פיטורים בזמן חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

 21. תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ''ט-1999

 22. תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ''ט-1999

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון