ביטול אגרת טלויזיה
ביטול אגרת טלויזיה

הצעת חוק רשות השידור (תיקון - ביטול אגרות בעד מקלטי טלוויזיה), התשס”א-2001

עם התפתחות שוק התקשרות בישראל וכניסת שירותי הטלוויזיה בכבלים ובלוויין, הפכה גביית אגרה בגין החזקת מקלט טלוויזיה למימון פעילות רשות השידור, למיותרת לחלוטין, בעיקר לנוכח הגורמים הבאים:     

א.     אפשרויות המימון השונות לשידור הטלוויזיה הממלכתית, דוגמת תשדירי פרסומת וחסויות וגביית תשלום בעבור הזכות להעביר שידורי הערוץ.     
ב.     הטלת האגרה בגין החזקת מקלט טלוויזיה יוצרת בעיות משפטיות באשר להחזקת מספר מקלטים ובאשר להחזקת מחשבים אישיים שגם באמצעותם ניתן לקלוט שידורי טלוויזיה.     
ג.     הרשימה הארוכה המפורטת בחוק, המגדירה את הזכאים לפטור מתשלום האגרה, מעידה על הצורך בביטולה.     
ד.     הסנקציה המוטלת בגין אי תשלום האגרה (עיקול מקלט הטלוויזיה) פוגעת בעיקר בשכבות חלשות שאין בידן לשלמה.     
ה.     באחרונה מתחבטת ועדת הכספים בעניין אישור תקציב רשות השידור, עקב נתונים המורים כי סכומים גדולים מתקציב הרשות לא נוצלו על ידה.     
לאור האמור לעיל, יש לבטל את האגרה ולמנות ועדה שתבחן הפעלת אמצעי מימון חלופיים לערוץ הממלכתי.     הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשס"א - 21.5.2001

1.     בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק העיקרי), סעיפים 29 עד 29ג - בטלים.     
2     במקום סעיף 32ג לחוק העיקרי יבוא:      
               32ג.     התקציב לפי סעיף 31 טעון אישורה של ועדת הכספים של הכנסת".     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוק מיס

 2. dtt ערוצים

 3. חוב לחברת יס

 4. תקציב ערוץ 33

 5. ביטול אגרת טלויזיה

 6. ערעור אגרת טלויזיה

 7. העברת ערוצים בלווין

 8. מי משלם אגרת טלויזיה

 9. סיווג שידורי טלוויזיה

 10. אגרת טלוויזיה מקולקלת

 11. תביעה על אגרת טלוויזיה

 12. טעות בחיוב החודשי בהוט

 13. הרשות השלישית לטלויזיה

 14. ביטול אגרת רשות השידור

 15. הרשות הרביעית בטלוויזיה

 16. כמה מרוויח צלם טלוויזיה

 17. כתוביות בטלוויזיה לחרשים

 18. פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 19. אכיפת פרס תוכנית טלוויזיה

 20. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות

 21. תביעה נגד הוט על חיוב טלפון

 22. חיוב לקוח למרות שביקש להתנתק

 23. הגבלות שידורים למבוגרים בלבד

 24. אגרת טלוויזיה לפי יחידות דיור

 25. תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

 26. מה כוללת אחריות למסך טלויזיה ?

 27. הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

 28. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 29. מגורים עם ההורים - אגרת טלוויזיה

 30. ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

 31. הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

 32. ביטול מינוי מנהל הטלוויזיה בערבית

 33. פגיעה בפרנסה בעקבות כתבה בטלויזיה

 34. תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון

 35. עיקולים בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה

 36. מיזוג הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור

 37. פיצוי בגין אי טשטוש פנים בכתבה בטלוויזיה

 38. תביעה לחייב להחזיר סכומים שנגבו עבור שירותי כבלים

 39. התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

 40. תביעה נגד HOT על גביית יתר, התנערות מהתחייבות, החזר כספי בקיזוז ללא הסכמת הלקוח

 41. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס''ב-2002

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון