איסור פרסום סיגריות

הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון - הגבלת פרסום), התשס”א-2001

מוצע לאסור לחלוטין פרסום למוצרי טבק ועישון בעיתונים, כתבי עת ובאינטרנט.
העישון מזיק לבריאות והעישון האקטיבי והפאסיבי הורג אלפי אנשים בשנה.

מטרת החוק לנסות לצמצם ככל הניתן את מספר המעשנים החדשים שלפי מחקרים שנעשו באירופה 80% מהם מתחת לגיל 18, והם קהל היעד של המפרסמים.

בצרפת, בריטניה, איטליה ואירלנד כבר אסורות פרסומות לסיגריות ובאחרונה צמצמה גם בלגיה, באופן דראסטי, את הפרסום במקומות ציבוריים ובקולנוע. נציבות האיחוד האירופי מתכוונת לאסור פרסום מודעות לטבק וסיגריות בעיתונים, בכתבי עת ובאינטרנט החל מחודש יוני 2001 .

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בתמוז התשס"א - 25.6.2001


תיקון סעיף 3     1.     בחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 3 בסופו יבוא:     
          "(6)     עתונים וכתבי עת     
          (7)     אינטרנט."      
ביטול סעיפים 7-5     2.     סעיפים 5,6,7 לחוק העיקרי - בטלים.      
תיקון סעיף 12     3.     בסעיף 12 לחוק העיקרי, במקום "2 עד 7" יבוא "2 עד 4".     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרסום מלגות

 2. פרסום שם נפטר

 3. פרסום חוקי עזר

 4. פרסום קלטת שחזור

 5. פרסום קלטת חקירה

 6. פרסום התליית רישיון

 7. איסור פרסום סיגריות

 8. פרסום תמונה ללא רשות

 9. זכויות פרסום על גשרים

 10. תביעה על שירותי פרסום

 11. צו מניעה נגד פרסום דומה

 12. תביעה בנושא עמודי פרסום

 13. חוב עלות פרסום באתר זאפ

 14. כללי פרסום מרפאות שיניים

 15. איסור פרסום מחיר במטבע זר

 16. פיצוי כספי על פרסום מטעה

 17. חובת פרסום עדכון בתקשורת

 18. טעות במודעת פרסום בעיתון

 19. הצעת חוק פרסום סל הבריאות

 20. איסור פרסום חקירה משטרתית

 21. חובת פרסום סגירת תיק פלילי

 22. הצעת חוק איסור פרסום סקרים

 23. איסור פרסום צילום אדם ברבים

 24. פרסומים הנוגעים לאיש ציבור

 25. פרסום ביטוח - תביעה ייצוגית

 26. תביעת שיפוי על פרסומים בעיתון

 27. פרסום שקרי אודות שנות ניסיון מקצועי

 28. הצעת חוק פרסום מקבלי משכורות גבוהות

 29. הודעה בדבר כללים לענין היתרים לפרסום

 30. עורך דין דיני חוזים - הפרת הסכם פרסום

 31. איסור מגעים עם ארגוני טרור ופרסום רשימה

 32. צו מניעה זמני האוסר על פרסום ושיווק מוצר

 33. פרסום ממצאים חיוביים בדו"ח מבקר המדינה

 34. בקשה להתיר פרסום החלטה של בית הדין לעבודה

 35. פרסום תמונות ללא רשות - פיצוי 15,000 ש''ח

 36. חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ"ו-1996

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון