אי סגירת תיק אלימות במשפחה לאחר ביטול תלונה

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - עבירת אלימות במשפחה), התשס”א-2001

תופעת רצח נשים ובנות זוג עלה והגיע למצב של מכת מדינה. ריבוי המקרים של רצח נשים במשפחה אשר קדמה להם תלונה של הקורבן במשטרה, מורה כי יש צורך בחקיקה אשר תספק הגנה לקורבנות אלו.

הצעת חוק זו קובעת כי תיק חקירה, אשר נפתח על רקע תלונה בעבירת אלימות או בעבירת מין במשפחה, לא ייסגר עם ביטול התלונה, אלא רק לאחר בדיקה מעמיקה של המשטרה כי אמנם האלימות פסקה.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בניסן התשס"א-28.3.2001

1.     בחוק סדר הדין הפלילי, [ נוסח משולב] התשמ"ב - 1982 אחרי סעיף 59 יבוא:      
     59א.     (א)     על אף הוראות סעיף 59, לא ניתן יהיה לסגור תיק חקירה כנגד בן משפחה, כהגדתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א 1991 בעבירת אלימות במשפחה או בעבירות מין במשפחה, לבקשת בן הזוג המתלונן, ללא אישורו של קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה.      
          (ב)     החליט קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה לסגור תיק חקירה כאמור בסעיף קטן (א) - תושעה סגירת התיק למשך שנה אחת ולא ייסגר התיק אלא אם כן שוכנע הקצין האמור, מעל לכל ספק, כי לא נשקפת סכנה לבן המשפחה מן החשוד".     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אלימות נגד פקח

 2. אלימות נגד קבלן

 3. אלימות בין שכנים

 4. אלימות נגד החברה

 5. מניעת אלימות חוזרת

 6. אלימות כלפי תינוקת

 7. אלימות במועדון לילה

 8. אלימות נגד נהג מונית

 9. הרשות למלחמה באלימות

 10. אלימות בגלל צ'ק שחזר

 11. אלימות גבר נגד גרושתו

 12. אלימות באולם בית משפט

 13. צו הרחקה נגד בעל אלים

 14. אלימות מאבטחים בקניון

 15. פיצויים על אלימות בכיתה

 16. אלימות נגד הורה - צו הגנה

 17. עונש בגין אלימות נגד נשים

 18. מעצר על אלימות נגד בת זוג

 19. עילת פינוי דייר מוגן אלימות

 20. אלימות בין שכנים בבית משותף

 21. הצעת חוק מניעת הסתה לאלימות

 22. זיכוי בעבירות אלימות במשפחה

 23. חזקת המסוכנות בעבירות אלימות

 24. ערעור על עבירת אלימות במשפחה

 25. אלימות במשפחה של עובדי ציבור

 26. מעשי אלימות בפקודת מניעת טרור

 27. עונש על אלימות קשה נגד בת זוג

 28. זיכוי מעבירת אלימות נגד בת זוג

 29. אלימות פיזית של מורה כלפי תלמיד

 30. הצעת חוק בנושא עידוד מעשי אלימות

 31. שחרור ממעצר בעבירות אלימות במשפחה

 32. ביטול הרשעה בעבירות אלימות במשפחה

 33. ערעור על הרשעה בעבירות אלימות קשות

 34. פיצויים בגין אלימות על רקע דתי לאומני

 35. חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991

 36. הגדרת בן זוג בחוק למניעת אלימות במשפחה

 37. שמירה על מקום העבודה לנפגעי אלימות במשפחה

 38. אי סגירת תיק אלימות במשפחה לאחר ביטול תלונה

 39. מעצר עד תום ההליכים או שחרור בערובה בעבירות אלימות

 40. תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות), תשל''ו-1975

 41. תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ''א-1991

 42. חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח-2008

 43. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי שוטר), התשס''ב-2002

 44. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח על אלימות גופנית), התש''ע-2009

 45. חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ"ה-1995

 46. כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), התשס"ג-2002

 47. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך), התשס''ב-2002

 48. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי דת וטוענים רבניים), התש''ע-2010

 49. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות), התשס''ב-2002

 50. חוק פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי (תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון