אחריות לחיילי משמר הגבול

הצעת חוק שירות בטחון (תיקון - אחריות לחיילי משמר הגבול), התשס”א-2001

חיילים המשרתים במשמר הגבול במסגרת שירות החובה מצויים תחת סמכות ואחריות של משמר הגבול ולא של צה"ל, אך זכויותיהם כחיילים על פי חוק שירות בטחון מעורפלים למדי (להבדיל מחיילים אחרים המשרתים מחוץ לסד"כ). תיקון זה מטרתו להפריד בין סמכות משמר הגבול על חייליו מאחריותו הכוללת של צבא-הגנה לישראל עליהם.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר התשס"א - 12.3.2001


1.      בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 24, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:     
     "(ב)     על אף האמור בסעיף 25, דין שירות בהתאם לצו לפי סעיף 24(א) כדין שירות סדיר לכל דבר וענין, והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת בחוק."      
2.      בחוק העיקרי, אחרי סעיף 25 יבוא:     
          25א.     חובותיו וזכויותיו של יוצא-צבא המשרת במשמר הגבול בהתאם לצו לפי סעיף 24(א), בענינים הנוגעים לזכויות הפרט, משך השירות, שחרור משירות או מתן פטור משירות או הארכת השירות בשעת חירום, יהיו בסמכות ובאחריות צבא-הגנה לישראל."     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חייל בקבע

 2. כאבי גב חיילת

 3. מקום קבורתו של חייל

 4. הצעת חוק חיילי צד"ל

 5. ייצוג משפטי לחיילים

 6. הכרה בנכות חייל צד''ל

 7. עורך דין לחיילים מומלץ

 8. זכאות למענק חייל משוחרר

 9. תביעה בגין התאבדות חייל

 10. אחריות לחיילי משמר הגבול

 11. ביטוח רפואי לחיילים בצה''ל

 12. הצעת חוק מקום קבורה של חייל

 13. מתן תנאים בסיסים לחיילי צד"ל

 14. תביעה נגד ישראל יריות חיילים

 15. שילוב חיילים משוחררים במשטרה

 16. שכירות נכס לצורך הלנת חיילים

 17. שכר חיילים בשירות סדיר בצה"ל

 18. אחריות רפואית על חיילים חולים

 19. זכויות חייל שנפגע בתאונת דרכים

 20. חוק הגנת החייל (דירה), תש"ט-1949

 21. מענק לחיילים ששירתו ביחידה קרבית

 22. הפרעה לחייל במילוי תפקידו - זיכוי

 23. חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994

 24. הצעת חוק חיילי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם

 25. משפחות חיילים שנספו במערכה - נכות מעבודה

 26. השלמת פיצויים למשפחות חיילים שנספו במערכה

 27. הצעת חוק חיילים שנהרגו שלא בעת מילוי תפקיד

 28. חוק הגנת החייל (דירה) (תיקון), תשי"ב-1952

 29. הקמת אתר הנצחה ומוזיאון לזכר החיילים הדרוזים

 30. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949

 31. תביעה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 32. תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, תש''ל-1970

 33. תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), תש''ט-1949

 34. תקנות החיילים המשוחררים (פטור מאגרת-רשיון לסחור בטבק), תשי''א-1951

 35. תקנות השיפוט הצבאי (אופן השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ''ט-1969

 36. תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ''ז-1987

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון