פסלות לרשת

הצעת חוק הירושה (תיקון - פסלות לרשת), התש”ס-2000

חוק הירושה, התשכ"ה-1965, קובע בסעיף 5 כי מי שהורשע על שגרם למות המוריש או שניסה לגרום למותו יהיה פסול לרשת.

הוראה זו עלולה ליצור עיוות במקרה בו רצח אדם את בן זוגו וזמן קצר לאחר מכן, בטרם הורשע בדין, התאבד או מת מסיבה אחרת. אם הרוצח כתב צוואה, שאינה כוללת את ילדיו, הרי שיתכן שהילדים ינושלו הן מרכוש ההורה הרותח, והן מרכוש ההורה הנרצח שעבר בירושה לבן-זוגו.

לפיכך, מוצע לקבוע כי במצב בו נרצח אדם בידי בן-זוגו, לא יהיה בן הזוג כשר לרשת, גם אם רק נחשד או הואשם ברצח, וטרם הורשע.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התש"ס - 15.5.2000


תקיון סעיף 5               
     1.     בחוק הירושה, התשכ"ה-1965, בסעיף 5(א), אחרי פסקה (1) יבוא: "(1א) מי שנאשם או נחשד וכל עוד לא זוכה, על שגרם במתכוון למותו של המוריש שהוא בן-זוגו, או שניסה לגרום למותו;".     לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסלות לרשת

 2. פקודת הירושה

 3. יורש אחר יורש

 4. ירושת משק חקלאי

 5. ברירת הדין בירושה

 6. ירושה לבן זוג רוצח

 7. ירושה של ילד מאומץ

 8. זכויות גרושה בירושה

 9. יורש שאינו על פי דין

 10. סכסוך ירושה בין אחים

 11. אי קיום יורשים אחרים

 12. ירושה של דיירות מוגנת

 13. התיישנות תביעת יורשים

 14. אי צירוף יורשים לתביעה

 15. קבלת חזקה בדירה בירושה

 16. מחיר נכס שהתקבל בירושה

 17. חוק הירושה, תשכ"ה-1965

 18. פטירת יורש לפני המוריש

 19. סכסוך בין אחים על ירושה

 20. הגבלת יורש שימוש בירושה

 21. זכויות יורשים במשק חקלאי

 22. חלוקת דירה בירושה בין אחים

 23. תקנות הירושה, התשנ''ח-1998

 24. זכויות אחים יורשים משק חקלאי

 25. זכאות לקבלת שליש מדירה בירושה

 26. האם דיירות מוגנת עוברת בירושה

 27. ירושת בן זוג של רווק ללא ילדים

 28. סכסוך ירושה בין האלמנה לאחיינים

 29. פינוי מדירה שכורה שהתקבלה בירושה

 30. זכויות ירושה - ילדים - אישה שניה

 31. זכות יורשים להיות חוכרים של מגרש

 32. הצעת חוק שיווי הרכישה יורש מקרקעין

 33. תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשנ''ט-1999

 34. תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ''ח-1998

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון