פיצויים בגין אלימות על רקע דתי לאומני

הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - מתן פיצויים על נזקי אלימות על רקע דתי ולאומני), התשס”א-2000

לאור העובדה שחברות הביטוח מסרבות לפצות את בעלי החנויות ששמשותיהן נפגעו במהלך ההפגנות האחרונות של ערביי ישראל, כמו גם את בעלי המכוניות שנרגמו ואף הוצתו במהלך אירועי הימים האחרונים, נוצר צורך בתיקון חוק מס רכוש והרחבתו גם לפיצוי על נזקים הנגרמים כתוצאה מאלימות על רקע לאומני ודתי המבוצעות על ידי אזרחי המדינה. בשל העובדה שהחוק היום מאפשר פיצוי ממס רכוש רק לנפגעים ממה שמכונה "פעולות איבה" המוגדרות כפעולות שנעשו על ידי גורמים חיצונים דוגמת ערביי השטחים או ארגוני טרור, לא זוכים עשרות בעלי המכוניות והחנויות אשר נפגעו בהפגנות בכל פיצוי. דומה גם מצבם של אזרחים רבים אחרים שבעתות שונות נפגעו מכוניותיהם מהאלימות על רקע דתי ושאר מצבים שלא מכוסים תחת הגדרת "פעולות איבה".


הצעת חוק זו מטרתה להביא להקבלה בין כל סוגי האלימות על רקע לאומני ודתי, הנזק הנגרם מאבן הנזרקת על די אזרח המדינה יהודי או ערבי, לא שונה מהנזק שגורמת אבן הנזרקת על ידי פלשתינאי תושב השטחים, ולנוכח האירועים האחרונים יש צורך בשינוי החוק.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-14 ע"י ח"כ אופיר פינס-פז ומספרה פ/1461.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בחשון התשס"א- 13.11.2000


     1.     בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א - 1961 בסעיף 35 -      
          (1)     בהגדרה "נזק" אחרי "נזק עקיף" יבוא "נזק כתוצאה מאלימות על רגע דתי ולאומני";      
          (2)     אחרי ההגדרה "נזק עקיף" יבוא: "נזק כתוצאה מאלימות על רקע דתי ולאומני" - נזק שנגרם לנכס עקב פעולות אלימות על רקע דתי ולאומני;"      


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אלימות נגד פקח

 2. אלימות נגד קבלן

 3. אלימות בין שכנים

 4. אלימות נגד החברה

 5. מניעת אלימות חוזרת

 6. אלימות כלפי תינוקת

 7. אלימות במועדון לילה

 8. אלימות נגד נהג מונית

 9. הרשות למלחמה באלימות

 10. אלימות בגלל צ'ק שחזר

 11. אלימות גבר נגד גרושתו

 12. אלימות באולם בית משפט

 13. צו הרחקה נגד בעל אלים

 14. אלימות מאבטחים בקניון

 15. פיצויים על אלימות בכיתה

 16. אלימות נגד הורה - צו הגנה

 17. עונש בגין אלימות נגד נשים

 18. מעצר על אלימות נגד בת זוג

 19. עילת פינוי דייר מוגן אלימות

 20. אלימות בין שכנים בבית משותף

 21. הצעת חוק מניעת הסתה לאלימות

 22. זיכוי בעבירות אלימות במשפחה

 23. חזקת המסוכנות בעבירות אלימות

 24. ערעור על עבירת אלימות במשפחה

 25. אלימות במשפחה של עובדי ציבור

 26. מעשי אלימות בפקודת מניעת טרור

 27. עונש על אלימות קשה נגד בת זוג

 28. זיכוי מעבירת אלימות נגד בת זוג

 29. אלימות פיזית של מורה כלפי תלמיד

 30. הצעת חוק בנושא עידוד מעשי אלימות

 31. שחרור ממעצר בעבירות אלימות במשפחה

 32. ביטול הרשעה בעבירות אלימות במשפחה

 33. ערעור על הרשעה בעבירות אלימות קשות

 34. פיצויים בגין אלימות על רקע דתי לאומני

 35. חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991

 36. הגדרת בן זוג בחוק למניעת אלימות במשפחה

 37. שמירה על מקום העבודה לנפגעי אלימות במשפחה

 38. אי סגירת תיק אלימות במשפחה לאחר ביטול תלונה

 39. מעצר עד תום ההליכים או שחרור בערובה בעבירות אלימות

 40. תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות), תשל''ו-1975

 41. תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ''א-1991

 42. חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח-2008

 43. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי שוטר), התשס''ב-2002

 44. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח על אלימות גופנית), התש''ע-2009

 45. חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ"ה-1995

 46. כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), התשס"ג-2002

 47. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך), התשס''ב-2002

 48. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי דת וטוענים רבניים), התש''ע-2010

 49. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות), התשס''ב-2002

 50. חוק פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי (תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון