נעדרי מלחמת לבנון

הצעת חוק נעדרי מבצע שלום הגליל, התש”ס-2000

מאז הקרב באזור הכפר סולטן יעקב שבלבנון בחודש יוני בשנת 1982, נעדרים זכריה באומל, צבי פלדמן ויהודה כץ. השלושה נשבו, כפי הנראה, בידי פלג פלשתיני "אל צעיקה" הנתון לשליטה סורית.     
עדויות לאחר הקרב וקטעי מידע לאורך השנים קושרים את גורלם של השלושה לסוריה ואש"ף. גורמים אלה מסרבים עד היום למסור מידע אשר יאיר את שעלה בגורלם.     
כיום, עם חידוש המשא ומתן בין ממשלת ישראל לסוריה וחידוש השיחות על הסדר הקבע עם אש"ף, הרי שמן הראוי הוא כי בטרם יקבעו הסדרים אלו, ייוודע גורלם של נעדרי מבצע שלום הגליל. מוצע כי כל הסכם שממשלת ישראל תחתום עם סוריה ו\או אש"ף, יותנה בקבלת המידע המצוי בידי גורמים אלה בנוגע לשלושת חיילי צה"ל הנעדרים. בכך, תדגיש מדינת ישראל את מחויבותה הנחרצת ובלתי מתפשרת לחייליה אשר לא שבו מן הקרב.      הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט באדר א' התש"ס - 6.3.2000

 1.      בחוק זה - נעדרי מבצע שלום הגליל - שלושת חיילי צה"ל , זכריה באומל, יהודה כץ וצבי פלדמן.     
 2.      על אף האמור בכל דין, ממשלת ישראל לא תאשר, לא תביא לאישור הכנסת ולא תביא למשאל עם, כל הסכם עם סוריה או עם אש"ף, בין אם זמני, חלקי, קבוע או אחר, בלא שמסרו את המידע המצוי בידם בנוגע לגורל נעדרי מבצע שלום הגליל.     
 3.      כל הסכם שנכרת בניגוד להוראות חוק זה - בטל.     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ותיק מלחמה נזקק

 2. הוכחת נזק מלחמה

 3. הגדרת נזק מלחמה

 4. נעדרי מלחמת לבנון

 5. צו העסקת נכי מלחמה

 6. פיטורים בזמן מלחמה

 7. פציעה במלחמת יום כיפור

 8. ותיקי מלחמת העולם השניה

 9. חוקיות הכרזת מלחמה בישראל

 10. פדיון שבויים במדינת ישראל

 11. אי מינוי ועדת ערר נזקי מלחמה

 12. פוסט טראומה בגלל מלחמת לבנון

 13. ערעור על החלטת ועדת ערר נזק מלחמה

 14. תקנות העסקת נכי-מלחמה, תשי''א-1951

 15. תביעה כספית לפיצויים בגין פעולה מלחמתית

 16. חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988

 17. חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000

 18. חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש"ע-2010

 19. תקנות בדבר נכי-מלחמה (זכות-קדימה לקבלת רשיונות), תש''י-1950

 20. תביעת שיפוי של המדינה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 21. חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון