מתן תנאים בסיסים לחיילי צד"ל

הצעת חוק נסיגת כוחות צבא הגנה לישראל מלבנון תוך מתן תנאים בסיסים לחיילי צד"ל, התש"ס-2000

עקב החלטת הממשלה לסגת מלבנון לגבול הבינלאומי, מוצע לחוקק חוק המבטיח את עתידם של חיילי צד"ל שבעזרתם הגן צה"ל על תושבי הצפון כ 18 שנה, ורבים מהם אף מתקופת מלחמת האזרחים בלבנון (1976) וכתוצאה מכך חיילים אלו שלמו בחיי רבים ממשפחותיהם, ונחשבים כבוגדים ומבוקשים בעיני אויבי ישראל, לרבות ארגון חזבאללה הדורש ומצהיר על כוונתו לחסלם עם השלמת נסיגת צה"ל מלבנון.
החוק בא להסדיר עבורם מקלט מדיני בישראל לרבות מקום מגורים, תעסוקה, ותנאים למחייה בצורה המכובדת ביותר,בתנאי שיומלצו ע"י כוחות הביטחון וצה"ל שפעלו ופועלים בדרום לבנון.





הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000

1.     בחוק זה -     
     "לבנון" - שטח לבנון אשר נמצא בשליטת כוחות צבא הגנה לישראל, או בשליטת צבא דרום לבנון;      
     "השר" - שר הביטחון.      
2.     כל נסיגה של כוחות צבא ההגנה לישראל משטח לבנון, לא תתבצע אלא תוך הבטחת בטחונם של חיילי צד"ל שבעזרתם הגן צה"ל על בטחון תושבי הצפון כ-25 שנה.      
3.     השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר הסדרת מגוריהם של חיילי צד"ל בישראל.     






לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חייל בקבע

 2. כאבי גב חיילת

 3. מקום קבורתו של חייל

 4. הצעת חוק חיילי צד"ל

 5. ייצוג משפטי לחיילים

 6. הכרה בנכות חייל צד''ל

 7. עורך דין לחיילים מומלץ

 8. זכאות למענק חייל משוחרר

 9. תביעה בגין התאבדות חייל

 10. אחריות לחיילי משמר הגבול

 11. ביטוח רפואי לחיילים בצה''ל

 12. הצעת חוק מקום קבורה של חייל

 13. מתן תנאים בסיסים לחיילי צד"ל

 14. תביעה נגד ישראל יריות חיילים

 15. שילוב חיילים משוחררים במשטרה

 16. שכירות נכס לצורך הלנת חיילים

 17. שכר חיילים בשירות סדיר בצה"ל

 18. אחריות רפואית על חיילים חולים

 19. זכויות חייל שנפגע בתאונת דרכים

 20. חוק הגנת החייל (דירה), תש"ט-1949

 21. מענק לחיילים ששירתו ביחידה קרבית

 22. הפרעה לחייל במילוי תפקידו - זיכוי

 23. חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994

 24. הצעת חוק חיילי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם

 25. משפחות חיילים שנספו במערכה - נכות מעבודה

 26. השלמת פיצויים למשפחות חיילים שנספו במערכה

 27. הצעת חוק חיילים שנהרגו שלא בעת מילוי תפקיד

 28. חוק הגנת החייל (דירה) (תיקון), תשי"ב-1952

 29. הקמת אתר הנצחה ומוזיאון לזכר החיילים הדרוזים

 30. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949

 31. תביעה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 32. תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, תש''ל-1970

 33. תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), תש''ט-1949

 34. תקנות החיילים המשוחררים (פטור מאגרת-רשיון לסחור בטבק), תשי''א-1951

 35. תקנות השיפוט הצבאי (אופן השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ''ט-1969

 36. תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ''ז-1987

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון