ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים
ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

הצעת חוק הבזק (תיקון - ייצוג לאוכלוסיית העולים במועצה לשידורי כבלים ובמועצה המייעצת לשירותי בזק), התש”ס-2000

בעשור האחרון של המאה ה-20 הגיעו לישראל כמיליון עולים חדשים. ציבור רחב זה נקלט בכל ענפי החיים של המדינה וקשה מאוד להפריז בחשיבות תרומתו.
עם זאת, ניכרת מגמה של אפליית ציבור העולים בקבלת נציגיו למשרות במוסדות וגופים קובעי מדיניות, אף על פי שלציבור העולים אינטרסים וצרכים מובחנים.

הצעת החוק באה להבטיח לעולים ייצוג הולם במועצה לשידורי כבלים ובמועצה המייעצת לשירותי בזק, וכך לפתוח דלת נוספת לאינטגרציה מוצלחת ויעילה יותר של אוכלוסייה זו בחברה הישראלית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התש"ס - 29.5.2000


1.     בחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 6ב בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:     
     "(3)     במינוי חברי המועצה, יינתן ביטוי הולם לייצוגה של אוכלוסיית העולים."     
2.      בסעיף 7 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא: "במינוי חברי המועצה, יינתן ביטוי הולם לייצוגה של אוכלוסיית העולים."     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוק מיס

 2. dtt ערוצים

 3. חוב לחברת יס

 4. תקציב ערוץ 33

 5. ביטול אגרת טלויזיה

 6. ערעור אגרת טלויזיה

 7. העברת ערוצים בלווין

 8. מי משלם אגרת טלויזיה

 9. סיווג שידורי טלוויזיה

 10. אגרת טלוויזיה מקולקלת

 11. תביעה על אגרת טלוויזיה

 12. טעות בחיוב החודשי בהוט

 13. הרשות השלישית לטלויזיה

 14. ביטול אגרת רשות השידור

 15. הרשות הרביעית בטלוויזיה

 16. כמה מרוויח צלם טלוויזיה

 17. כתוביות בטלוויזיה לחרשים

 18. פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 19. אכיפת פרס תוכנית טלוויזיה

 20. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות

 21. תביעה נגד הוט על חיוב טלפון

 22. חיוב לקוח למרות שביקש להתנתק

 23. הגבלות שידורים למבוגרים בלבד

 24. אגרת טלוויזיה לפי יחידות דיור

 25. תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

 26. מה כוללת אחריות למסך טלויזיה ?

 27. הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

 28. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 29. מגורים עם ההורים - אגרת טלוויזיה

 30. ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

 31. הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

 32. ביטול מינוי מנהל הטלוויזיה בערבית

 33. פגיעה בפרנסה בעקבות כתבה בטלויזיה

 34. תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון

 35. עיקולים בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה

 36. מיזוג הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור

 37. פיצוי בגין אי טשטוש פנים בכתבה בטלוויזיה

 38. תביעה לחייב להחזיר סכומים שנגבו עבור שירותי כבלים

 39. התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

 40. תביעה נגד HOT על גביית יתר, התנערות מהתחייבות, החזר כספי בקיזוז ללא הסכמת הלקוח

 41. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס''ב-2002

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון