ותיק מלחמה נזקק

הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון - ותיק מלחמה נזקק), התש”ס-2000

בהצעת החוק המקורית - הצעת חוק מלחמת העולם השנייה התש"ס-2000, שהגשנו ביולי 1999 ואשר היוותה בסיס לחוק שהתקבל בכנסת, היו נכי מלחמת העולם השנייה עם אחוזי נכות נמוכים הכלולים בהגדרה "ותיק מלחמה הנזקק" שאלה הם מקבלי רוב ההטבות לפי החוק. אי הכללת נכים אלה במסגרת החוק גרמה לעוותים רבים. מדובר באנשים שגובה התגמולים שהם מקבלים כנכי המלחמה אינם מאפשרים להם זקנה בכבוד. יצא בפועל כי בהיותם נכי מלחמה הם לא נהנים גם מזכויות וותיקי המלחמה שאינם נכים.

מוצע לקבוע כי גם נכה הזכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי המלחמה בנאצים התשי"ד-1954 יחשב נזקק ויהיה זכאי להטבות לפי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה
התש"ס-2000.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת החמש עשרה ומספרה פ/1988.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התש"ס - 24.7.2000


תיקון סעיף 1     1.     בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000, בסעיף 1, בהגדרה "ותיק מלחמה נזקק", בסופה יבוא "או לתגמולים לפי סעיף 4ג או 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 כאשר הנכות נקבעת הינה עד 50%".     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ותיק מלחמה נזקק

 2. הוכחת נזק מלחמה

 3. הגדרת נזק מלחמה

 4. נעדרי מלחמת לבנון

 5. צו העסקת נכי מלחמה

 6. פיטורים בזמן מלחמה

 7. פציעה במלחמת יום כיפור

 8. ותיקי מלחמת העולם השניה

 9. חוקיות הכרזת מלחמה בישראל

 10. פדיון שבויים במדינת ישראל

 11. אי מינוי ועדת ערר נזקי מלחמה

 12. פוסט טראומה בגלל מלחמת לבנון

 13. ערעור על החלטת ועדת ערר נזק מלחמה

 14. תקנות העסקת נכי-מלחמה, תשי''א-1951

 15. תביעה כספית לפיצויים בגין פעולה מלחמתית

 16. חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988

 17. חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000

 18. חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש"ע-2010

 19. תקנות בדבר נכי-מלחמה (זכות-קדימה לקבלת רשיונות), תש''י-1950

 20. תביעת שיפוי של המדינה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 21. חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון