הגדרת אדם

הצעת חוק הגדרת אדם (תיקוני חקיקה), התש”ס-2000

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1992 קובע בסעיף 1: "כל אדם כשיר לזכויות וחובות מגמר לידתו ועד מותו"!

אך אין פירוש הדבר שאין לאדם שבפוטנציה היינו לעובר זכויות.

חוק הירושה התשכ"ה-1965 מקנה בסעיף 3 זכויות קנייניות אף לעוברים: "3.כשירות לרשת: בני-אדם.

(א)     כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו.
(ב)     מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש, זולת אם הוכח שהורתו היתה אחרי כן".

מהי הגדרת אדם ומתי יחולו עליו הזכויות והחובות? האם לענין זה נחשב העובר אדם? בניסוח משפטי אין, למעשה, שלילה של האפשרות שעובר הוא אדם זאת אלא שהחוק מסייג את תוקף תחולות הזכויות והחובות של אדם לתקופה מוגדרת "מגמר לידתו ועד יום מותו".

ניסוח זה מותיר שאלות רבות: מגמר לידתו ולא מתחילת לידתו - מהו גמר זה?

יציאת הראש? קשירת חבל הטבור? הנשימה הראשונה? האם רגע לפני לידתו אינו כשר לזכויות וחובות? האם הזכות לחיות אינה כלולה בנוסח זה? האם לפני גמר לידתו אינו נחשב חי? "ועד יום מותו" האם יום לאחר מותו אינו זכאי לדבר? האם זכאי למשל, לקבורה? האם ניתן לנצל את חמרי גופו לצרכים שונים? הגדרה זו לא תבוא לידי ישום מלא כל עוד לא יובהר מהו אדם מהו חי, מהו גמר לידתו ומהו יום מותו.

חשיבות עקרונית נודעת ליחס שבין אדם לעובר ניתן לשאול שתי שאלות דומות: האם המושג "אדם" כולל בתוכו גם עובר או האם המושג "עובר" נכלל בהגדרת אדם? אם יקבע כי עובר הוא אדם משלב מסויים של קיומו אזי נמצא כי החוק מונע מעובר זכויות וחובות עד לאותו מועד מסויים. ואז נוכל לשאול מדוע המועד הזה ולא מועד אחר, ונוכל, בהתאם להשקפותינו להמליץ על הקדמת או דחיית מועד זה. מהי אם כן הגדרת עובר? מי יקבע את ההגדרה? מי הכתובת לחיפוש ההגדרה? האם אנשי מדע, אנשי פילוסופיה, או אנשי דת? אם אנשי מדע - אילו מהם? אלו העוסקים בביולוגיה, בזואולוגיה, בבוטניקה, בפסיכולוגיה, ברפואה, באנטרופולוגיה? אם אנשי פילוסופיה - איזה מהן? יהדות, נצרות, איסלם, בודהיזם, אחרים? למעשה כבר בשלב חיפוש ההגדרה קיימת בעייתיות. העדפת כתובת מסויימת לחפוש תהיה בעלת השלכות שונות מכתובת אחרת. בלית ברירה אנו פונים לחיפוש אחר הגדרה "אוביקטיבית". כאן המקום לציין כי לעובר בשלבים השונים של קיומו קיימות הגדרות שונות: בשלב התחלתי (ג-10 שבועות ראשונים להריון) הוא נקרא EMBRYO. בשלב ההמשכי (עד לידתו) הוא נקרא FETUS. *מילון אנגלי עברי שלם ראובן אלקלאי MBRYO. עובר ולד גלם.FETUS עובר.*מילון רפואי חדש - ד"ר יוסף אבן אודם - ד"ר יעקב רותם EMBRYO - עובר שליל (עד שלושה חודשים) במישלוש הראשון, "טרימאסטר" הראשון של ההריון. FETUS - עובר. *מילון - שולחן רפואי של וובסטר *מילון - רפואי של סטדון - וויליאם ווילקינס - בלטימור EMBRUO - אורגאניזם בשלבים מוקדמים של התפתחות, אדם - מרגע ההתעברות עד סוף החודש השני בערך.ETUS - אדם תוצר ההפריה (העובר) מסוף השבוע השמיני עד רגע הלידה הגדרת האמברוון במילון זה כוללת הגדרה אחרת והיא אורגאניזם, אם כן מהו אורגאניזם? באותו מילון מוצאים כי אורגאניזם מוגדר כ- "כל דבר חי" (ANY LIVING THING). אם כן מהם החיים? באותו מילון מוצאים הגדרה מעניינת לחיים (LIFE) והיא: חיות (ויטאליות), המצב הבסיסי של להיות בחיים. או: קיום של בעלי חיים וצמחים, מצב קיום המאופיין במטבוליזם פעיל.

מכאן נובע כי VIABLE ב-1874 - החל מחודש השביעי (כ-32 שבועות)
VIABLE ב-1972 - החל מהשבוע ה-20.

וכאן המקום לשאול מתי יוגדר כ- VIABLE בשנת 2170 2070. האם בשבוע העשירי להריון אולי השמיני?

כשאומרים חיות אין הכוונה שהוא יחיה בזכות עצמו ואפילו לא בעזרת אנשים אחרים אלא באמצעות מכשיר מתוחכם. ככל שיגדל התחכום כן יתאפשר להחזיק בחיים עובר צעיר יותר. מכל האמור לעיל מסתבר כי ההגדרה בר חיות תלויה בטכנולוגיה ועם התקדמותה גיל ההגדרה ילך ויקטן.

אם נצעד צעד נוסף במחשבה נוכל להגיע למסקנה כי העובר הינו בר חיות מיום ההתעברות, אלא שבמקום טכנולוגיה מתקדמת יש לו "רחם משוכלל" וכפי שהעדר מיכשור מתאים יגרום לעובר מסויים למות כך העדר רחם יביא גם הוא למות העובר.

כשמדברים היום על חוק זכויות האדם כדאי לזכור גם את העובר. מותר להעיז ולקבוע שעובר הוא אדם.


להלן מקורות נוספים לעיון:

1**. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.
2**. פד"י עליון ארה"ב וול נגד וויד 133 410 קטע 154.
3**. פד"י עליון גרמני כרך 25 עמ' 255. קובע שלעובר יש זכות הגנה.
4**. השופטת הדסה בן עיתו: זכות ההפלה, חוברת בי"ל למשפטים.
5**. פד"י עליון פסק דין מנחה כרך ל"ה.
6**. ד"ר אלן סון משפט העובר.
7**. .NATURE VOL 220 NOVEMBER 2 1968

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ומספרה פ/985.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בטבת התש"ס-3.1.2000

 1.      בחוק הפרשנות התשמ"א-1981, בסעיף 4 אחרי "שמדובר באדם" יבוא "לרבות יצור אנוש, עובר מיום יצירת הוולד".      
 2.      בחוק העונשין, התשל"ז-1977 , במקום סעיף 308, יבוא:     

     "אדם מאמתי     308.     לענין סימן זה - מיום יצירת הוולד הריהו נחשב אדם."     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת חלקה

 2. הגדרת אדם

 3. הגדרת מלווה

 4. הגדרת שותפות

 5. הגדרת מוניטין

 6. הגדרת פיטורים

 7. הגדרת "תמרור"

 8. הגדרת "טרוריסט"

 9. הגדרת לשון הרע

 10. הגדרת לקוח בנק

 11. הגדרת "מרפסת גג"

 12. הגדרת מלון דירות

 13. הגדרת הרמת מסך

 14. הגדרת נכס נפקד

 15. הגדרת שומר שכר

 16. הגדרת מוסד כספי

 17. הגדרת הורה יחיד

 18. הגדרת נזק מלחמה

 19. הגדרת סכום קצוב

 20. הגדרת כלב משוטט

 21. הגדרת שטר חליפין

 22. הגדרת אזור פיתוח

 23. הגדרת עובד עצמאי

 24. קרבה ראשונה הגדרה

 25. הגדרת דירת מגורים

 26. הגדרת דרך עירונית

 27. הגדרת "תפקיד הנהלה"

 28. הגדרת "פעולה מלחמתית"

 29. הגדרת עולה זכאי למענק

 30. הגדרת "עובד עם מוגבלות"

 31. רשות היחיד הגדרה משפטית

 32. הגדרת ''מכירה'' מס שבח

 33. הגדרת ארגוני טרור בחוק

 34. הגדרת דירת מגורים מזכה

 35. הגדרת רכב בבעלות המעביד

 36. הגדרת ''תואר אקדמי'' בחוק

 37. הגדרת "אלמנה" קצבת שארים

 38. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 39. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 40. הגדרת בן זוג בפקודת הנזיקין

 41. הגדרת קרוב חוק מיסוי מקרקעין

 42. הגדרת ''מקבל שירות'' לתושב חוץ

 43. הגדרת "עגונה" בחוק ביטוח לאומי

 44. הגדרת ילד בחוק הפיקוח על מעונות

 45. הגדרת ילד בחוק משפחות חד הוריות

 46. הגדרת "היזק גופני" בפוליסת ביטוח

 47. הגדרת הרשות הפלשתינאית כארגון טרור

 48. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 49. הגדרת התאריך הקובע בחוק ביטוח לאומי

 50. הגדרת ''עבודה מתאימה'' - הבטחת הכנסה

 51. הגדרת שטר חוב בסעיף 84 לפקודת השטרות

 52. הגדרת ''ממצא פוזיטיבי'' בהשתק פלוגתא

 53. הגדרת בן זוג בחוק למניעת אלימות במשפחה

 54. הגדרת "בעל קרקע או מי שיש לו ענין בקרקע"

 55. הגדרת ''עניין ציבורי'' בתביעות לשון הרע

 56. הגדרת "זיהום" בחוק למניעת מפגעים סביבתיים

 57. הגדרת ''תפקיד הנהלה'' בחוק שעות עבודה ומנוחה

 58. הגדרת ''עיסוק סביר'' בפוליסת ביטוח אובדן כושר

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון