אחריות רפואית על חיילים חולים

הצעת חוק שרות בטחון (תיקון - אחריות רפואית על חיילים חולים), התש”ס-1999

המצב החוקי הקיים מאפשר לשר הבטחון לשחרר באופן חד צדדי חייל שחלה תוך כדי שרותו הצבאי, ולהמנע מלתת לו טיפול רפואי במסגרת צבאית.

הצעת חוק זו באה לתקן את העוול שנגרם לאותם חיילים אשר חלו, ולמרות זאת רואים בהמשך שרותם חובה מוסרית.

כמו-כן באה ההצעה להסדיר בחוק את חובת הרשויות לתת טיפול רפואי למי שחלה תוך כדי שרותו בצה"ל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הארבע עשרה, ומספרה פ/154.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בכסלו התש"ס - 29.11.99

     1.     בחוק שרות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 האמור בסעיף יסומן "(א)" ואחריו יבוא:     
          "(ב)     שר הבטחון לא יפטור מחובת שרות סדיר, חייל אשר החל את שרותו, אך לקה בבריאותו במהלך השרות, אלא בהסכמתו של אותו חייל; לא נתן החייל הסכמתו לכך, ישתחרר החייל בתום התקופה הקצובה לו בחוק, וצבא הגנה לישראל ישא בעלות הטיפול הרפואי בו.      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חייל בקבע

 2. כאבי גב חיילת

 3. מקום קבורתו של חייל

 4. הצעת חוק חיילי צד"ל

 5. ייצוג משפטי לחיילים

 6. הכרה בנכות חייל צד''ל

 7. עורך דין לחיילים מומלץ

 8. זכאות למענק חייל משוחרר

 9. תביעה בגין התאבדות חייל

 10. אחריות לחיילי משמר הגבול

 11. ביטוח רפואי לחיילים בצה''ל

 12. הצעת חוק מקום קבורה של חייל

 13. מתן תנאים בסיסים לחיילי צד"ל

 14. תביעה נגד ישראל יריות חיילים

 15. שילוב חיילים משוחררים במשטרה

 16. שכירות נכס לצורך הלנת חיילים

 17. שכר חיילים בשירות סדיר בצה"ל

 18. אחריות רפואית על חיילים חולים

 19. זכויות חייל שנפגע בתאונת דרכים

 20. חוק הגנת החייל (דירה), תש"ט-1949

 21. מענק לחיילים ששירתו ביחידה קרבית

 22. הפרעה לחייל במילוי תפקידו - זיכוי

 23. חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994

 24. הצעת חוק חיילי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם

 25. משפחות חיילים שנספו במערכה - נכות מעבודה

 26. השלמת פיצויים למשפחות חיילים שנספו במערכה

 27. הצעת חוק חיילים שנהרגו שלא בעת מילוי תפקיד

 28. חוק הגנת החייל (דירה) (תיקון), תשי"ב-1952

 29. הקמת אתר הנצחה ומוזיאון לזכר החיילים הדרוזים

 30. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949

 31. תביעה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 32. תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, תש''ל-1970

 33. תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), תש''ט-1949

 34. תקנות החיילים המשוחררים (פטור מאגרת-רשיון לסחור בטבק), תשי''א-1951

 35. תקנות השיפוט הצבאי (אופן השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ''ט-1969

 36. תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ''ז-1987

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון