יבוא נעליים מסין

ביום 12.6.07, פרסמה המשיבה מודעה לפיה החלה לשווק נעליים שלטענת המבקשת מהוות חיקוי של הנעליים מדגם Beach אותם היא משווקת בישראל. בסמוך רכשה המבקשת במספר סניפים השייכים למשיבה נעליים להם צמודה תווית ממנה עולה, כי המשיבה ייבאה את הנעליים מסין.

המבקשת פנתה אל המשיבה ודרשה ממנה לחדול משיווק הנעליים הדומות לנעליים מדגם Beach, אולם דרישתה לא נענתה.


להלן החלטה בנושא יבוא נעליים מסין:

החלטה

רקע

המבקשת, חברה הרשומה במדינת דלאוור, ארה"ב, מייצרת ומשווקת בישראל נעליים תחת הסימן "Crocs" באמצעות קולנוע חדש בע"מ, ובין היתר, היא משווקת בישראל נעליים מדגם Beach. למבקשת בעלות במדגם רשום מס' 41361 לגבי גפה, מדגם רשום מס' 41362 לגבי סוליה, מדגם רשום מס' 41358 לגבי גפה, מדגם רשום מס' 41359 לגבי גפה, מדגם רשום מס' 41360 לגבי גפה, מדגם רשום מס' 41418 לגבי גפה ומדגם רשום מס' 41419 לגבי גפה.

ביום 12.6.07, פרסמה המשיבה מודעה לפיה החלה לשווק נעליים שלטענת המבקשת מהוות חיקוי של הנעליים מדגם Beach אותם היא משווקת בישראל. בסמוך רכשה המבקשת במספר סניפים השייכים למשיבה נעליים להם צמודה תווית ממנה עולה, כי המשיבה ייבאה את הנעליים מסין.

המבקשת פנתה אל המשיבה ודרשה ממנה לחדול משיווק הנעליים הדומות לנעליים מדגם Beach, אולם דרישתה לא נענתה.

בת.א 1956/07 תבעה המבקשת צו מניעה קבוע שיאסור על המשיבה לשווק מוצרים המפרים את מדגמי המבקשת ו/או מוצרים בעלי חוזי דומה עד כדי הטעיה לנעלי המבקשת אשר צילום מהם צורף כנספחים א' ו - י"ט לתביעה ו/או את הנעליים המפרות שצילומים מהם צורפו כנספח י"ד לתביעה ו/או כל מוצר אחר המפר את זכויותיה של המבקשת.
כן תבעה המבקשת צווים לאיסוף והשמדה של הנעליים המפרות המשווקות בסניפי המשיבה ו/או בחזקת משווקים ו/או מפיצים שאינם צרכן סופי, מתן דין וחשבון ופיצוי כספי.

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לסעד זמני שיאסור על המשיבה לייצר, לשווק, למכור, לייצא, לייבא, להפיץ או להציע למכירה נעליים המפרות מדגמים רשומים של המבקשת ו/או הדומות עד כדי הטעיה לנעליים מדגם Beach או לדגמים אחרים שמשווקת המבקשת, ו/או הנחזות כקשורות למבקשת, לרבות הנעליים המצולמות בנספח י"ד.

כן עתרה המבקשת לצו זמני שיורה למשיבה לאסוף תוך שבעה ימים את כל הנעליים המפרות המשווקות בסניפיה ו/או נמצאות בחזקת משווק, סוחר או מפיץ שאינם צרכן סופי, לאחסנן במחסן סגור ולמסור דין וחשבון מפורט אודות האיסוף והאחסנה.

ביום 17.6.07 ניתן צו ארעי כמבוקש.


דיון

א. מהשוואה בין החוזי של הנעליים (להלן: "נעלי המשיבה") שנרכשו על ידי המבקשת בסניף של המשיבה לבין החוזי של הנעליים מדגם Beach של המשיבה, נמצא כי בקדמת הגפה של נעלי המשיבה 8 פתחים הדומים בצורתם ל - 7 הפתחים שבקדמת הנעליים מדגם Beach, בחלק הגפה העליון של נעלי המשיבה מצויים פתחים מרובעים באופן הדומה לפתחים העגולים המצויים בחלק העליון של גפת הנעליים מדגם Beach, בנעלי המשיבה רצועה אחורית הדומה לרצועה המצויה בנעליים מדגם Beach והסוליה של נעלי המשיבה דומה עד מאוד לסוליה של הנעליים מדגם Beach. נוכח הדמיון בין הרכיבים השונים בנעלי המשיבה לבין אותם רכיבים בנעליים מדגם Beach, נראה לכאורה כי החוזי של הנעליים של המשיבה דומה עד כדי הטעיה לחוזי של הנעליים מדגם Beach, ואין בהבדלים שיש במספר הפתחים וצורתם או בקישוטים שונים שעל הגפה או בהעדר הכפתור הנושא את דמות הקרוקודיל בנעליים של המשיבה כדי לשלול את הדמיון המטעה בין נעלי המשיבה לבין הנעליים מדגם Beach של המבקשת.

ב. מבין המדגמים שבבעלות המבקשת רלבנטיים לענייננו מדגם רשום מס' 41361 לגבי גפה, בו מודגמת גפה בקדמתה פתחים מרובעים ובחלקה העליון פתחים עגולים ומדגמים מס' 41359 ו - מס' 41360 לגבי גפה בעלת מרכיבים דומים, בשינויים שאינם רלבנטיים לענייננו (נספח ו).

נעלי המשיבה כוללים גפה בה פתחים קדמיים מרובעים ופתחים עליונים מרובעים השונים בצפיפותם ובצורתם מהפתחים המופיעים בגפה המודגמת במדגמים שלעיל. בהתחשב בפשטות הצורה של הגפה המוגנת במדגמים האמורים ובפשטות שבעיצוב הפתחים וצורתם, נראה לכאורה שנעלי המשיבה אינם מהווים, חיקוי בולט של המדגמים האמורים.

ג. המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של הפרת מדגם, גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט.

ד. סעיף 1 (א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, קובע:

"לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר."

כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על המבקשת להראות כי הנעליים מדגם Beach אותם היא משווקת רכשו מוניטין וקיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שהנעליים המשווקות על ידי המשיבה הן של המבקשת או קשורים אליה.

ה. המבקשת צירפה לבקשתה פרסומים שפרסמה כחלק ממאמצי השיווק שלה ברשתות שונות (נספח ג), כתבות שפורסמו אודות נעלי Crocs (נספח ה), פעלה לאכיפת זכויותיה בנעלי Crocs בהליכים משפטיים (נספח יא), רשמה מדגמים לגבי סוליה וגפות של נעליים אותן היא משווקת (נספח ו) ועל פי תצהירה של לבנת נוביקוב, המצהירה מטעם המבקשת, מתחילת שנת 2006 הגיע היקף המכירות של נעלי Crocs בישראל לעשרות מיליוני ₪, מאות אלפי זוגות נעליים נמכרות בישראל מידי שנה ומנכ"ל החברה המפיצה את נעלי Crocs בישראל, עמוס הורוביץ, זכה לפרסים בשנת 2006 בקשר עם שיווק נעלי Crocs (סעיף 5).

לבנת נוביקוב לא נחקרה אודות נתונים אלה וממילא הנתונים אודות שיווק נעלי Crocs לא נסתרו. זאת ועוד, המשיבה עצמה סומכת את טענותיה על כתבות ומסע פרסום אודות נעלי Crocs (סעיפים 111 ו - 112 לתשובתה).

אכן, המבקשת לא סיפקה נתונים מפורטים אודות מכירות הנעליים מדגם Beach אותם לכאורה העתיקה המשיבה, אולם מקום שעוסק משווק דגמים רבים בעלי מאפיינים משותפים של מוצר מסוג מסוים, ניתן לראות בהשקעתו הכוללת בשיווק מוצריו כמתייחסת לכל אחד מהדגמים אותם הוא משווק. כך הוא בענייננו, ועל כן נראה לי שיש לייחס את השקעתה של המבקשת בשיווק ופרסום נעלי Crocs כמתייחסת לכל אחד מהדגמים אותם היא משווקת ובהם הנעליים מדגם Beach.

ועוד. נוכח הדמיון בין נעלי המשיבה לבין הנעליים מדגם Beach מתבקשת המסקנה שהנעליים מדגם Beach רכשו מוניטין ממנו מבקשת המשיבה להיבנות, ראה ע"א 307/87 מ. וייסברוד ובניו ואח' נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד (1), 629, בעמ' 633.

ו. לטענת המשיבה, בפרסום ושיווק נעלי Crocs נסמכת המבקשת על החומר ממנו עשויות הנעליים ולא על צורתם או עיצובם, לפיכך אין לאסור על המשיבה שימוש בפתחים בקדמת הגפה, צורת הסוליה והרצועה שאינם ייחודיים לנעלי Crocs.

טענה זו של המבקשת אינה מקובלת עליי.

אפשר שיש צורך פונקציונאילי ברכיבים הנזכרים לעיל, אולם אין זה הכרחי שצורת רכיבים אלה תהיה כצורת אותם הרכיבים המופיעים בנעלי Crocs. משבחרה המשיבה להשתמש ברכיבים בעלי צורה וחוזי הדומים לאלה שבנעלי Crocs מקום שניתן היה להשתמש בצורות ובקישוטים שונים, אין אלא להסיק כי בעיצוב הנעל הדומה לנעליים מדגם Beach מבקשת המשיבה להיבנות מהמוניטין של נעלי המבקשת.

ז. לפיכך, נראה לכאורה כי הנעליים מדגם Beach רכשו מוניטין הדרוש להוכחת עוולת גניבת עין.

ח. נוכח האמור לעיל לעניין הדמיון המטעה בין נעלי המשיבה לבין הנעליים מדגם Beach, נראה לכאורה כי קיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שנעלי המשיבה הם נעליים של המבקשת או קשורים אליה.

ט. לטענת המבקשת, נעלי Crocs נמכרות במחיר של 199 ₪ בעוד הנעליים של המשיבה נמכרות במחיר של 19.90 ₪. על הנעליים של המשיבה, מצויין כי הן מיובאות על ידי המשיבה, מיוצרות בסין, והן נושאות מדבקה בצורת תלתן המהווה סימן היכר של המשיבה בתחום ההנעלה וההלבשה. לעומת זאת, הנעליים מדגם Beach נושאות כפתור עם דמות קרוקודיל המהווה סימן מסחר מוכר היטב של המבקשת. לפיכך, קונה לא יטעה לחשוב שנעלי המשיבה הם נעליים של המבקשת.

לטענת המבקשת, נעלי המשיבה נמכרות במחיר של 50 ₪ ורק צרכן המבצע רכישה של מוצרים בסכום העולה על 30 ₪ זכאי לרכוש את נעלי המשיבה במחיר של 19.90 ₪. זאת ועוד. הצרכן עלול לחשוב שהמשיבה הצליחה להוזיל את מחיר הנעליים ברכישת מלאי גדול והיא מציעה אותן במבצע, או אולי מדובר בדגם שהתיישן ועל כן, אין בפער המחירים כדי למנוע הטעייה.

נראה לי שאין בטענות המשיבה באשר למחיר הנעליים ונסיבות מכירתן כדי לאיין את החשש שציבור הלקוחות הבא בשערי סניפיה יטעה לחשוב שמדובר בנעליים מדגם Beach של Crocs או שיש קשר בין הנעליים המשווקות על ידי המשיבה לבין המבקשת. ניתן להעלות על הדעת סיבות שונות למחירי המוצרים הנמכרים על ידי המשיבה וממילא אין לשלול אפשרות שלקוחות לא ייחסו למחיר הנמוך את אשר מייחסת לו המשיבה.

י. נוכח מסקנותיי עד כאן, נראה שלמבקשת סיכוי טוב לזכות בתביעתה בעילות של גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט.

יא. אין חולק שהמבקשת משווקת נעליCrocs ובהם הנעליים מדגם Beach מזה מספר שנים ואילו המשיבה החלה בשיווק הנעליים נשוא בקשה זו רק לאחרונה. כך גם אין חולק, כי עיקר עיסוקה של המבקשת בפיתוח, וייצור ושיווק נעליים בעוד המשיבה עוסקת במסחר ושיווק קשת רחבה של מוצרים. בנסיבות אלה, סביר להניח כי הנזק שייגרם למבקשת מצמצום מכירותיה בשל שיווק נעלי המשיבה עולה על הנזק הכספי שייגרם למבקשת אם ייאסר עליה לשווק את הנעליים שייבאה לאחרונה. לפיכך, נוטה מאזן הנוחות לטובת מתן הסעד הזמני המבוקש.

יב. נוכח האמור עד כאן, איני רואה צורך להידרש לתוקף המדגמים שבבעלות המבקשת ו/או לטענות אחרות שהעלו בעלי הדין ואשר אין בהן כדי לשנות ממסקנותיי שלעיל. כך גם איני מוצא ממש בטענות המשיבה לעניין העלמה ו/או הצגה מוטעית של ראיות על ידי המבקשת.


סוף דבר

אני מקבל את הבקשה.

הצו הארעי מיום 17.6.07 יישאר בתוקפו.


המשיבה תשלם למבקשת את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.30,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מס יבוא רכב

 2. מס יבוא טבק

 3. יבוא נעליים מסין

 4. דמי תשתית יבוא דלק

 5. עורך דין דיני יבוא

 6. תביעה נגד יבואן רכב

 7. יבוא בעלי חיים לעזה

 8. חוב כספי עסקאות יבוא

 9. צו מניעה יבוא נעליים

 10. קבלת רישיון יבוא רכב

 11. עורך דין לענייני יבוא

 12. יבוא מכשיר חקלאי - מכס

 13. תוספת מחיר עסקה מס יבוא

 14. יבוא מקביל זכויות יוצרים

 15. יבוא מוצרים מזויפים מסין

 16. קבלת רישיון יבוא מכוניות

 17. ייבוא טובין בלתי מוחשיים

 18. יבוא מסין - זכויות יוצרים

 19. צו מתן רשיונות-יבוא, 1939

 20. צו יבוא חופשי, התשס"ט-2008

 21. הבטחת כספי יבוא רכב לישראל

 22. מה כוללת אחריות יבואן רכב ?

 23. עתירה לאפשר יבוא עובדים זרים

 24. הצעת חוק יבוא בשר לא כשר לישראל

 25. החרמת רכב במכס - יבוא רכב מארה''ב

 26. צו המכס (איסור יבוא), התשס"ה-2005

 27. צו יבוא (מתן הודעה על יבוא), תשי"ב-1952

 28. צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התשמ"ו-1986

 29. צו יבוא ויצוא יהלומים והחזקתם, תשי"ט-1959

 30. פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), תשל"ט-1979

 31. תקנות הזרעים (פיקוח על יבואם), תשל''ה-1975

 32. עיקול רכב שנרכש ביבוא אישי במסגרת עסקת ליסינג

 33. תקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא בשר), תשל''ד-1974

 34. צו היבוא והיצוא (עיסוק בסחר חוץ), התשמ"ב-1981

 35. הוראות המנהל הכללי בדבר מתן רשיון יבוא אוטומטי

 36. תקנות הטבק (רשיון יבוא לנייר סיגריות), תשל''ח-1978

 37. צו ההגנה (כספים) (איסור יבוא שטרי כסף), תשי"ח-1957

 38. קביעת מדינות לענין המרת פטור ממסי יבוא למענק לעולים

 39. תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי-חיים), תשל''ד-1974

 40. חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ), התשנ"ב-1992

 41. תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), התשנ''א-1990

 42. צו ההגנה (כספים) (איסור יבוא שטרי בנק) (מס' 2), תשי"ב-1952

 43. תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ''ב-1982

 44. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשס"ה-2005

 45. צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג-1973

 46. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מחליפי יבוא מובהקים), התשמ"ו-1986

 47. תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ''ה-1994

 48. תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), התשמ''ח-1988

 49. תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''ד-1994

 50. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס''ה-2004

 51. תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי)התשס''ט-2009

 52. צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג-1972

 53. צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), התשס"ד-2004

 54. צו יבוא (מתן ערובות על ידי מבקשי רשיונות יבוא או אישורים מיוחדים), תשכ"ט-1968

 55. צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), התשס"ו-2006

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון