חשיפת טוקבקיסטים

להלן החלטה בנושא חשיפת IP של טוקבקיסטים:

החלטה

1.     בפני בקשה למתן צו עשה המורה למשיבה למסור לידי המבקש את כתובות ה- IP (Internet Protocol) של ציבור גולשים שכתבו תגובות, המפורטות בבקשה, באתר האינטרנט המופעל על ידי המשיבה, וכן למסור לידי המבקש את המועד המדויק (תאריך ושעה) בו נכתבו תגובות אלה.

2.     הרקע
המבקש הינו עיתונאי במקצועו.
בזמנים הרלוונטיים לבקשה זו הועסק המבקש על ידי המשיבה בכתיבת טור שבועי בנושא בידור, באתר אינטרנט המופעל על ידה.
לטענת המבקש, החל מאמצע חודש מאי 2007 החלו להתפרסם במסגרת התגובות לטור, עשרות תגובות פוגעניות ומשפילות כלפיו וכלפי בת זוגו, המהוות לשון הרע.
פרסום התגובות נעשה באתר האינטרנט בעילום שם, תוך שימוש בכינויים שונים.
המבקש נזקק לכתובות ה-IP של המגיבים כדי שיהיה באפשרותו לפנות לספק האינטרנט הרלוונטי, לשם מסירת פרטי הגולשים אשר היו מחוברים עם אותן כתובות IP בעת פרסום התגובות, לצורך הגשת תביעת לשון הרע נגדם.
המבקש מדגיש כי מדובר במספרים בלבד, שאין בהם כדי לחשוף פרטי זיהוי של הגולשים.
יצוין כי עם הגשת בקשה זו, הגיש המבקש תביעה כנגד הנתבע (המכונה "פלוני") לתשלום פיצויים בסך 60,000 ₪ בגין פרסום דברי לשון הרע נגדו.

3.     בתשובתה הותירה המשיבה את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט, למעט שני חריגים אשר ביחס אליהם ביקשה המשיבה את דחיית הבקשה:

(א)     תגובת הגולשים המצוינת בסעיף 9.1 לבקשה, אשר לגביה אין למשיבה כל ידיעה האם פורסמה באתר האינטרנט המופעל על ידה. עם זאת, הוסיפה המשיבה כי לא תתנגד למסור למבקש מידע לגביה, ככל שתגובה זו אכן התפרסמה באתר האינטרנט כאמור;
(ב)     תגובות גולשים אשר צורפו לבקשה, אך לא פורסמו באתר האינטרנט המופעל על ידה, וממילא אין למשיבה כל מידע ביחס אליהן.

4.     בתגובתו לתשובת המשיבה אישר המבקש כי לנספחי הבקשה שורבבו בטעות תגובות אשר אינן קשורות למשיבה, ולפיכך אין המשיבה נדרשת לדבר ביחס אליהם.
בנוסף, ועל אף שהדבר נובע מקשיים טכניים בהם נתקל, מוכן המבקש לוותר על גילוי כתובת ה- IP של המגיב כאמור בסעיף 9.1 לבקשה.

5.     לפיכך, ניתן בזאת צו עשה המורה למשיבה למסור לידי המבקש את כתובות ה- IP של מפרסמי התגובות המפורטות בסעיף 9 לבקשה, אשר הופיעו באתר האינטרנט המופעל על ידי המשיבה, למעט התגובה המפורטת בס"ק 9.1, וזאת תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.

אין צו להוצאות.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון