זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

להלן פסק דין בנושא זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח:

פסק דין

בתביעה זו, תובע התובע מהנתבעת סך של 20,000 ₪ בגין הפרת זכות יוצרים שלו בתמונה של ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט.
על פי האמור בתביעה, הנתבעת פרסמה באתר האינטרנט שלה, בדף הבית, תמונה של ראש הממשלה שצולמה על ידי התובע ואשר לו זכויות היוצרים לגביה וזאת מבלי שהתקבלה רשותו או הסכמתו של התובע לפרסום. התובע תובע את סכום הפיצוי המקסימלי שנקבע בסעיף 3א לפקודת זכויות יוצרים.

הנתבעת לא מתכחשת לעובדה שבדף הבית באתר האינטרנט שלה פורסמה תמונתו של ראש הממשלה ואולם היא טוענת כי פרסום התמונה נעשה בתום לב ללא ידיעה שקיימת זכות יוצרים לגבי התמונה הספציפית ועומדת לה ההגנה של המפר התמים, הגנה שמצויה בסעיף 8 לחוק זכויות יוצרים לפיה, אם יוכיח שבמועד ההפרה לא ידע ולא היה לו יסוד סביר לחשוד שקיימת זכות יוצרים ביצירה, לא יהיה התובע זכאי לכל תרופה משפטית מעבר לצו מניעה.

הנתבעת טוענת כי התמונה שהיא תמונת פספורט רגילה, נלקחה מתוך אתר הכנסת. לדברי הנתבעת, נכתב באתר בדף בו פורסמה התמונה כי התמונות באתר נמסרו לאתר על ידי חברי הכנסת או מטעמם. אין מתחת לתמונה, בניגוד לתמונות אחרות שצולמו על ידי הנתבע, המפורסמים באתרי אינטרנט אחרים, כל כיתוב שמטרתו להביא לידיעת הציבור שלתובע זכויות יוצרים בתמונה או שהוא צילם את התמונה. הנתבעת טענה עוד כי במשך שנות פעילותה, ראיינה באתר עשרות חברי כנסת וכולם הפנו אותה לאתר הכנסת כדי לקבל את תמונותיהם. הנתבעת אישרה כי לאחר שהתקבל מכתב הדרישה מהתובע, הפנה ב"כ את תשומת ליבה לכך שישנו קישור כלשהו לאתר הכנסת בו נכתב שכל הזכויות שמורות לאתר או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור, וכשנכנסים לקישור מוצאים ששימוש בתמונות של כל חברי הכנסת דורשת אישור של הכנסת אך של חה"כ אולמרט ושרון דרוש גם אישור של התובע. לדברי הנתבעת אין זו הדרך הנאותה והמקובלת לציין קיומה של זכות יוצרים. משכך ומאחר והיא נהגה בתום לב, ללא ידיעה שקיימת זכות יוצרים וללא שהיה עליה לדעת זאת אין מקום לחייבה בתשלום כלשהו לתובע. אין מחלוקת שמיד לאחר שהגיע מכתב הדרישה, הסירה הנתבעת את התמונה מהאתר.

לפי הצעתי, הסכימו ב"כ הצדדים שהצדדים לא יחקרו והם סיכמו את טענותיהם לפי האמור בכתבי הטענות.

לאחר עיון בטענות הצדדים, נראה לי כי הנתבעת לא נהנית מההגנה שבסעיף 8 לחוק זכויות יוצרים ולפיכך יש לחייבה לשלם לתובע פיצוי. נראה לי כי בנסיבות הענין יתכן שנתבעת לא ידעה על קיומה של זכות יוצרים בתמונה הספציפית ואולם היה עליה לדעת זאת. נראה לי כי גם אם טענתה של הנתבעת לפיה, במהלך שנות פעילותה, תמיד הופנתה על ידי חברי הכנסת לאתר הכנסת כדי למשוך משם את תמונותיהם, מחזקת את תום ליבה של הנתבעת ואת אי ידיעתה שיש צורך לבקש מצדדים ג' את הזכויות להשתמש בתמונות או באיזה מהם, עדיין לא ניתן לומר שלנתבעת "לא היה יסוד סביר לחשוד שקיימת זכות יוצרים ביצירה", כדרישת הוראות סעיף 8 לחוק זכויות יוצרים, וזאת בשל העובדה שבתחתית הדף של אתר האינטרנט של הכנסת ממנו נלקחה התמונה נכתב במפורש כי "כל הזכויות שמורות מדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור 2006". כיתוב זה היה צריך להביא לכך שהנתבעת לפחות "תחשוד" שקיימת זכות יוצרים כלשהי. אינני מקבל בענין זה את טענת הנתבעת לפיה היא סברה שזכות היוצרים היא לגבי פרטים אחרים שמופיעים באתר ולא לגבי התמונות של חברי הכנסת, שכן איזו זכות יכולה להיות לצדדי ג' אם מדובר בפרטים אחרים? חרף האמור, נראה לי כי הדרך בה צוינה זכות היוצרים של התובע בתמונה הספציפית, יש בה כדי להביא להטעיה של צדדים ג' תמימים. ניתן היה לציין מתחת לתמונות הספציפיות שלגביהם יש זכות יוצרים (תמונות חה"כ אולמרט ושרון), כי קיימת לגביהם זכות יוצרים לצד ג', ועל ידי כך למנוע מצדדי ג' תמימים לעשות שימוש באותן תמונות. יש לציין, כפי שצויין בכתב ההגנה וכפי שפורט לעיל, כי באתרים אחרים שבהם מפורסמות תמונות שצילם התובע, מצויין מתחת לתמונות עצמן שהם צולמו על ידי התובע או שלתובע זכות יוצרים בהם.

בנסיבות אלה, אילו המחוקק היה משאיר בידי את ההחלטה על סכום הפיצוי, בניגוד להחלטה האם להטיל פיצוי, הייתי נוטה להטיל על הנתבעת פיצוי נמוך מ-10,000 ₪ וזאת בשל המקום הנרחב לטעות בענין זכות היוצרים כמפורט לעיל ואולם מאחר והמחוקק קבע כי הפיצוי (לאחר שביהמ"ש החליט שיש מקום להטילו) לא יפחת מ-10,000 ₪, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 10,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום מקבלת פסה"ד שאם לא כן, הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום, ואולם אינני עושה צו להוצאות הליך זה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון