הפרת סימני מסחר מוצרי קוסמטיקה

להלן החלטה בנושא הפרת סימני מסחר מוצרי קוסמטיקה:

החלטה

רקע

Loreal חברה שהתאגדה בצרפת (להלן: "המבקשת") מייצרת ומשווקת מוצרי טיפוח וקוסמטיקה. בין היתר מייצרת ומשווקת המבקשת מסכת הזנה לשיער תחת השם KERASTASE (להלן: "המוצר המקורי").
בבעלות המבקשת סימן מסחר מס' 48154 בשם KERASTASE וסימני מסחר נוספים הכוללים את השם האמור (להלן: "סימן המסחר").

לטענת המבקשת, הרבל קוסמטיקס, יהושע שואף ויוסי אלבז ששימש בעבר כמנכ"ל חטיבת המוצרים המקצועיים של לוריאל ישראל בע"מ והיה אחראי לשיווק מוצרי KERASTASE של המבקשת בישראל (להלן: "המשיבים"), החלו לייצר ולשווק מסיכת הזנה לשיער בשם KERASTINE באריזה המהווה חיקוי מטעה של החוזי של המוצר המקורי במטרה להיבנות מהמוניטין של המבקשת והמוצר המקורי. בתשובה לדרישת המבקשת שיחדלו לשווק את המוצר המפר דרשו המשיבים שהמבקשת תשלם להם סכום חודשי בסך 30,000 ₪ למשך 4 שנים תמורת הסכמתם להפסקת ייצור המוצרים המפרים.

בת.א 1754/05 תבעה המבקשת צו מניעה שיאסור על המשיבים לעשות שימוש בסימן KERASTIN ו/או KERATIN ו/או במסיכת הזנה לשיער שאריזתה דומה עד כדי הטעיה לאריזת המוצר המקורי, וכן צווי עשה ומתן חשבונות.

בבשא 13107/05 עתרה המבקשת לצו מניעה זמני כאמור וכן עתרה להורות למשיבים למסור לב"כ המשיבים את המוצרים המפרים שברשותם ומוצרים מפרים שירכשו ו/או ימשכו ממשווקים, סוחרים, מפיצים ומספרות על פי צו.

בתשובתם מיום 29.6.05, הודיעו המשיבים כי הפסיקו לשווק את מסיכת ההזנה לשיער בשם KERASTINE עוד בטרם הוגשה הבקשה לסעד זמני וכי הם מייצרים ומשווקים מסיכת הזנה לשיער תחת השם KERATIN שאינו דומה בשם ובחוזי למוצר המקורי.

לטענת המבקשת, למרות הודעת המשיבים האמורה ממשיכים המשיבים לשווק את מסיכת ההזנה לשיער KERASTINE.
עוד מוסיפה המבקשת, כי אף המוצר החדש שלכאורה משווקים המשיבים דומה בשמו ובחוזי שלו למוצר של המבקשת.

בהמרצת פתיחה 692/05, מיום 1.6.05, עתרו המשיבים להצהיר כי הם רשאים לעשות שימוש בשם KERATIN בעיצוב האריזה שבחרו לשווק בה את מסיכת ההזנה לשיער מתוצרתם.

בבשא 12591/05, עתרו המשיבים לסעד זמני שיאסור על המשיבה ונציגיה בישראל להפריע להם לעשות שימוש בשם ובאריזת המסיכה להזנת שיער KERATIN.

ביום 8.5.05 החלטתי לדון במאוחד בבשא 13107/05 ובבשא 12591/05.


דיון

א.     המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של הפרת סימן מסחר, גניבת עין, דילול מוניטין ועשיית עושר ולא במשפט.

הפרת סימן המסחר

ב.     לטענת המבקשת, בחרו המשיבים, בהם יוסי אלבז שעבד אצל המבקשת, לעשות שימוש בשם KERASTINE ו/או KETATIN כדי לשוות לשמות אלה דמיון לסימן המסחר ומשהחלו לייצר ולשווק מוצרים תוך שימוש בשמות אלה הם מפרים את סימן המסחר.

לטענת המשיבים בחירת השם KERATIN שעוצב מחדש לאחר פניית המבקשת אל המשיבים בדרישה לחדול משיווק מוצרים תוך שימוש בשםKERASTINE , אינה קשורה למבקשת או למוצריה, אלא לשמו של חלבון המצוי בשיער. עוד טוענים המשיבים כי ליוסי אלבז אין קשר לשיווק מסיכת ההזנה לשיער שמתוצרתם מאחר והמשיבים הפסיקו את התקשרותם עמו לאחר שמצאו אי סדרים כספיים בפעילותו.

לאחר השוואה בין סימן המסחר "KERASTASE" לבין השם "KERATIN" ובחינת מכלול הנסיבות הגעתי למסקנה שיש לכאורה דמיון בין השם "KERATIN" לסימן המסחר. ראשית, השם KERATIN כולל את האותיות KERA באופן המשווה לשם KERATIN דמיון חזותי לסימן המסחר. לעניין זה מצאתי שאין בסיפא של השם KERATIN השונה מהסיפא של סימן המסחר כדי לשלול דמיון זה. גם הצליל של השם KERATIN דומה עד מאוד לצליל של סימן המסחר בשל הרישא הדומיננטית הזהה לרישא של סימן המסחר.

המשיבים העלו טענה ולפיה "KERATIN" הינו מילה מלונאית השגורה בפי הבריות ומצויה בשימוש המדע והכימיה, אלא שאיני סבור שיש בטענה זו כדי לסייע להם. אין חולק שמסיכת ההזנה לשיער של המשיבים אינה כוללת את החומר הכימי KERATIN. המשיבים בחרו לעשות שימוש בשם זה לאחר שמצאו לנכון להפסיק את השימוש בשם KERASTINE שלכאורה דומה אף הוא לסימן המסחר. מכאן נראה לכאורה שלא הרצון לנצל את משמעות המונח הוא העומד בבסיס בחירת המשיבים בשם KERATIN אלא הרצון לעשות שימוש בשם הדומה לסימן המסחר.

לפיכך, שוכנעתי שלמבקשת סיכויים טובים לזכות בתביעתה בעילה של הפרת סימן המסחר.

גניבת עין

ג.     לטענת המבקשת, המשיבים בחרו לשווק את המוצר שלהם באריזה הכוללת מרכיבים המאפיינים את האריזה של המוצר המקורי בצירוף שם הדומה לסימן המסחר כדי להטעות את ציבור הלקוחות לחשוב שהמוצר שהם משווקים הוא מוצר של המבקשת או קשור אליה. כך בחרו המשיבים באריזה עגולה בצבע קרם, במכסה בגוון כתום, מדבקה עגולה על המכסה בצבע קרם תוך השארת שוליים בצבע כתום באופן דומה לשוליים שבמכסה האריזה במוצר המקורי.

המשיבים כופרים בדמיון האמור. לטענתם השימוש באריזה עגולה נפוץ ואין ליתן למבקשת מונופול על הצבע הכתום. מכל מקום האריזה בה משווקים המשיבים כעת את המוצר שלהם אינה דומה לאריזה של המוצר המקורי.

כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על המבקשת להראות שהמוצר המקורי צבר מוניטין וציבור הלקוחות עלול לחשוב שהמוצר המשווק על ידי המשיבים הוא מוצר של המבקשת או קשור אליה.

לאחר השוואה בין האריזות השונות שבהם עושים ו/או עשו שימוש המשיבים לבין האריזה של המוצר המקורי הגעתי למסקנה שיש לכאורה דמיון בין האריזות באופן המעורר חשש להטעיית ציבור הלקוחות לחשוב שהמוצר המשווק על ידי המשיבים הוא מוצר המשווק על ידי המבקשת או קשור אליה.

לנוכח הודעת המשיבים, לפיה חדלו לשווק את המוצר שלהם באריזה הנושאת את השם KERASTINE (מוצג 1) אומר בקצרה שבהשוואה בין האריזה האמורה לאריזת המוצר המקורי מצאתי שלכאורה דומה אריזה זו בצורתה העגולה, בצבע הקרם שלה ובצבע המכסה בעל הגוון הכתום לאריזה של המוצר המקורי. מסקנה זו אף מתחזקת לנוכח הדמיון שבין השם KERASTINE המופיע על האריזה לבין סימן המסחר בו עושה המבקשת שימוש במוצר המקורי.

לאחר השוואה בין האריזה של המשיבים הנושאת את השם KERATIN (מוצג 2) שככל הנראה אינה משמשת לשיווק מסיכת ההזנה לשיער של המשיבים, לבין האריזה של המוצר המקורי מצאתי שלכאורה גם אריזה זו בצורתה העגולה, בגוון הקרם שלה ובשם KERATIN הדומה לסימן המסחר שעל אריזת המוצר המקורי דומה לאריזת המוצר המקורי. אכן, צבע מכסה האריזה החום יוצר הבחנה מסויימת אולם אין בכך כדי לשנות מהמסקנה שקיים דמיון בין שתי האריזות ולמצער קשר בין המוצרים שיש בהם כדי לעורר חשש לטעות או לקשר בין המוצרים. זאת, במיוחד לנוכח העובדה שהמשיבים הקפידו להותיר מסגרת כתומה מסביב למדבקה שעל מכסה האריזה שלהם.

גם בהשוואה בין האריזה של המשיבים הנושאת את השם KERATIN (מוצג 4) לבין האריזה של המוצר המקורי מצאתי שלכאורה יש דמיון בין האריזות. המשיבים שינו את צבע השם KERATIN לאדום והוסיפו את השם HERBAL COSMETICS בגדול על מכסה האריזה אולם אין בכך כדי לשלול דמיון בין האריזות לאחר שהמשיבים חזרו להשתמש במכסה בעל גוון כתום.

ד.     ראוי להוסיף לעניין זה, כי אף שאריזת המוצר המקורי כוללת מרכיבים כמו הצורה העגולה והצבעים כתום וקרם המשמשים ככל הנראה יצרנים המשווקים מוצרים שונים ואינם ייחודיים לאריזה של המוצר המקורי אין לשלול את הדמיון בין אריזת המוצר הנטען להיות מפר לאריזת המוצר המקורי בקשר עם מרכיבים אלה במקום שקיים דמיון כללי בין המוצרים באופן היוצר חשש לטעות או לקשר בין המוצרים. במיוחד כאשר מדובר במוצר המתחרה במוצר המקורי.

ה.     המשיבים אינם כופרים במוניטין שלכאורה רכש המוצר המקורי ולנוכח הפרסומים שצירפה המבקשת לבקשתה נראה שכך הם פני הדברים.

ו.     ועוד. התעקשות המשיבים להשתמש בשם KERATIN על אף העובדה שהמוצר שלהם אינו כולל חומר כזה ו/או קשור לחומר כזה, כמו גם הקשר שהיה למשיבים עם יוסי אלבז שעבד עבור המבקשת והציע להם להתשמש בשם דומה, KERATIN-AS, מלמדת שלכאורה מבקשים המשיבים להינות מהמוניטין של המבקשת. מסקנה זו מתחזקת לנוכח הדמיון הבולט שבין האריזה הראשונה בה עשו המשיבים שימוש לבין האריזה של המוצר המקורי.

ז.     לנוכח הדמיון שבין השמות בהם עושים שימוש המשיבים בשיווק מסיכת ההזנה לשיער שמתוצרתם לבין סימן המסחר והדמיון שבין האריזות בהם עשו ו/או עושים שימוש המשיבים בשיווק המסיכה להזנת שיער לבין האריזה של המוצר המקורי, שוכנעתי שסיכויי המבקשת לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין טובים.

ח.     לנוכח נוסח הצווים הזמניים המבוקשים בבשא 13107/05 לא ראיתי צורך להכריע בשאלה איזה מהאריזות משמשת את המשיבים בשיווק המסיכה להזנת השיער שמתוצרתם.

ט.     המבקשת זכאית לשימוש ייחודי בסימני המסחר שבבעלותה והיא אף זכאית להגנה על המוניטין אותו רכש המוצר המקורי. המשיבים אך החלו בשיווק מסיכה להזנת שיער והם רשאים להמשיך ולשווק מוצר זה מבלי לעשות שימוש בשמות דומים לסימן המסחר ו/או אריזה דומה למוצר המקורי. לפיכך, נראה שמאזן הנוחות נוטה לטובת מתן הסעד הזמני המבוקש.

י.     מטעמים אלה החלטתי לדחות את הבקשה בבשא 12591/05, לקבל את הבקשה בבשא 13107/05 וליתן צווים זמניים כדלהלן:

א.     אני אוסר על המשיבים בבשא 13107/05 לייצר ו/או לשווק ו/או לייצא ו/או להפיץ במישרין או בעקיפין מוצרי טיפוח וקוסמטיקה, לרבות מוצרים לשיער, הנושאים את סימן המסחר KERASTASE ו/או כל סימן הדומה לו עד כדי הטעיה לרבות השמות KERASTINE ואו KERATIN ו/או דומים עד כדי הטעיה למסיכה לשיער שמשווקת המבקשת - כמופיע בנספח ב לבקשה ו/או נחזים כקשורים אליה.

ב.     כן, הנני מורה למשיבים לאסוף את כל המוצרים המפרים לכאורה שנמצאים ברשותם ו/או בחזקתם של סוחרים, מפיצים וחנויות קוסמטיקה, לאחסנם במחסן סגור ולמסור לבית המשפט ולמבקשת דין וחשבון מפורט אודות האיסוף והאחסנה בתוך 7 ימים.

תוקף הצווים מותנה בהפקדת ערבון בסך -.150,000 ש"ח.

המשיבים בבשא 13107/05, ביחד ולחוד, ישלמו למבקשת הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך -.30,000 ש"ח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כינוי מקור

 2. מחיקת סימן מסחר

 3. שימוש בסימן מסחר

 4. מבחן המראה והצליל

 5. שם גנרי סימן מסחר

 6. עורך דין סימן מסחר

 7. הפרת סימן מסחר מזון

 8. סימן מסחר מוכר היטב

 9. איך בודקים סימן מסחרי ?

 10. שימוש בסימן מסחרי רשום

 11. הפרת סימן מסחר של אדידס

 12. תקנות סימני המסחר, 1940

 13. הפרת סימני מסחר של בגדים

 14. פיצויים על הפרת סימן מסחר

 15. הפרת סימני מסחר של נעליים

 16. הפרת סימן מסחר מכונת גילוח

 17. סימן מסחר כיתוב על גבי אריזה

 18. בקשת צו מניעה הפרת סימני מסחר

 19. צו עיקול בגין הפרת סימן מסחרי

 20. צו מניעה נגד שימוש בסימן מסחר

 21. שימוש בסימנים דומים לסימן מסחר

 22. הפרת סימני מסחר מוצרי קוסמטיקה

 23. פיצויים בגין הפרת סימן מסחר רשום

 24. צו סימני המסחר (איסלנד), תש"ך-1960

 25. תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

 26. צו נגד שימוש בסימן דומה לסימן מסחר

 27. עיכוב משלוח במכס בגין הפרת סימני מסחר

 28. צו סימני המסחר (אמנות נכסי-תעשיה), 1934

 29. צו מניעה זמני האוסר על שימוש בסימן מסחר

 30. פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972

 31. ביקשו בתביעה צו הצהרתי לעשות שימוש בשם מסחרי

 32. האם שילוב של שתי מילים מהווה הפרת סימן מסחרי

 33. תקנות סימני המסחר (הסמכת-פקידים), תש''י-1950

 34. חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג 2003

 35. תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס''ז-2007

 36. שם גיאוגרפי לא יוכר כסימן מסחר רק אם "משמעותו הרגילה גיאוגרפית"

 37. תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ''ח-1987

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון