העתקת עיצוב מיטות

להלן החלטה בנושא העתקת עיצוב מיטות:

החלטה

רקע

המבקשת עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מיטות ובין היתר היא מייצרת מיטות מסדרת "אקסטרים בייסיק" שהמיוחד בהן הוא עיצוב המאופיין בקווים נקיים של דפנות ארגז המצעים. בין הדגמים שייצרה המבקשת בסדרה זו מצויים דגם "טוק בק" המאופיין בשקעים בצורת עיגולים על דפנות האורך של ארגז המיטה, אותו רשמה המבקשת כמדגם מס' 42016 (להלן: "המדגם"), דגמי "סאן סירו" ו-"מומה" המאופיינים בשקע קשתי תחתון בדפנות האורך של ארגז המיטה ודגם "מאגנה" המאופיין בשלושה שקעים על דפנות האורך של ארגז המיטה.

לטענת המבקשת, המשיבים מייצרים ומשווקים מיטות הכוללות עיצוב של דפנות ארגז המצעים המאופיין בקווים נקיים, כאשר דפנות האורך מאופיינות בשקע קשתי תחתון בדומה לדמי "מומה ו - "סאן סירו" שהיא משווקת ודפנות הרוחב מאופיינות בקווים חלקים עם שני פסים בצדדים וידית המעוצבת כשקע המשמשת להרמת המזרון ופתיחת ארגז המצעים באופן שיש בו משום חיקוי והעתקה של המיטות מסדרת אקסטרים בייסיק של המבקשת.

בת.א 2022/06 תבעה עמינח צו מניעה, צו עשה, מתן חשבונות ופיצוי כספי.

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לסעד זמני כדלהלן:

א.     לאסור על המשיבים לייצר ו/או לאחסן ו/או לשווק את המיטות המפירות ולאסור עליהם להעבירן ממקומן.

ב.     להורות למשיבים למסור למבקשת פרטים אודות גורמים נוספים המעורבים במעשיהם המפרים.

ג.     להורות למשיבים למסור למבקשת כל מסמך הנוגע למיטות המפרות ואופן ייצורן, רכישתן ושיווקן.

ד.     להורות למשיבים לאסוף את המיטות המפרות שברשותם וליתן דין וחשבון על כך ולמסור למבקשת הודעה על מיטות מפרות שיצאו מרשות המשיבים.


דיון

א.     המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של הפרת מדגם, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט, גזל מוניטין והפרת הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981.

ב.     לטענת המשיבים, הרעיון העיצובי לארגז המצעים של המיטה אותה הם משווקים החל להבשיל אצלם בתחילת שנת 2005, עוד לפני שהמבקשת החלה בעיצוב המיטות מדגם, אקסטרים בייסיק, כאשר במאי 2006 החל ייצור הציפוי לארגז המצעים על פי העיצוב החדש, וביוני 2006 החלו פעולות השיווק. עוד טוענים המשיבים, כי עד אפריל 2006 לא ידעו כלל על קיומם של המיטות מדגם אקסטרים בייסיק של המבקשת.


בחקירתו העיד תמיר עובד, המצהיר מטעם המשיבים (ע' 5 לפרוטוקול מיום 18.9.06):

"ש. באשר לנספחים ד ו- ה לתצהירך - אלה ממאי 2005 ונובמבר 2005, נכון?
ת. נכון.
ש. באשר לנספח ו לתצהירך - זה מאפריל 2006?
ת. כן.
ש. זאת אומרת שהמיטה מהדגם שאתה אומר שהוא רלבנטי יוצא שהיא ממאי 2006 לפי הגרסה שלך. זה נכון?
ת. כן.
ש. מתי בחרת את הסקיצה הזאת?
ת. כל התהליך הזה מבשיל מדצמבר ינואר של סקיצות, חתיכות קטנות וגדולות ולנסות להלביש ובסוף בסוף, במאי זה יצא...
...
ש. מתי בחרת את העיצוב הסופי של המיטה נשוא הדיון.
ת. החלטנו אני והמעצב שלנו בערך בחודש מרץ. אני יכול להזמין מספר מסויים ורק אחרי חודשיים הוא יכול לספק לי"

מעדות זו נמצא שבחירת העיצוב של המיטה הנטענת להיות מפירה (נספח ו)הייתה בסמוך למועד בו ראה עובד תמיר את המיטה מדגם אקסטרים בייסיק של המשיבה, קרי אפריל 2006 וכחודשיים לאחר שהמיטה הראשונה מדגם אקסטרים בייסיק, יצאה לשוק, ראה סעיף 23 לתצהירו של יצחק רגב. בכך יש כדי לתמוך בגרסת המבקשת, לפיה העתיקו המשיבים את המיטות מסדרת אקסטרים בייסיק.

הפרת המדגם

ג.     במדגם נקבע (נספח I): "הצהרת חידוש: החידוש במדגם נעוץ בעיצוב הדפנות של ארגז המצעים". בכך צומצמה ההגנה מכוח המדגם לעיצוב הדפנות שבארגז המצעים המופיע בתמונת המיטה המופיעה במדגם.

לטענת המבקשת, בחינת המדגם אל מול תמונות המיטה המפרה של המשיבים, מוצגים 4 - 6, מעלה מסקנה ברורה, כי לפנינו מוצרים בעלי חוזי כללי דומה ביותר.

טענה זו אין בידי לקבל ומכל מקום אין בה כדי ללמד על הפרת המדגם. אכן, החוזי הכולל של המיטה שמשווקים המשיבים דומה לחוזי הכולל של המיטה המופיעה במדגם, אלא שאין זו ההשוואה הצריכה לעניין, שאם תאמר כן, תזכה המבקשת להגנה גם על צורת ארגז המצעים והמרכיבים האחרים של המיטה, ובכך תזכה להגנה רחבה הרבה יותר מההגנה לה היא זכאית מכוח המדגם שרשמה.

ככלל נועד המדגם להגן על קווי דמות, צורה, דוגמא או קישוט שמייחדים לכל חפץ ובולטים לעין רואה בסחורה מוגמרת, ראה סעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים, 1926. משרשמה המבקשת מדגם על עיצוב דפנות ארגז המצעים שבמיטה המצולמת במדגם חלה הגנת המדגם רק על הדוגמא או הקישוט המיוחד המופיע על דופן ארגז המצעים במיטה שבמדגם בלבד. לפיכך, אין ממש בטענת המבקשת לפיה ההגנה על עיצוב דפנות ארגז המצעים חלה גם על עיצובים אחרים שאינם חלק מהמדגם.

ד.     מהשוואה בין עיצוב דפנות ארגז המצעים במיטה המצולמת במדגם (נספח I) לבין דפנות ארגז המצעים במיטה של המשיבים, נמצא שבדופן הרוחב של ארגז המצעים במיטת המשיבים (מוצג 4) מופיעים שני פסים בצידי הדופן ובמרכזה מגרעת קשתית הפתוחה כלפי מעלה. בדופן הרוחב שבארגז המצעים במיטה המצולמת במדגם מופיעים שני פסים בצידי הדופן ובמרכזה מגרעת בעלת קווים ישרים.
בדופן האורך של ארגז המצעים במיטת המשיבים שתי מגרעות קשתיות במרכז הדופן למעלה ולמטה לאורך הדופן. בדופן האורך של ארגז המצעים במיטה המצולמת במדגם מופיעים 9 שקעים לכל אורך הדופן.

לנוכח ההבדלים המתוארים לעיל שוכנעתי שאין דמיון בין עיצוב דפנות ארגז המצעים של המשיבים לבין עיצוב דפנות ארגז המצעים של המיטה המופיעה במדגם.
     
     גניבת עין

ה.     כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על המבקשת להראות שהמיטות מדגם "טוק בק", "סאן סירו" או "מומה" ו-"מאגנה", רכשו מוניטין וכי קיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שהמיטה שמשווקת על ידי המשיבים היא של המבקשת או קשורה אליה.

מוניטין

ו.     לטענת המבקשת, דגמי המיטות טוק בק, באן סירו, מומה ומאגנה מהווים סדרת מיטות מדגם Extreme Basic שפיתחה בסמוך לאוקטובר 2005, שהיא חלק מסדרת מיטות הידועה בשם ספפה אקסטרים ממנה מכרה אלפי יחידות. לטענתה, השקיעה בפיתוח סדרת המיטות Extreme Basic כ - 30,000$, פרסמה קטלוג, רשמה מדגם, ובפברואר 2006 החלה בשיווק המיטות תחת השם "ספפה אקסטרים בייסיק" תוך השקעת כ - 100,000 ₪ בשיווק ופרסום המיטות בעיתונות, בכנס משווקים ובשלטי פרסום. לטענתה, תוך מספר חודשים הצליחה למכור מיטות מדגם אקסטרים בייסיק במיליון וחצי ₪ ומיטות אלה רכשו הוקרה והכרה בשוק.

המשיבים כופרים במוניטין הנטען. לטענתם לא צירפה המבקשת ראיות שיש בהן כדי ללמד על היקף המכירות של מיטות אקסטרים בייסיק.


בחקירתו העיד יצחק רגב, המצהיר מטעם המבקשת (ע' 3 לפרוטוקול מיום 18.9.06):

"ש. מנין לך הנתון של מליון וחצי ₪.
ת. מאחר ואני מתעסק בייצור המוצרים ועוקב אחריהם מה קורה מבחינת המכירות שלהם. אני רואה על גבי המחשב איזה מוצרים נמכרים מתי ואיפה. כשאני מכניס מוצר חדש אני עוקב אחריו איך הוא נמכר בשוק ובאיזה כמויות.
ש. למה לא צירפת דוח כספי?
ת. אנחנו לא מוצאים ניירת שקשור למפעל בנושא מכירות ומחירים, אנו לא מוציאים סודות מסחריים.
ש. למה לא הגשת דוחות של רו"ח
ת. רואה החשבון ניזון מאותו מחשב שאני משתמש ובודק בו, אנחנו ניזונים מאותם נתונים."

אכן, ראוי היה שהמבקשת תצרף מסמכים שיש בהם כדי ללמד על היקף המכירות של מיטות מדגם אקסטרים בייסיק, אולם גם ללא מסמכים אלה אמינה עליי עדותו של יצחק רגב ושוכנעתי שיש בסיס לנתונים שמסר אודות היקף המכירות של מיטות מדגם אקסטרים בייסיק.

בהתחשב בנתונים אלה ובהוצאות שהשקיעה המבקשת בפיתוח המיטות מדגם אקסטרים בייסיק והוצאות הפרסום והשיווק, שוכנעתי שהמיטות מדגם טוק בק, סאן סירו, מומה ומאגנה, רכשו לכאורה מוניטין.

אוסיף, כי משנראה שהמשיבים העתיקו את העיצוב של המיטות מדגם אקסטרים בייסיק של המבקשת, מתחזקת המסקנה שהמיטות מדגם אקסטרים בייסיק של המבקשת רכשו מוניטין ממנו מבקשים המשיבים להינות.


     הטעיה

ז.     מהשוואה בין המיטות מדגם טוק בק, סאן סירו, מומה ומאגנה של המבקשת (נספח ה) לבין המיטה של המשיבים (מוצג 4), נמצא שקיים לכאורה דמיון מטעה בין החוזי של המיטה של המשיבים לבין החוזי של המיטות של המבקשת, וכי אין בעיצוב השונה של דפנות ארגז המצעים של מיטת המשיבים כמפורט לעיל, כדי לשנות מהדמיון המטעה שבחוזי המיטות.

ח.     המשיבים מעטרים את המיטה אותה הם משווקים ב - 4 תוויות הכוללות בין היתר את המילים "AMERICAN SYSTEM - שיטת השינה האמריקאית המושלמת", "Active line by American System ", אלא שמתוויות אלה, הכוללות מונחים ותיאורים השגורים בתחום המיטות והמזרונים, לא ניתן לזהות את היצרן ו/או המשווק. לפיכך, אין בתוויות אלה כדי לאיין את הדמיון המטעה שבין המיטות של המשיבים למיטות של המבקשת.

ט.     לנוכח מסקנותיי עד כאן, נראה שלמבקשת סיכוי לזכות בתביעתה בעילות של גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט.

י.     המבקשת השקיעה משאבים בפיתוח, ייצור ושיווק המיטות מדגם טוק בוק, סאן סירו, מומה ומאגנה והיא זכאית להינות מהשקעתה זו. בהתחשב בשלב המוקדם בו מצוי שיווק המיטות האמורות, יש בשיווק המיטה של המשיבים כדי לפגוע במבקשת מבלי שניתן יהיה להעריך את הנזק שייגרם לה משיווק מיטה זו. מנגד, יוכלו המשיבים, אשר כלל לא טענו בסיכומיהם לעניין מאזן הנוחות, להמשיך ולשווק מיטות שאינן מפירות את זכויות המבקשת. בנסיבות אלה נוטה מאזן הנוחות לטובת מתן סעד זמני שייגן על זכויותיה של המבקשת.


סוף דבר

מטעמים אלה החלטתי לקבל את הבקשה ולאסור על המשיבים ו/או מי מהם ו/או מטעמם לייצר ו/או לשווק ו/או לפרסם מיטות מדגם "אקטיב 120" ו/או מיטות הדומות למיטות טוק בק, סאן סירו, מומה ומאגנה.

המשיבים יאספו את כל המיטות המפרות שבשליטתם תוך 7 ימים וימציאו למבקשת ולבית המשפט דין וחשבון, ערוך כתצהיר, בו יפרטו את כמות המיטות המפירות שנאספו ומקום איחסונם.

תוקף הצווים מותנה בהפקדת ערבות בנקאית בסך 50,000 ₪.

המשיבים ביחד ולחוד ישלמו למבקשת את הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון