צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד, לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), בהסכמת שר התיירות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"אטרקציה" - מפעל תיירות שאינו בית מלון;
"החוברת" - החוברת "תקנים פיזיים לתכנון בתי מלון" של משרד התיירות, לפי המהדורה שבתוקף במועד הגשת הבקשה לקבלת מעמד של מפעל מאושר; המופקדת לעיון הציבור בלשכה הראשית של משרד התיירות בירושלים ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור;
"מלון פאר", "מלון עממי" - כהגדרתם בחוברת.
2. תחומי אזורי פיתוח (תיקון: תשס"ד2)
(א) תחומי אזורי הפיתוח לענין מלון פאר, מלון עממי ואטרקציות כאמור בטורים ב', ג' וד' בתוספת, לפי הענין, יהיו כאמור בטור א' לצדם.
(ב) מפעל תיירותי בתוספת שאינו כלול באזורי פיתוח א' או ב', אינו זכאי למענקים על פי החוק.
3. ביטול
כל קביעת אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות וכל מפה לענינם מלפני יום תחילתו של צו זה - בטלים.
4. תוקף (תיקון: תשס"ו)
תוקפו של צו זה עד יום כ"ב בתשרי התשס"ז (14 באוקטובר 2006).
תוספת (תיקון: תשס"ד2, תשס"ה)
(סעיף 2)

שם האזור ותחומיו       טור ב'אזור פיתוח למלון פאר       טור ג'אזור פיתוחלמלון עממי       טור ד'אזור פיתוחלאטרקציות      
1. קו עימות צפון -             א       א      
הלבנון בצפון לבין קו רדיוס של 9 ק"מ ממנו בדרום עד גבול רמת הגולן במזרח                        
2. ראש הנקרה ועכו -             א       א      
מס' 4 במזרח                        
3. גליל מערבי -                   א      
הנקרה ועכו                        
4. גולן -             א       א      
נפת גולן, למעט אזור כנרת וחמת גדר                        
5. גליל מזרחי -             ב       א      
חוף הכנרת בתחום המוגדר בתמ"א 12 וכן נפת צפת להוציא השטח הנכלל בקו העימות                        
קיבוץ לביא וצפת             א            
6. כנרת וחמת גדר -       ב       א       א      
בתחום המוגדר בתמ"א 12, כולל שטח העיר טבריה וחמת גדר                        
7. נצרת -                   א      
במזרח הגבול עם נפת כנרת בצפון קו רוחב 240, במערב קו אורך 175, בדרום קו רוחב 230                        
8. עמקים -             א       א      
נצרת                        
9. חיפה וכרמלים -             א       א      
שפך נחל חדרה עד כביש מס' 2 בדרום, במזרח כביש מס' 2 עד קיבוץ נחשולים (כולל) משם בקו ישר מזרחה עד צומת אליקים משם לאורך כביש 672 עד כביש 7212 (כולל תחום שיפוט עוספייה ודליית אל-כרמל) משם לאורך כביש 7212 עד צומת הקריות, הגבול הצפוני הוא גבול שטח שיפוט חיפה                        
                       
                       שם האזור ותחומיו       טור ב'אזור פיתוח למלון פאר       טור ג'אזור פיתוחלמלון עממי       טור ד'אזור פיתוחלאטרקציות      
10. נתניה -             א       א      
שטח שיפוט העיר נתניה                        
11. חוף מרכזי -                        
הכביש בין מחלף יבנה לים בדרום, במזרח כביש מס' 4 עד מחלף גנות ומשם מערבה לאורך כביש מס' 1 עד לגבול שטח השיפוט העיר תל אביב, משם בקו העובר במקביל לנתיבי איילון ובמרחק 500 מ' ממזרח להם עד כביש מס' 2 עד נחל חדרה להוציא למעט אזור נתניה                        
12. אשדוד ואשקלון -             א       א      
גבול רצועת עזה, כביש מס' 4 וכביש מס' 34 במזרח, קו רוחב 90 בדרום וגבול אזור חוף מרכזי בצפון                        
13. נחשון -                   א      
במזרח קו אורך 150, בדרום קו רוחב 130, במערב גבול מחוז הדרום, בצפון כביש 443 וגבול מחוז המרכז                        
14. הרי יהודה -                   א      
שטח שיפוט ירושלים במזרח, במערב קו אורך 160, בצפון כביש 443 וכביש 375 בדרום                        
15. ירושלים -       א       א       א      
שטח שיפוט העיר ירושלים                        
הוראת שעה      
בתקופה שעד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004), יראו כאילו בפרט 15 של התוספת לצו עידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002, בסופו בא:      
קיבוץ קרית ענבים             א            
16. צפון ים המלח -             א       א      
תחום המועצה האזורית מגילות                        
17. הנגב -             א       א      
מגבול המדינה בדרום עד קו רוחב 90, גבול ירדן במזרח וגבול מצרים                        
18. עין גדי -             א       א      
קו רוחב 90 בדרום, קו אורך 180 במערב וגבול המועצה האזורית תמר בצפון                        


 1. ק"ת תשס"ג, 297; תשס"ד, 100; תשס"ה, 144; תשס"ו, 1001.
 2. סעיף 3 לצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות) (תיקון), התשס"ד-2003 קובע תחילת החלפת סעיף 2 ותיקון פרט 11 לתוספת ביום 19.12.2002.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון