צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ו-2006

צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר הביטחון, אני מצווה לאמור:
1. הענקת סמכויות
לשם שמירה על ביטחון הציבור מפני פעולות איבה, יהיו לשומר ביישובים שבמועצות אזוריות כמפורט בתוספת, שהוטל עליהם צו שמירה לפי החוק, הסמכויות המפורטות בסעיף 6א(ג) לחוק, בכפוף למגבלות ולתנאים כקבוע בסעיף 6א האמור.
2. תחילה2
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.
תוספת
(סעיף 1)

מועצה אזורית שם היישוב
בקעת בית שאן מיכל
לכיש שקף
מרום הגליל נריה

צו זה נוסף על הצווים אשר נחתמו בידי ביום י"ג בסיון התשס"ה (20 ביוני 2005), וביום ו' בתמוז התשס"ה (13 ביולי 2005).


 1. ק"ת תשס"ו, 320.

2 הצו פורסם ביום 10.1.2006.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכויות שומרים

 2. הגדרת שומר שכר

 3. שעות נוספות לשומר

 4. זכויות שומר במלון

 5. הפסקת עבודה של שומר

 6. תוספת שכר לעובדי שמירה

 7. האם חברת שמירה שומר שכר

 8. חוק השומרים, תשכ"ז-1967

 9. האם מוסך מוסך שומר שכר ?

 10. עבודה בשמירה למשך 9 חודשים

 11. חילופי מעבידים בענף השמירה

 12. אי תשלום זכויות עובדי שמירה

 13. הפרשות מעביד לפנסיה לעובדי שמירה

 14. ההבדל בין שומר שכר לבין שומר חינם

 15. תביעה נגד חברת שמירה בגלל גניבת ציוד

 16. אחריות חברת שמירה על גניבה מאתר בניה

 17. אי תשלום זכויות סוציאליות לעובדי שמירה

 18. זכויות עובדים בחברות שמירה במגזר החרדי

 19. תקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), תשכ''ג-1963

 20. חילופי מעבידים בענף השמירה - המשך עבודה באותם תנאים

 21. תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ''א-1981

 22. צו שירותי שמירה (סוגי שמירה הטעונים רשיון), תשל"ב-1972

 23. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל''ב-1972

 24. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 25. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ו-2006

 26. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס"ה-2005

 27. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה (אגרת רשיון) (מס' 2), תשל''ג-1973

 28. צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים) (מס' 2), התשס"ה-2005

 29. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי), תשל''ב-1972

 30. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל''ב-1972

 31. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון