כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ"א-1991

כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשמ"ט-1989 (להלן - התקנות), אני קובע כללים אלה:
1. קביעת סכומים מרביים (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
הסכומים המרביים שיותרו בניכוי לפי תקנה 1 לתקנות לגבי כל שנת מס יהיו כלהלן:
(א) לגבי תקנת משנה (א) -
שנת המס הסכום
1990 1,000 ש"ח
1991 1,000 ש"ח
1992 1,100 ש"ח
1993 1,200 ש"ח
1994 1,400 ש"ח
1995 1,500 ש"ח
1996 1,700 ש"ח
1997 1,900 ש"ח
1998 2,000 ש"ח
1999 2,200 ש"ח
2000 2,300 ש"ח
2001 2,300 ש"ח
2003 2,400 ש"ח
2004 2,400 ש"ח
2005 2,400 ש"ח
2006 2,400 ש"ח
2007 2,400 ש"ח
2008 2,400 ₪
2009 2,400 ש"ח
(ב) לגבי תקנת משנה (ב) -
שנת המס הסכום
1988 1,750 ש"ח
1989 2,000 ש"ח
1990 2,450 ש"ח
1991 2,800 ש"ח
1992 3,100 ש"ח
1993 3,400 ש"ח
1994 4,000 ש"ח
1995 4,300 ש"ח
1996 4,900 ש"ח
1997 5,300 ש"ח
1998 5,500 ש"ח
1999 5,900 ש"ח
2000 6,000 ש"ח
2001 6,000 ש"ח
2003 6,000 ש"ח
2004 6,000 ש"ח
2005 6,000 ש"ח
2006 6,000 ש"ח
2007 6,000 ש"ח
2008 6,000 ₪
2009 6,000 ש"ח
2. תחולה
תחולתם של כללים אלה החל בשנת המס 1988.1 ק"ת תשנ"א, 796; תשנ"ב, 753; תשנ"ג, 182; תשנ"ד, 349; תשנ"ה, 439; תשנ"ו, 187; תשנ"ז, 186; תשנ"ח, 92; תשנ"ט, 124; תש"ס, 124; תשס"א, 168; תשס"ב, 259; תשס"ד, 90; תשס"ה, 314; תשס"ו, 128; תשס"ז, 379; תשס"ח, 116; תשס"ט, 131; תש"ע, 100.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מס הכנסה - סיווג שונה

 2. החזר מיסים עקיפים

 3. סרט קופה רושמת

 4. הכנסה אינטגרלית

 5. ניהול ספר הזמנות

 6. ניהול קופה רושמת

 7. כתב אישום מס הכנסה

 8. הנורמה האנטי תכנונית

 9. מס הכנסה מוסד ציבורי

 10. הצעת חוק מיסים עקיפים

 11. תשובה על השגה תוך שנה

 12. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 13. העברת הפסדים לשנה הבאה

 14. ערעור על שומות מס הכנסה

 15. מרוץ ההתיישנות מס הכנסה

 16. סעיף 155 לפקודת מס הכנסה

 17. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 18. סעיף 217 לפקודת מס הכנסה

 19. סיווג הכנסה מיגיעה אישית

 20. עבירות לפי פקודת מס הכנסה

 21. עורך דין לענייני מס הכנסה

 22. סטייה מהותית בניהול ספרים

 23. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)

 24. ביטול צו לפי פקודת מס הכנסה

 25. ממצאי חקירה במס הכנסה ומע''מ

 26. הוכחת ''כוונה'' להעלים מיסים

 27. אי הגשת דוחות למס הכנסה במועד

 28. קביעת שווי עסקה ע''י מס הכנסה

 29. מיקור חוץ של הוצאות - מס הכנסה

 30. סמכות נציב מס הכנסה לתקן שומות

 31. הצהרה על רווח גדול מדי במס הכנסה

 32. ערעור מס הכנסה על פי מיטב השפיטה

 33. ערעור על שומת מס הכנסה לאחר הרשעה

 34. משיכת כספים מקופת חברה - מס הכנסה

 35. תיקון דוחות מס הכנסה של אדם שנפטר

 36. טענות עובדתיות חלופיות - דיני מיסים

 37. תפיסת מסמכים על ידי היאחב''ל למס הכנסה

 38. תביעה לתשלום חוב בגין אי תשלום מס הכנסה

 39. פריסת תשלומים מס הכנסה - דרישה למתן בטוחה

 40. מס הכנסה: אחוז חומר גולמי גבוה בשיעור בלתי סביר

 41. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002

 42. סעיף 147(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961

 43. כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ"א-1991

 44. הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (הוראת שעה), התשמ"ו-1985

 45. תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס''ג-2003

 46. נטען כי לא הומצאו מסמכים המאשרים גרסת החייב כי הגיש דוחות שוטפים למס הכנסה

 47. חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון