כללי מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב חוץ בשל הוצאות להחזקה במוסד), התשמ"ב-1981

כללי מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב חוץ בשל הוצאות להחזקה במוסד), התשמ"ב-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 60 ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני קובע כללים אלה:
1. זיכוי בעד הוצאות רפואיות מיוחדות
בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד שאינו תושב ישראל ששילם בשנת המס הוצאות בשל החזקתו במוסד מיוחד בישראל של ילד, אשה או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם וכן בשל ילד מפגר יותר זיכוי ממס בשל הוצאות אלה, כמפורט בסעיף 44(א) לפקודה.
2. תחולה
תחולתם של כללים אלה משנת המס 1981 ואילך.1 ק"ת תשמ"ב, 313.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיכוי ממס לתושבי הנגב

 2. זיכוי ממס לתושבי באר שבע

 3. זיכוי מס לאשה בחישוב נפרד

 4. זיכוי ממס על לימודים גבוהים

 5. זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב

 6. תביעה לאובדן זיכוי ממס

 7. זיכוי ממס לתושבי מועצה אזורית הר חברון

 8. צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור), התשנ"ה-1995

 9. כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים), תשל"ח-1977

 10. תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב מצפה רמון), התשמ''ז-1987

 11. צו מס הכנסה (זיכוי ממס לתרומות המגבית המאוחדת לישראל), התשמ"ה-1985

 12. כללי מס הכנסה (ניכויים וזיכויים לאזרח ישראלי תושב האזור), תש"ם-1979

 13. כללי מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב חוץ בשל הוצאות להחזקה במוסד), התשמ"ב-1981

 14. תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס בשל תשלומים לביטוח הוצאות רפואיות לריפוי שיניים), תשל''ט-1979

 15. תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ''ו-1996

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון