הודעה בדבר מספר השופטים שיכהנו בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום

הודעה בדבר מספר השופטים שיכהנו בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) וסעיף 23(א) לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מודיע כי בבתי המשפט

המחוזיים ובבתי משפט השלום המפורטים להלן, יכהנו שופטים במספר שצוין ליד כל בית משפט:
בית המשפט המחוזי ירושלים 17
בית משפט המחוזי תל-אביב 37
בית משפט המחוזי חיפה 16
בית משפט המחוזי באר-שבע 10
בית משפט המחוזי נצרת 6
בית משפט השלום ירושלים 18
בית משפט השלום תל-אביב 36
בית משפט השלום חיפה 13
בית משפט השלום אילת 1
בית משפט השלום אשדוד 1
בית משפט השלום אשקלון 2
בית משפט השלום באר-שבע 6
בית משפט השלום בת-ים 1
בית משפט השלום הרצליה 1
בית משפט השלום חדרה 3
בית משפט השלום טבריה 1
בית משפט השלום כפר-סבא 1
בית משפט השלום נהריה 1
בית משפט השלום נצרת 4
בית משפט השלום נתניה 3
בית משפט השלום עכו 3
בית משפט השלום עפולה 1
בית משפט השלום פתח-תקוה 5
בית משפט השלום צפת 1
בית משפט השלום קרית-גת 1
בית משפט השלום רחובות 2
בית משפט השלום רמלה 2
בית משפט השלום רמת-גן 2
נוסף לכך, יכהנו 6 שופטים של בית משפט השלום, שישבו בבית משפט השלום לנוער בכל מקום שבו קיים בית משפט שלום.
ההודעה בדבר מספר השופטים שיכהנו בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2396, התשל"ח, עמ' 656 - בטלה.1 י"פ תשמ"א, 1214.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משוא פנים במשפט

 2. אצילת סמכות שופטים

 3. אובייקטיביות שופט

 4. משפחה אחת שופט אחד

 5. מעצר על העלבת שופט

 6. האם אפשר לתבוע שופט

 7. הצהרת אמונים של דיינים

 8. החלטת שופט לפסול את עצמו

 9. ביטול החלטה של איגוד השופטים

 10. שמיעת התיק מחדש עקב פטירת שופט

 11. תקנות בתי המשפט (שופטים), התשל''ג-1973

 12. חזקת המקצועיות והאובייקטיביות של השופט

 13. קירבה אישית משפחתית של שופט לעורכי הדין

 14. תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט''ו-1955

 15. השעיה של עורך דין מהלשכה בגלל התבטאויות כלפי שופטת

 16. כללי הדיינים (יציאת דיין לקצבה מחמת מצב בריאותו), התשמ"ה-1985

 17. כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים), התשמ"ד-1984

 18. כללי חוק השופטים (יציאת שופט לקצבה מחמת מצב בריאותו), תשל"ב-1972

 19. הודעה בדבר מספר השופטים שיכהנו בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום

 20. כללי השפיטה (סדרי העבודה בעניין סיום כהונת שופט לפי החלטה של הועדה לבחירת שופטים), התשמ"ז-1986

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון