תקנות העונשין (הצגת הודעה על איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין), התש''ס-2000

תקנות העונשין (הצגת הודעה על איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין), התש''ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 185א(ג) לחוק העונשין, התשל''ז-1977 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. צורת ההודעה
בהודעה כאמור בסעיף 185א(ג) לחוק, יתקיימו כל אלה:
(1) היא תהיה בשלט שמידותיו 50 X 40 ס''מ (להלן - השלט);
(2) השלט יהיה עשוי חומר קשיח, למעט קרטון;
(3) רקע השלט יהיה לבן והאותיות בצבע שחור;
(4) נוסח ההודעה יהיה כמפורט בתוספת וגודל האותיות בכותרת ההודעה ובשורה הראשונה בה יהיה 2.5 X 2.5 ס''מ וביתר ההודעה 1 X 1 ס''מ;
(5) השלט ייקבע בגובה שלא יפחת מ-1.90 מטרים ולא יעלה על 2.20 מטרים מן הרצפה;
(6) סמוך לשלט יותקן אמצעי תאורה שיאיר את תוכן ההודעה שבשלט.
תוספת
(תקנה 1(4))

מכירה של אגרופן או סכין למי שטרם מלאו לו 18 שנים - אסורה
א. לפי סעיף 185א לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אסורה בבית עסק מכירה לקטין של אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית.
ב. בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, תעודה שבה אפשר לוודא את גילו; לא הציג האדם תעודה כאמור, לא יימכרו לו האגרופן או הסכין.1 ק''ת תש''ס, 646.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נשיאת נשק

 2. הובלת נשק

 3. מעצר בעבירת נשק

 4. עונש בעבירות נשק

 5. גניבת נשק מצה''ל

 6. הברחת נשק ממצרים

 7. עונש על סחר בנשק

 8. עונש על הברחת נשק

 9. עונש על החזקת נשק

 10. עונש על נשיאת נשק

 11. מעצר על נשיאת אקדח

 12. סחר בנשק - גזר דין

 13. החזקת סכין שלא כדין

 14. הוצאת נשק מרשות הצבא

 15. ערעור על מכירת כלי נשק

 16. גזר דין בעבירת סחר בנשק

 17. החזקת סכין למטרה לא כשרה

 18. גזר דין בעבירת החזקת נשק

 19. עתירה נגד העברת נשק לרשות הפלסטינית

 20. החזקת נשק ותחמושת בלא רשות על פי דין

 21. תקנות העונשין (הצגת הודעה על איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין), התש''ס-2000

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון