תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), תש''ט-1949

תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), תש''ט-1949

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הגנת החייל (דירה), תש''ט-1949, וסעיף 22 לפקודת בתי המשפט, 1940, אני מתקין בזה תקנות בית משפט אלה:
1. תביעה להחזרת דירה לחייל
בתביעה להחזרת החזקה בדירה לחייל לפי חוק הגנת החייל (דירה), תש''ט-1949, יחולו - במידה שלא שונו על ידי החוק האמור הנוהג וסדרי הדין של בתי משפט שלום, בשנויים אלה:
(א) בהזמנה לנתבע לפי תקנה 7(2) לתקנות הפרוצדורה בבתי משפט השלום, 1940, יינתן זמן להתייצבות לא פחות מעשרה ימים מיום הוצאת ההזמנה, ולהגשת הגנה בכתב כתשובה לתביעה לא פחות מחמישה ימים מיום מסירת ההזמנה.
(ב) הנתבע חייב להגיש את כתב ההגנה לפי תקנה 69 לתקנות האמורות תוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו פרשת התביעה, או תוך זמן אחר שיורה בית המשפט בהתאם לסמכויותיו המסורות לו.
(ג) התקופה הקבועה בתקנה 163 לתקנות האמורות להגשת בקשה לביטול-פסק דין או צו שניתנו על יסוד טענותיו של צד אחד בלבד, או כשצד אחד לא התייצב או לא השמיע טענות, תהיה עשרה ימים מיום מסירת פסק-הדין או הצו.
2. ערעור על פסק דין
בערעור על פסק דין שניתן ע''י בית משפט שלום בתביעה כאמור בתקנה 1, - יחולו הנוהג וסדרי הדין הנהוגים בערעור לבית-משפט מחוזי, בשינויים אלה:
(א) התקופה להגשת הודעת ערעור לפי סעיף 16(1) לפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1947, תהיה עשרה ימים מיום פסק-הדין, אם ניתן בפני המערער, או מיום שהודיעו לו את פסק-הדין שלא בפניו, ואולם רשאי המערער להגיש ערעור לפני שנמסרה לו הודעה כזו.
(ב) בקשה לפי תקנה 331 לתקנות הפרוצדורה האזרחית, 1938, למתן צו לעכב את פעולות ההוצאה לפועל בקשר עם ערעור, תוגש לבית המשפט שמערערים על פסק-דינו ואין להגישה לשום בית משפט אחר.1 ק''ת תש''ט, 302.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חייל בקבע

 2. כאבי גב חיילת

 3. מקום קבורתו של חייל

 4. הצעת חוק חיילי צד"ל

 5. ייצוג משפטי לחיילים

 6. הכרה בנכות חייל צד''ל

 7. עורך דין לחיילים מומלץ

 8. זכאות למענק חייל משוחרר

 9. תביעה בגין התאבדות חייל

 10. אחריות לחיילי משמר הגבול

 11. ביטוח רפואי לחיילים בצה''ל

 12. הצעת חוק מקום קבורה של חייל

 13. מתן תנאים בסיסים לחיילי צד"ל

 14. תביעה נגד ישראל יריות חיילים

 15. שילוב חיילים משוחררים במשטרה

 16. שכירות נכס לצורך הלנת חיילים

 17. שכר חיילים בשירות סדיר בצה"ל

 18. אחריות רפואית על חיילים חולים

 19. זכויות חייל שנפגע בתאונת דרכים

 20. חוק הגנת החייל (דירה), תש"ט-1949

 21. מענק לחיילים ששירתו ביחידה קרבית

 22. הפרעה לחייל במילוי תפקידו - זיכוי

 23. חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994

 24. הצעת חוק חיילי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם

 25. משפחות חיילים שנספו במערכה - נכות מעבודה

 26. השלמת פיצויים למשפחות חיילים שנספו במערכה

 27. הצעת חוק חיילים שנהרגו שלא בעת מילוי תפקיד

 28. חוק הגנת החייל (דירה) (תיקון), תשי"ב-1952

 29. הקמת אתר הנצחה ומוזיאון לזכר החיילים הדרוזים

 30. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949

 31. תביעה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 32. תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, תש''ל-1970

 33. תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), תש''ט-1949

 34. תקנות החיילים המשוחררים (פטור מאגרת-רשיון לסחור בטבק), תשי''א-1951

 35. תקנות השיפוט הצבאי (אופן השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ''ט-1969

 36. תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ''ז-1987

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון