חוק יסוד: מקרקעי ישראל

1. איסור העברת בעלות
מקרקעי ישראל, והם המקרקעין בישראל של המדינה, של רשות הפיתוח או של הקרן הקיימת לישראל, הבעלות בהם לא תועבר, אם במכר ואם בדרך אחרת.
2. היתר על פי חוק
סעיף 1 לא יחול על סוגי מקרקעין וסוגי עיסקאות שנקבעו לענין זה בחוק.
3. הגדרה
בחוק זה "מקרקעין" - קרקע, בתים, בנינים וכל דבר המחובר לקרקע חיבור קבע.1 ס"ח תש"ך, 56.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי תשלום דמי היתר

 2. חוק יסוד מקרקעי ישראל

 3. דרכי ניהול מקרקעי ישראל

 4. הצעת חוק ניהול מקרקעי ישראל

 5. חוק מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960

 6. החלטה 737 מינהל מקרקעי ישראל

 7. חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך-1960

 8. תביעת פינוי של מינהל מקרקעי ישראל

 9. החלה רטרואקטיבית של החלטת מינהל מקרקעי ישראל

 10. מינהל מקרקעי ישראל החכרות עונתיות גידולי שדה

 11. יישום החלטה 737 - תביעה נגד מינהל מקרקעי ישראל

 12. תקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות), התשס''ד-2004

 13. תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע), התשס''ד-2004

 14. צו מינהל מקרקעי ישראל (הרכב מועצת מקרקעי ישראל), התש"ע-2009

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון