תקלות מחשב רכב לאחר תיקון במוסך

להלן פסק דין בנושא תקלות מחשב רכב לאחר תיקון במוסך:

רקע ועובדות

בפניי תביעה כספית על סך 10,000 ש"ח שהגיש התובע כנגד מוסך הנתבעת, בטענה כי הטיפול שביצעה ברכבו היה לקוי ורשלני וגרם לו להוצאות כספיות רבות אשר היו נמנעות אילו הרכב היה מטופל באופן מקצועי ואמין, כפי חובתה.
המדובר ברכב מסוג "דהיטסו סיריון ", מודל 1999 .

טענות התובע

אף לאחר שהוחלף מנוע חדש ורק בחלוף זמן קצר בלבד התגלתה שוב בעייה בנוגע להנעת הרכב בבוקר . הרכב הועבר לכמה מוסכים לשם בדיקה ולא נפתרה בעיה זו.

התובע גורס שלא היו תקלות במחשב המקורי עד אשר נמסר הרכב למוסך של הנתבעת. הרכב שהה בתיקון במוסך מתאריך 14.12.08-עד 30.12.08. מוסיף התובע ומטמיע כי המוסך הבהיר לו לאורך כל התקופה הנ"ל שהבעיה אותרה ונמצאת בטיפול .

ביום 30.12.08 שוחרר רכב התובע ובאותה עת נמסר לו כי תיקון הרכב לא דרש יותר ממספר הלחמות למחשב, הדבר אשר פטר התובע מהשקעה מיותרת במחשב חדש. אולם, לתדהמת התובע , עוד באותו ערב שהרכב עבר תיקון, הוא לא התניע ,ומבירור טלפוני עם הנתבע סוכם שהתובע ימתין עד ליום מחרת ותינתנה לו הוראות מדויקות דרך הטלפון להנעת הרכב. הוראות אשר לא עזרו במאומה.

בחלוף יומיים הופיע גורם מטעם הנתבעת במקום מגוריו של התובע וניסה מספר רב של פעמים להתניע את הרכב, אך לשווא .משכך, לא היה מנוס מהעברת הרכב לתיקון במוסך של הנתבעת.

ביום 1.9.09 הופקד הרכב במוסך של הנתבעת ושם נשאר בין הימים 9.1.09 עד 20.1.09 , וזאת לשם תיקון המחשב אשר לדידה של הנתבעת היה מקולקל. גם לאחר שהמחשב הוחלף, למחרת היום הוברר כי הרכב לא התניע. או אז, פנה התובע לנתבעת ודרש החזר כספי עבור התשלומים אשר הוציא לשווא .

התובע גורס שהנתבעת החזיקה את ההרכב שלו לשווא כל התקופה שעברה. לא זו אף זו ,הנתבעת גבתה מננו כספים, ללא הועיל, ומשביקש התובע לראות את דו"ח המעבדה בדבר בדיקת המחשב ,נמסר לו שאין בידי מוסך הנתבעת דו"ח כזה. ראוי להדגיש כי התובע הוסיף בציינו כי , המחשב שלו נשמר ברשות הנתבעת וכי הוא קיבל מחשב משומש .

התובע טוען בכתביו כי לא היו תקלות במחשב המקורי של רכבו ,תוך שהוא תומך את יתדות גרסתו בדף חשבון של כרטיס האשראי שלו שמראה החזר כספי ממוסך "האחים מוצניק" שהחזירו את הסכום הנ"ל לאחר שבדקו את המחשב ומצאוהו תקין .(ראה 1 נספח לכתב התביעה) .

לדידי התובע, הרכב הוחזק בידי הנתבע לתקופה ארוכה לשווא. יחד עם זאת הנתבע החליף מחשב אשר לא היה פגום. כן, צורפה חשבונית ממוסך "מאיר מוסך צמרת בע"מ" - המוסך אשר איתר את הפגם ברכב והביא לתיקונו בציינו כי בעיית הרכב הינה: " רכב הגיע בגרירה לא מתניע אובחן על ידי מחשב כי קיימת תקלה בחיישן זיזים עליון נמצא כי ראש המנוע היה דגם חדש יותר" (ראה נספח 2 לכתב התביעה) .

לטעמה של הנתבעת
 
הנתבעת מכחישה כל המפורט בכתב התביעה. התובע פנה אל המוסך בחודש 12/08 על מנת לבדוק את מוכניתו מסוג דייהטסו ,זאת לאחר שניסה מספר מוסכים לפני שהגיע אל מוסך הנתבעת. משלא הצליח לגלות מהות התקל הרכב ,יצר התובע קשר טלפוני עם מנהל הנתבעת והזמין אותו למושב עלמה על מנת לבדוק את הרכב ולנסות לתקנו בשטח .

עובד מטעם הנתבעת הגיע למושב התובע וניסה להניע את הרכב בשטח ומשלא הצליח, סוכם עם התובע לגרור את הרכב למוסך הנתבעת בצפת .הנתבעת הזמינה גרר וגררה את הרכב כמוסכם ואף שלימה לו.

הנתבעת טוענת כי ניסתה לאתר את הבעיה ברכב ועשתה כל שביכולתה בכדי לא להחליף מחשב חדש לרכב ; כל זאת על מנת לצמצם את הוצאותיו של התובע אשר לדבריו הפרוטה לא היתה מצויה בכיסו . ביום בו הגיע התובע לקחת את הרכב , הוא התניעו ללא כל מכשול ואף שילם לנתבעת עבור העבודה והגרירה .בחלוף ימים בודדים, הודיע התובע טלפונית כי שוב הרכב לא הניע . או אז, הגיע עובד מטעמ הנתבעת כדי להחזיר את הרכב למוסך להמשך טיפול. הנתבעת פירקה את המחשב ושלחה אותו לחברת קומפיוקאר לשם בדיקה, שהסתיימה במסקנה שיש צורך להחליף את מחשב הרכב. לאחר שהתייעצה הנתבעת עם התובע והודיעה לו על תוצאת הבדיקה ולאחר שהסכים התובע להחלפה נשלח המחשב לחברה הנ"ל לצורך החלפה .

הנתבעת הוסיפה וטענה כי שילמה עבור הבדיקה הראשונה ועבור ההחלפה שהתבצעה ע"י חברת הקומפיוקאר. כן, צירפה היא לכתב הגנתה, כנספחים, את העתקי החשבוניות ששילמה היא לחברת הקומפיוקאר .
מיד לאחר קבלת המחשב החדש הורכב הוא במכוניתו של התובע, הרכב שוחרר אחרי בדיקה שהראתה שהרכב מניע בלי תקלות. התובע ורעייתו הביעו שביעות רצון על הטיפול שעבר הרכב ושילמו לנתבעת את שכרה .

הנתבעת מכחישה את טענתו של התובע בדבר עיכוב הרכב לזמן רב ,ולחילופין היא טוענת שהתובע לא היה החלטי ולא שתף פעולה עם הנתבעת לגבי אופן הטיפול והחלפת המחשב שהתבצע הן לאחר שהמחשב נבדק ע"י קומפיוקאר והן משהסכים התובע להחלפה הנ"ל.

לטענת הנתבעת מדובר בנסיעה במשך תקופה ארוכה אחרי הטיפול שלה, וכעת מנסה התובע לסחוט מהנתבעת כספים שאינם מגיעים לו.

הנתבעת הכחישה נחרצות כל טענה באשר לליקויים; לדבריה הרכב שוחרר לתובע בהיותו רכב תקין המניע ללא כל בעיות ,ואם לתובע היו בעיות במנוע הרכב זה לא נופל בציר הזמן שבו היה הרכב ברשותם. הוסיפה הנתבעת בציינה כי היא ביצעה את עבודתה כנדרש ממנה באופן ראוי ולשביעות רצונו של התובע ולכן דין תביעה זו להימחק על הסף .


עדויות הצדדים וראיותיהם

ביום 6.7.09 הופיעו בפניי הצדדים התובע וכן מר ראובן טרדיו כנציג מטעם הנתבעת. הצדדים העידו בפניי, כל אחד חזר על גרסתו כפי שזו נמסרה מפיו. יש להדגיש כי הצדדים הסתפקו בעדותיהם ולא מצאו לנכון להעיד גורם נוסף כלשהו .

דיון ומסקנות

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים שהוגשו ולאחר התרשמותי באופן ישיר מעדות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה לפיה לא פעלה הנתבעת כנדרש וכמצופה ממנה וזאת כאשר לאחר הטיפול הראשון מיום 30.12.08 היא שחררה את הרכב לאחר מספר הלחמות שבוצעו במחשב הרכב ; הנתבעת לא בדקה באופן סביר, מעמיק ונכון את שורש התקלה ולא ביררה אם קיים היה צורך בכלל בביצוע ההלחמות הנ"ל. היא לא דאגה לטפל בליקויי הנ"ל ביסודיות והסתפקה בהלחמות , ללא ביצוע בדיקה מקצועית-מעמיקה דיה ועובדה היא כי, בסופו של הליך, הטיפול הנכון והראוי היה שונה מזה אשר ניתן תחילה.

ודאי שמחובת כל נותן שירות, קל וחומר מוסך מורשה, לספק את הטיפול הסביר, הנכון והראוי, ולבצע את כל הבדיקות הנדרשות למניעת תקלות עתידיות. ברי כי לשם כך הוכנס הרכב למוסך מלכתחילה. אולם, במקרה העומד בפתחנו, הנתבעת לא עשתה כן, הסתפקה בטיפול הראשון בהלחמות ורק בהזדמנות אחרת לאחר מכן נזכרה לשלוח את המחשב למוסך מורשה לבדיקה מקצועית. לטעמי, לא היה צורך, מבחינת הזמן שחלף, בטיפול כה ממושך ברכב. טיפול סביר ונכון, אף המינימלי-הסביר ביותר, היה מוביל לגילוי התקלה מוקדם יותר והיה בו כדי להביא לתיקון הרכב בזמן סביר ולא ממושך.
דבריי שלעיל אין בהם לנווט לקראת מסקנה לפיה הליקוי שהתגלה ותוקן ע"י מוסך "צמרת" הינו כתוצאה מהטיפול והמחדל הרשלני שעבר הרכב במוסך הנתבעת. קל וחומר שלא אעשה כן משלא הגיש התובע כל חוות דעת או מסמך המעיד על כך .

לא נראה לי שהקשר הסיבתי נותק עקב נסיעת התובע שבועיים וזאת לאור אופי התקלה .

אני נותן אמון בעדותו של התובע .

אשר על כן אני מקבל את התביעה בחלקה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך 600 ₪ בגין טיפול שעבר הרכב בפעם הראשונה במוסך הנתבעת ואת הסך של 2500 ₪ עבור המחשב שהוחלף ואשר לא היה צורך בהחלפתו מלכתחילה, וכן הוצאות משפט על סך 1000 ₪ .
הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא הוא בהפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום עד ליום התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עבירות מחשב

 2. ניסיון חדירה למחשב

 3. עונש על עבירות מחשב

 4. החלפת מערכת הפעלה במחשב

 5. פיצוי על נזק למחשב נייד

 6. העתקת רשימת תפוצה ממחשב

 7. מתח גבוה חשמל - נזק למחשב

 8. עונש על הפצת וירוס מחשבים

 9. נזקים למחשב עקב קפיצת מתח

 10. פיצוי על מחיקת קבצים במחשב

 11. זכויות יוצרים על תוכנת מחשב

 12. תיקון רישום עבירה פלילית במחשב

 13. עונש על יצירת וירוס מחשב והפצתו

 14. תקלות מחשב רכב לאחר תיקון במוסך

 15. פיצוי בגין מחיקת ה"משתמש" במחשב של עובד

 16. פיצוי כספי על נזק למחשבים בגלל הפסקת חשמל

 17. תביעה נגד חנות מחשבים - סירוב לתקן אייפוד

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון