תביעה נגד ענק המזגנים
תביעה נגד ענק המזגנים

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד ענק המזגנים:

1. בפני תביעה לתשלום נזק בסך 14,750 ₪ בעקבות רכישת מזגן והתקנתו על ידי הנתבעים עוד בשנת 2001.

2. טענות התובעים
א. התובע 1 והתובעת 2 הינם בני זוג אשר רכשו מזגן אצל הנתבעת
(להלן: "התובעים").
ב. הנתבעת הינה חברה מאוגדת ועיסוקה בשיווק והתקנת מזגנים.
ג. בשנת 2001 רכשו התובעים מן הנתבעת מזגן מדגם טורנדו 4.5 כוח סוס כולל התקנה.
ד. לטענת התובעים, עובר לרכישה פנו לנתבעת לצורך קבלת יעוץ והתאמת מזגן לביתם.
ה. התעוררה מחלוקת בין התובעים לנציג הנתבעת באשר למיקום התקנת המזגן, ולאחר דין ודברים הגיעו לסיכום.
ו. לטענת התובעים כשבועיים לאחר התקנת המזגן גילו לתדהמתם שהמזגן אינו מחמם. בדיקת הנתבעת העלתה כי חסר גז במזגן, והתקלה תוקנה.
ז. לאחר מספר חודשים החלה נזילה בתקרת הגבס, שוב נשלח טכנאי אשר תיקן את התקלה.
ח. בשנת 2006 כאשר החלו התובעים לאייש את הקומה העליונה בביתם, גילו נזילה מקיר השירותים, לטענתם, טכנאי מטעם הנתבעת טען שמדובר בכשל בהתקנת המזגן.
ט. ביום 19.7.06 פנו התובעים בכתב אל הנתבעת ואלו הגיעו ביום 30.7.06 אל דירת התובעים.
י. לאחר כחודש וחצי שוב אירעה נזילה אשר הציפה את כל השירותים והמבואה, התובעים הזמינו אינסטלאטור אשר מצא כי צנרת המזגן גרמה לחור בצנרת השופכין וממנו נשפכו מים לתוך הנכס.
יא. באותה עת פנה התובע אל הנתבעת ועדכנה באשר לתקלה ולנזילה.
יב. ביום 22.10.06 הופיעו בביתם של התובעים נציגי הנתבעת, לטענתם דודי, סגן מנהל, מטעם הנתבעת אישר שאכן מדובר בתקלה שנגרמה כתוצאה מהתקנת מזגן באופן לקוי.
יג. התובעים דרשו מנציג הנתבעת תשלום הנזק, תיקונו ותיקון כל הנזקים הישירים והנלווים.
יד. האינסטלאטור מטעם התובעים דרש בעבור גילוי התקלה ותיקון הנזק סך של 5,750 ₪.
טו. לטענת התובעים נציג הנתבעת הסכים לשלם בעבור תיקון הנזק סך של 1,900 ₪ בלבד ו/או לבוא ולתקן בעצמם, ביתרת התשלום לאינסטלטור לגילוי התקלה ושיפוי התובעים לא היו מוכנים לשאת.
טז. מכאן תביעת התובעים בעבור תשלום לאינסטלטור בסך של 5,750 ₪, אובדן ימי עבודה, נזק למבנה לרבות צבע צנרת ונזק בעתיד,עוגמת נפש בתקנה והוספת מאייד, עלות העברת מיקום המזגן בתוספת פירוק והרכבה, תביעה כספית המסתכמת בסך של 14,750 ₪.

3. טענת הנתבעים
א. לאור החלטת בית המשפט, הנתבעת הגישה כתב הגנה מתוקן ושלחה הודעת צד ג' למתקין המזגן.
ב. לטענת הנתבעת, חלה התיישנות על טענות התובעים בגין נזק המיוחס לה לשנת 2002.
ג. המזגן הותקן על ידי מר מוטי חמבי, צד ג במקרה דנן (להלן: "צד ג'"), אשר בזמנים הרלוונטיים לתביעה סיפק שירותי התקנה כקבלן חיצוני וזכיין של הנתבעת.
ד. במסגרת הסכם בין הנתבעת לצד ג', אחראי צד ג' לכל נזק או תיקון הנובע מאופן התקנת המזגן, כך שהנתבעת אחראית כלפי לקוחותיה בתיקון תקלות המתעוררות במזגן.
ה. לטענת הנתבעת במהלך 2002 ועד קרות אירוע נשוא התביעה טופלו מספר פניות של התובעים לשביעות רצונם.
ו. ביום 19.10.06 יום חמישי, הודיע התובע לנתבעת על נזילה, וביקש אישור לתיקון הנזילה על ידי אינסטלאטור מטעמו בסך של 6,000 ₪, הנתבעת סירבה וסיכמה עם התובעים כי תשלח ביום א' נציגים מטעמה, מר דודי עזריאל ומר חמבי, צד ג' – מתקין המזגן.
ז. בהגיעם לבית התובעים גילו להפתעתם כי התובעים הורו לאינסטלטור לתקן את התקלה מה שלא אפשר להם לבחון את התקלה או לבצע התיקון בעצמם.
ח. נציגי הנתבעת יכלו לראות כי הוצאו אריחי קרמיקה מקיר, ונותר לבצע חיבור של המזגן תיקון החור והחזרת האריחים.
ט. לטענת הנתבעת, הסכימה לבצע העבודות שנותרו באופן מיידי, בכפוף להצהרה על העדר תביעות מצד התובע, התובע סרב.
י. במהלך חודש נובמבר 2006 פנה התובע לנתבעת ודרש פיצוי בסך 1900 ₪ בגין תשלום ששילם לאינסטלאטור מטעמו לאיתור התקלה ותיקונה, מנגד הציעה הנתבעת כי תשלים התיקון ע"י אינסטלאטור מטעמה, למרות שלא זוהו נזקים שנגרמו כתוצאה מהתקנת המזגן.
יא. התובע דרש 1900 ₪ כסכום התחלתי, בהמשך העלה דרישתו ל- 6,000 ₪.
יב. החשבונית שהוצגה ע"י התובע מגלמת בתוכה עבודות נוספות שאינן קשורות לנזק הנטען, לטענת הנתבעת הערכת העבודה עלותה כ- 1800 ₪ בלבד.

4. להזכיר, כי התובע עו"ד במקצועו והנתבעים- אנשי מקצוע בתחום מיזוג האוויר.

5. במהלך הדיונים בפני שמעתי את התובעת, את מר לסנס ואת אפי קרויטורות ועיינתי בתצהירים שהוגשו.

6. בפרשת ההגנה שמעתי את מר מוטי חמבי ואת רוני שחמורוב ועיינתי במסמכים מטעמם.

7. שקלתי כל שהובא בפני ועיינתי בסיכומי הצדדים.

8. אין לי ספק שניתן היה לסיים המחלוקת בהבנה ומחוץ לכותלי ביהמ"ש.

9. הנטל על התובע להוכיח האמור בתביעתו.
א. לא הוכח ולא שוכנעתי כי הופר החוזה שבין הצדדים בקשר למיקום התקנת המזגן ועלות ההתקנה.
ב. ההתקנה בשנת 2001 ואם לא הוגשה כל תביעה מאז ועד לזו שבפני, וכאשר לא הונחה תשתית במסמכים כל שהם כי ההתקנה פגומה ונגרמו תקלות מאז 2001, הרי שנדחית הטענה מבלי שהוכחה רשלנות או הפרת חוזה לעניין זה.
ג. לא הוכח באמצעות התובעים או עדים מטעמם ולא על פי מסמך כי מיקום פתח יניקת האוויר של המאייד הפנימי נעשה ברשלנות או בחוסר מומחיות. לא ידוע אם נפל פגם בקביעת המיקום או אם המיקום השתנה ולא עלות תיקון.
כל שידוע הוא שהתקנת המזגן בשנת 2001 נעשתה לבקשת התובעים כך שלא תפגע פרטיות שכניהם ולא מעבר לכך.
אמירת קרויטרות שיש "חסימת אויר" או שנאמר בעבר שהמזגן יועתק על גג המחסן נשארו בלא הסבר או עיגון לוגי.
לפיכך לא הוכח כל נזק בעניין זה, ולא שהנתבעים לא פעלו על פי הוראות התובעים.
ד. בשנת 2006 החלה נזילה בשירותים בקומת הקרקע ונוצרה שלולית מאחורי האסלה צמוד לקיר (התובעת 23/9/03 עמוד 6 למטה).
לנושא זה התייחסה התובעת בסעיף 32 לתצהיר שם מתואר שיטפון, למקום הוזעק לסנס – אינסטלאטור וחבר והוא לא מצא את מקור הנזילה עד שביום 19/10/06 שבר אריחים ופתח מרצפות במקלחת בקומה העליונה, וכשלא אותר שם מקור הנזילה חצב בקיר (ולכך צורפו צילומים) ומצא שבר בצינור השופכין סמוך למקום בו עברה צנרת המזגן.
החור נאטם באופן זמני, ולאחר כחודש משלא הגיעו הנתבעים לבצע התיקון טופל.
ה. מר לסנס העיד בפני ביום 23/9/09 והתייחס לתצהירו והתרשמתי מכנותו.
ממנו למדתי כי בא לבית התובעים, חיפש מקור הנזילה ולאחר כשבועיים פירק אריחים באמבט בקומה השנייה בו החלו להשתמש בשנה האחרונה (ס' 23 לתצהיר) וחצב בקיר במקום בו הייתה רטיבות ומצא חריץ קטן שנגרם מחציבה בעת התקנת המזגן.

וכדבריו:
"לשאלת בית המשפט איך מחפשים, אני משיב שעוקבים אחרי מקור המים, ולא מצאנו מקור המים, פתחנו בלטות במקומות שונים עד שבסוף ראינו שזה נופל מבפנים מהצינור של המזגן, וכשפתחתי ראיתי שפשוט חריץ קטן היה בתוך שזה נגרם ממש מחציבה, העבודה הייתה טובה מאוד, פשוט פגעו בצינור, זה משהו שכל בעל מקצוע יכול לעשות. זה היה תיקון פשוט כמו כל התיקונים.
לשאלת בית המשפט מה היה זמן הגילוי, אני משיב שלקח לי on and off שבועיים.
לשאלת בית המשפט מאיפה מחפשים את המים אני משיב שבדר"כ מלמעלה למטה. המים לא היו מים זורמים, זה היה ביוב, זה היה מים מלוכלכים. זה היה מים דלוחים וביוב.
לשאלת בית המשפט כאשר ראיתי את המקום שנפגע, מה היו מידות החור, אני משיב שגודל של איזמל, פחות או יותר 2.5 ס"מ או 3 ס"מ.
אני לא זוכר אם זה היה שפיצי או אלכסון, אבל פחות או יותר 2 על 2. עגול פחות או יותר. אני לא זוכר אם זה יצא לצד השני או לא.
לשאלת בית המשפט איך סגרתי, אני משיב שלקחתי טלאי מאותו חומר, PVC, שמים טלאי וסוגרים עם קלאמה מיוחדת. זה מה שעשיתי.
לשאלת בית המשפט כמה זה עולה אני משיב שאם הייתי בא לתקן הייתי לוקח 200,300 ₪ לתקן.
עם הגילוי לקחתי משהו כמ8 1600-1700 ₪".
עבור כל אלו קיבל 5,000 ₪, כאשר "זה כלל עוד דברים" (עמ' 10 ש' 25).

ו. מר קרויטרות התייחס לדרך החציבה והציע שינוי מיקום המאייד.
ז. מר מוטי חמבי מסר כי ביום 22.10.06 ביקר בבית התובעים וראה את צנרת המזגן
חתוכה וחור בקיר.
ח. מר שחמורוב התייחס להצעה לפצות בסכום של 1,900 ₪ על אף שלא ראה את הנזק כי החור נאטם כשהוא הגיע ומוכן היה לסיים בעיית הנזילה ולספק ישירות אינסטלאטור, אלא שהתובע ביקש שגם יתקנו וגם ישלמו לאינסטלאטור מטעמו, ולזה לא הסכימו.

10. על פי כל אלו ובמידת ההסתברות הראויה מקבלת אני את עדות לסנס כי איתר את מקור הנזילה בחור שבצינור הדלוחין, החור נאטם ולא שמעתי שהמשיכה נזילה.
החור שאותר צמוד למיקום צנרת של המזגן.
סביר לכך שהחור נעשה בעת התקנתו, והנזילה החלה שנים לאחר מכן כשהחלו להשתמש בשירותים בקומה העליונה.
לפיכך, האחריות לנזק – על הנתבעים ולמעשה הם מוכנים גם לקחת אחריות זו על כתפיהם.

11. השאלה הנשאלת לפיכך היא מה גובה הנזק והפיצוי שיש לזקוף לטובת התובעים.
אין לי ספק שהיתה אי נוחות כתוצאה מהנזילה, אך לא שוכנעתי שהייתה "הצפה" כל שהיא שאם זו היתה ללא ספק היה השרברב מאתר מקור הנזק מיד.
מכל מקום לסנס בעצמו נקב בסכומים שבין 1700 ₪ לתיקון וגילוי ועד כ- 5,000 ₪ ששולמו לו.


מכיוון שכך, ישאו הנתבעים ביחד ולחוד בנזק התובעים בסכום המגיע כדי 3,500 ₪.
ע"פ אומדן זהיר, וכאשר עלות התיקון המדויקת לא ידועה, ובהתחשב בזמן העבודה של לסנס ובצורך לתיקוני צבע סכום זה משקף לטעמי את המרכיבים כולם באיזון הראוי, לרבות הוצאות משפט.
סכום זה ישולם בתוך 45 ימים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקלות בג'קוזי

 2. תקלה במכונת דפוס

 3. ביטול קניית תנור

 4. בעיות הקפאה במקרר

 5. טרייד אין שואב אבק

 6. תביעה על אספקת דיו

 7. פיצוי על התקנת מזגן

 8. תביעה נגד ענק המזגנים

 9. תביעה בגין תיקון תנור

 10. הפרת חוזה התקנת מזגנים

 11. תביעה בגין שבירת מצלמה

 12. תיקון מזגן בדירה שכורה

 13. החזר דמי ביטוח מוצרי חשמל

 14. פיצוי על מזגן מקולקל במלון

 15. טעות בשנת ייצור מוצר חשמלי

 16. תביעה בגין ביטוח מוצרי חשמל

 17. פיצוי בגין ליקוי במערכת מזגן

 18. תביעה בגין קניית DVD-די.וי.די

 19. תביעה בגין רכישת מערכות שינוע

 20. קבלת דגם מקרר שונה מזה שהוזמן

 21. תקלות בלפטופ חדש (תביעת פיצויים)

 22. נדחתה בקשה להתקנת מזגן בקיר חיצוני

 23. התקנת מזגן מפוצל - תביעת פיצויים

 24. אחריות על החלפת מזגן חדש בגלל תקלה

 25. התנגדות להיתר הצבת מזגנים על גג חניה

 26. תביעת פיצויים בגין מערכת מיזוג פגומה

 27. תביעה לתשלום כספים בגין אספקת מוצרי חשמל

 28. חוק למניעת מפגעים (בטיחות- מקררים), תשכ"ה-1965

 29. תביעה לפיצוי בגין נזק מהתקנה לקויה של תנור עצים בבית

 30. לטענת התובע, מיד לאחר התקנת המזגן אמר למתקין כי המזגן מרעיש

 31. תביעה נגד תדיראן ושופרסל בגין קניית מכונת כביסה מסוג בלומברג

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון