תביעה נגד הוט על חיוב טלפון
תביעה נגד הוט על חיוב טלפון

התובע הצטרף התובע למסלול "הטבת טריפל-פלטינום" בחברת הוט.

התובע טוען, כי במעמד ההתקשרות לא הסבירה לו נציגת הוט, כי ההתחברות תקפה לגבי טלפון נייח בלבד ולא לפלאפון נייד. לטענת התובע, הוא חויב ע"י הוט בתשלומי יתר בגין שימוש בטלפון נייד, שכן לשיטתו נציגת הוט לא הסבירה לו כי המבצע וההנחה שהוא מקבל אינם כוללים שימוש במכשירים סלולריים.

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד הוט על חיוב טלפון:

1. התובע, רכש שירותי טלוויזיה בכבלים, חיבור לאינטרנט וחיבור לטלפון מאת הנתבעת.

2. הנתבעת, הוט טלקום (להלן: "הנתבעת"), הינה שותפות מוגבלת בעלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים, אשר במסגרתם מספקת, בין היתר, שירותי תשתית אינטרנט ושירותי טלפונן פנים ארציים.

3. בתאריך 14.01.2008 הצטרף התובע למסלול "הטבת טריפל-פלטינום" אצל הנתבעת, למשך 24 חודשים בתמורה לדמי מנוי חודשיים בסך של 308 ₪, שכלל חבילת ערוצי טלוויזיה בכבלים, שירותי אינטרנט ושירותי טלפון של 2,000 דקות חינם. הצטרפותו של התובע למסלול האמור הייתה בעקבות היענות לשיחת טלפון יזומה על ידי נציגת הנתבעת, לובנא, אשר הציעה לתובע הצטרפות למבצע המתואר.

4. אין מחלוקת בענייננו, כי הנתבעת יזמה את ההתקשרות עם התובע, כמו כן אין חולק כי התובע אכן הצטרף למסלול המתואר לעיל. בנוסף, אין חולקין, כי ההצטרפות למסלול המתואר וההתקשרות בין הצדדים התבצעה באמצעות הטלפון, כאשר הנתבעת טוענת כי לאחר הרכישה נשלחו לתובע הסכם הצטרפות (נ/1) ותקנון החברה (נספח ב' לכתב ההגנה) המפרטים את תנאי ההתקשרות והמבצע.

5. לטענת התובע, לאחר מספר חודשים ממועד ההתקשרות הוא קיבל שיחה טלפונית מנציגי הנתבעת, אשר מתריעים בפניו על קיומו של חוב בסך של 750 ₪ בגין שימוש בשירותי הטלפון. או אז התברר לתובע, כך לטענתו, כי הנתבעת מחייבת אותו עבור שיחות ממכשירים סלולריים, וזאת בניגוד מוחלט להסכם ההתקשרות שנערך ביניהם בעת ההצטרפות למסלול "טריפל פלטינום".
6. התובע טוען, כי במעמד ההתקשרות לא הסבירה לו נציגת הנתבעת, כי ההתחברות תקפה לגבי טלפון נייח בלבד ולא לפלאפון נייד. לטענת התובע, הוא חויב ע"י הנתבעת בתשלומי יתר בגין שימוש בטלפון נייד, שכן לשיטתו נציגת הנתבעת לא הסבירה לו כי המבצע וההנחה שהוא מקבל אינם כוללים שימוש במכשירים סלולריים. לכתב תביעתו צירף התובע את הסכם ההצטרפות שקיבל מהנתבעת (ת/1), אשר לשיטתו נעדר כל התייחסות לסיווג שירותי הטלפון החינם להם הוא זכאי במסגרת המבצע האמור.

7. לפיכך, דורש התובע להשיב לו הסכומים שנגבו ממנו שלא כדין על-פי הפירוט שצורף לכתב התביעה וכן פיצוי בגין התנהלות בלתי תקינה מצד הנתבעת כלפיו שהתבטאה, בין היתר, בקושי ליצור קשר עם הנתבעת וזמני המתנה ארוכים שנדרשו לצורך כך, אשר לטענתו מזכים אותו בפיצוי בגין עוגמת נפש.

8. בכתב ההגנה דחתה הנתבעת את טענותיו של התובע וטענה, כי מדובר בתביעה קנטרנית ללא בסיס במציאות. הנתבעת טוענת, כי הסבירה לתובע במעמד המכירה, באופן מפורש וברור, כי 2,000 הדקות שלהן יהיה התובע זכאי בחינם, הינן בגין שיחות המבוצעות לקווי טלפון נייחים בלבד, כאשר הדבר עולה בקנה אחד הן עם הוראות תקנון המבצע (נספח א' לכתב ההגנה) והן עם הסכם ההצטרפות אשר צורף על ידי התובע לתביעה (ת/1). הנתבעת חזרה והדגישה, כי התובע ידע אף ידע כי שיחות ממכשירים סלולריים אינן נכללות במסגרת תנאי המבצע.

9. לטענת הנתבעת, התובע הוא זה אשר היפר את הסכם ההתקשרות ביניהם, כאשר ביטל בחודש מרץ 2008 באופן חד צדדי ועל דעת עצמו את הוראת הקבע שנתן לנתבעת כאמצעי תשלום מטעמו, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לנתבעת וללא קבלת הסכמתה לכך. עוד טוענת הנתבעת, כי התובע היפר את ההסכם הפרה נוספת, כאשר לא טרח להסדיר את החוב שנוצר בחשבון המנוי ולא סיפק לנתבעת אמצעי תשלום חלופי. משסירב התובע להסדיר אמצעי התשלום, כאמור, בוצעה חסימה של קו הטלפון של התובע לשיחות יוצאות. על כן, עותרת הנתבעת לדחיית התביעה כנגדה וחיוב התובע בהוצאות משפט.

10. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים והראיות ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדים בדיון שתקיים בפניי, מסקנתי הינה, כי דין התביעה להתקבל בחלקה.

11. כאמור, עיקר המחלוקת הדורשת הכרעה בענייננו הינה האם קמה לתובע עילה להחזר תשלומים בהם הוא חויב, לטענתו, בניגוד להסכם ההתקשרות שנערך בין הצדדים, כאשר על המדוכה עומדת שאלת העדר הגילוי המלא של פרטי ההתקשרות אודות סוג הטלפון שיהיה זכאי להנחה בטרם החתימה על חוזה ההתקשרות.
12. בעניין זה העידו שני הצדדים לתיק, התובע מצד אחד, ונציג הנתבעת מצד שני, מר אלון וולנר. כמו כן, צורפו הסכם ההצטרפות (ת/1, נ/1), תקנון החברה המתייחס למסלול "טריפל פלטינום" (נספח א' לכתב ההגנה), וכן יומן התנועות של התובע בחברה הנתבעת (נ/2), אשר מתאר את התנועות הכספיות של התובע אצל הנתבעת החל מחודש 2/2008 ועד לתשלום החוב בפועל בתאריך 06.01.2009.

13. התובע העיד בפניי אודות נסיבות, אופן ותנאי ההתקשרות בינו לבין נציגת הנתבעת, ועדותו בעניין זה כלל לא נסתרה. התובע העיד, כי נציגת השירות לובנא יצרה עמו קשר טלפוני והציעה לו להצטרף למסלול "טריפל פלטינום". התובע נענה להצעת נציגת השירות ואישר את רצונו להצטרף למסלול המוצע. התובע העיד, כי נציגת הנתבעת לא הסבירה לו באף שלב משלבי ההתקשרות, כי הזכאות להנחה של 2,000 דקות חינם תקפה רק ליעדים של טלפון נייח ולא נייד.

14. מנגד, טענה הנתבעת, כאמור, כי התובע קיבל הסבר מפורט וממצה אודות תנאי ההתקשרות וכי לתובע נאמר במפורש במעמד המכירה, כי בנק 2000 הדקות חינם הינו לקווי טלפון נייחים בלבד. ברם, הנתבעת לא זימנה לעדות בבית המשפט את נציגת השירות לובנא, אשר ערכה את הסכם ההתקשרות עם התובע, אף שעדותה מהותית ורלוונטית לאור טענת התובע, כי ההסכמה לתנאי ההתקשרות בין הצדדים נעשתה בע"פ, בין התובע לבין לובנא. בעשותו כך, לא הצליחה הנתבעת להפריך את עדות התובע בדבר ההסכמות שנעשו בין הצדדים בע"פ. למעשה, אין כל תימוכין לטענת הנתבעת,לפיה קיבל התובע הסבר ממצה אודות תנאי ההתקשרות אליה הוא נכנס. נציג הנתבעת שהתייצב לדיון, מר אלון וולנר, העיד לעניין נסיבות התקשרות על סמך הסכם ההצטרפות (נ/1) ותקנון החברה הנתבעת (נספח א' לכתב ההגנה), אך לתיק לא צורפה כל אסמכתא אודות ההסבר שקיבל התובע במעמד ההצטרפות למבצע. כאמור, מי שערך את ההסכם עם התובע לא מסר עדותו, ונציג הנתבעת אשר התייצב לדיון, לא יכול היה להעיד על כך מידיעה אישית, הואיל וההסכם לא נערך עמו.

15. הנתבעת טוענת, כי תנאי ההסכם, לרבות התנאי כי בנק 2000 הדקות חינם הינו לקווי טלפון נייחים בלבד, הופיעו בתקנון המבצע (נספח א' לכתב ההגנה) וכן בעמוד 2 להסכם ההצטרפות שהתובע עצמו צירף לכתב התביעה (ת/1, נ/1).
אין בידי לקבל גם טענה זו, כיוון שהנתבעת לא הוכיחה כי תנאי ההסכם, כפי שאלה פורטו בתקנון המתייחס למסלול הספציפי (נספח א' לכתב ההגנה), אכן הובאו לידיעת התובע, כטענתה. הנתבעת אף לא הוכיחה, כי התקנון הומצא לתובע. חיזוק ותימוכין לכך, אני מוצאת בתקנון עצמו אשר נעדרת חתימתו של התובע עליו. כך גם לגבי הסכם ההצטרפות (נ/1), שאף הוא אינו חתום ע"י התובע כלל ועיקר.
על כן, לא ברור מכוח מה יש לחייב את התובע בתנאי מבצע ותקנון שלא הוכח, כי אלה הומצאו אליו ואין תימוכין לטענה כי הוא קיבל על עצמו את תנאי אותו תקנון.

16. הנתבעת טוענת, כי התנאי בדבר 2000 דקות חינם בטלפון נייח בלבד, צוין בגוף הסכם ההצטרפות שנשלח לתובע (נ/1). הנתבעת מפנה בהקשר זה אל שלוש הכוכביות הרשומות בתחתית הדף השני של הסכם ההצטרפות (נ/1), שם נכתב באותיות קטנות כי : "*** דמי מנוי, לא כולל תשלום עבור שיחות, מעבר לדקות הכלולות במסלולי "דבר חודשי" ו/או שירותים נלווים שאינם במסלול. כל המנויים כלולים מע"מ". לטעמי, לא ניתן ללמוד דבר מהכיתוב הנ"ל לעניין סיווג שיחות הטלפון החינם הכלולות במבצע ולדידי הכיתוב הנ"ל אין בו כדי להעיד ששיחות המבוצעות לפלאפון נייד לא יזכו להנחה במסגרת המסלול וכי 2,000 דקות ההנחה הכלולות במבצע הן לטלפונים נייחים בלבד.

17. יוצא, איפוא, כי אין תימוכין בעדויות ובחומר הראיות לטענת הנתבעת, לפיה התובע קיבל הסבר ממצה ומפורט אודות ההבחנה בין שיחות לטלפון נייח לבין טלפון נייד והעלויות השונות המתואמים לצורת השימוש. המסקנה המתבקשת בנסיבות העניין היא, שהנתבעת לא מילאה אחר החובה המוטלת עליה כספקית שירותים כלפי התובע, על-ידי הימנעותה מגילוי מלוא המידע הנחוץ אודות טיב השירות בטרם ההתקשרות בין הצדדים, התנהגות שיש בה גם חוסר תום לב בניהול משא ומתן ואף הטעייה שגרמה לתובע להתקשר בחוזה.

18. מכאן מסקנתי הינה, כי הנתבעת הפרה את ההסכם בין הצדדים, ולא סיפקה לתובע את החבילה שהוצעה לו. לאור הפרה זו זכאי התובע לפיצוי. התובע עותר בתביעתו לחיוב הנתבעת בסך של 12,000 ₪ בגין אי-מסירת מידע אמין לצד המתקשר בחוזה, הוצאות שיחות טלפוניות לנתבעת, וחיובי היתר בהם חויב התובע אשר מהווים, לגישתו, ההפרש בין מה שהובטח לו לבין מה שחויב בפועל. דומני, כי הסכום אותו מבקש התובע הינו מופרז.

19. אשר על כן, אני מעריכה את הזק שנגרם לתובע, שאיננו נזק ממון, בגין חיובו במסלול ללא קבלת מלוא המידע הרלוונטי ובכך שנמנעו ממנו השירותים שהנתבעת התחייבה לספק לו בסך של 2,000 ₪ על דרך האומדנא.

20. התשלום יבוצע תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוק מיס

 2. dtt ערוצים

 3. חוב לחברת יס

 4. תקציב ערוץ 33

 5. ביטול אגרת טלויזיה

 6. ערעור אגרת טלויזיה

 7. העברת ערוצים בלווין

 8. מי משלם אגרת טלויזיה

 9. סיווג שידורי טלוויזיה

 10. אגרת טלוויזיה מקולקלת

 11. תביעה על אגרת טלוויזיה

 12. טעות בחיוב החודשי בהוט

 13. הרשות השלישית לטלויזיה

 14. ביטול אגרת רשות השידור

 15. הרשות הרביעית בטלוויזיה

 16. כמה מרוויח צלם טלוויזיה

 17. כתוביות בטלוויזיה לחרשים

 18. פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 19. אכיפת פרס תוכנית טלוויזיה

 20. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות

 21. תביעה נגד הוט על חיוב טלפון

 22. חיוב לקוח למרות שביקש להתנתק

 23. הגבלות שידורים למבוגרים בלבד

 24. אגרת טלוויזיה לפי יחידות דיור

 25. תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

 26. מה כוללת אחריות למסך טלויזיה ?

 27. הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

 28. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 29. מגורים עם ההורים - אגרת טלוויזיה

 30. ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

 31. הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

 32. ביטול מינוי מנהל הטלוויזיה בערבית

 33. פגיעה בפרנסה בעקבות כתבה בטלויזיה

 34. תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון

 35. עיקולים בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה

 36. מיזוג הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור

 37. פיצוי בגין אי טשטוש פנים בכתבה בטלוויזיה

 38. תביעה לחייב להחזיר סכומים שנגבו עבור שירותי כבלים

 39. התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

 40. תביעה נגד HOT על גביית יתר, התנערות מהתחייבות, החזר כספי בקיזוז ללא הסכמת הלקוח

 41. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס''ב-2002

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון