תביעה בגין ליקוי סגירת מרפסת

להלן פסק דין בנושא תביעה בגין ליקוי סגירת מרפסת:

בפניי תביעה לפיצוי כספי בשל הוצאות ונזקים כתוצאה מליקויים בסגירת מרפסת.

העובדות:

העובדות שאינן שנויות במחלוקת הן כי בדצמבר 2002, ביצע הנתבע בדירת התובעים עבודות שונות אשר עיקרן, סגירת חלק מהמרפסת. בתמורה לעבודתו של הנתבע, שילמו לו התובעים סכום של 15,000 ₪.

לא שנויה במחלוקת גם התחייבות שנתן הנתבע לתובעים לתיקון נזילות מגג המרפסת (נספח א' לכתב התביעה).

ע"פ האמור בהתחייבות –

"אני, הח"מ, מתחייב לתקן כל פגם בגג או בחלק ממבנה המרפסת אותה בניתי בתאריך 08.12.02, אשר יגרם לנזילות אל חלל החדר.
תיקון זה ייעשה בהקדם האפשרי על ידי, וזאת לאחר שדווח לי על הנזילה ע"י בעלי הבית, מר וגברת זלץ.
תיקון זה ייעשה ללא תשלום נוסף של בעלי הבית לח"מ. תוקף תיקון הנזילות הוא ללא הגבלת זמן....".
אמנם הנתבע טען בפניי במהלך הדיון שהתקיים ביום 24.07.06 כי הוא חתם על דף ריק לתובעים, עוד לפני שתוכן ההתחייבות נכתב על ידם, ואולם, הוא לא הכחיש את מתן ההתחייבות לתיקון הנזילות מהגג או מהחלון.

גם לא שנויה במחלוקת העובדה שלאחר שהתגלו במקום נזילות, ניסה הנתבע פעמים אחדות לתקן את הטעון תיקון.

העובדות השנויות במחלוקת בין הצדדים הן כדלקמן:

1. לטענת התובעים – עובר לביצוע עבודות הבנייה העבירו לקבלן את תוכניות הבניה שערך אדריכל מטעמם (נספח ב' לכתב התביעה, עליה מופיע התאריך 25.02.05).
לטענת הנתבע - התוכניות לא הוצגו לו ע"י האדריכל ואין כל קשר בין התוכניות לבין העבודות שביצע. לטענתו התכניות הוצגו לו רק לאחר שביצע את העבודה והוא לא התחייב לעבוד על פיהן.

2. טיב הנזילה:
לטענת התובעים – הנזילה היא מהגג והתיקונים שבוצעו הם של גג המרפסת, וביתר דיוק, של החיבור בין הגג לקיר.
לטענת הנתבע: - הנזילה היא מהקיר, קיר שלא נבנה או שופץ על ידו, קיר שנבנה מלכתחילה כקיר שבידודו דל.
3. ביצוע התיקון שנעשה ע"י קבלן אחר:

לטובת התובעים – לאחר שהתייעצו עם מהנדס שביקר את טיב העבודה שביצע התובע, הזמינו תיקון מקבלן אחר, תיקון שפתר את הבעיה.
לטענת הנתבע – התיקון שביצע הקבלן האחר לא פתר את הבעיה, שכן הבעיה היא בקיר ולא בגג.


טענות התובעים בתמצית הינן כדלקמן:
העבודה שנעשתה ע"י התובע הייתה לקויה. מספר ימים לאחר ביצועה היו נזילות רבות שגרמו לקצר בחשמל, בריכות מים ולקלקול הרהיטים.
ביום 01.03.06 ולאחר שהנתבע ניסה לתקן את התקלה מספר פעמים, ולאחר שחלפו למעלה מ – 3 שנים, מהמועד בו סגר את המרפסת לראשונה ולא הצליח לפתור את הבעיה, הודיעו לו שהם מתכוונים להביא קבלן אחר שיתקן את הנזילה, אף סיכמו עימו שישלמו לקבלן והנתבע ישיב להם את הוצאותיהם.

ניתן ללמוד על השתלשלות הדברים מהאמור במכתבו של המהנדס סדן – נספח ב' לכתב התביעה כדלקמן:


"בפנייה אל הקבלן לבצע תיקון והתאמה של העבודה לפירוט האדריכל כולל תוספת פח, הקבלן הודיע שנזילת המים הינה מקיר האבן הקיים.
למרות ביצוע "התיקון" שהוצע ע"י מר אברהם שנהב מחב' א. בשן, הנזילה לא הופסקה.
לבקשתו של אברהם מא. בשן, הובא קבלן אחר אשר פירק את הקופינג של קיר לאחריו ביצע א. בשן איטום מחדש.
בהמלצתי הובא קבלן אחר לאחר שמר בשן סירב לבצע תיקון לפי הנחיית הביצוע.

הקבלן ביצע תוספת של פח מעל התקרה, איטום בחומר איטום ביטומני וסגירת ה"קופינג", ורק אז הנושא נפתר".

ביום 19.03.06, הודיעו התובעים לנתבע על ביצוע העבודות.
ביום 23.04.06 שלחו לו את החשבונית והודיעו לו שאם לא ישלם בתוך 10 ימים, יפנו לערכאות. עוד טענו שרק לאחר ששילמו לקבלן, הודיע להם הנתבע שאין בכוונתו לשלם להם את הסכומים שנתבעו.

טענות הנתבע:
התחייבותו היא רק לגבי רטיבות שנגרמה בנזילות מהגג ואילו העבודות המתוארות בתביעה לו שייכות לקיר החיצוני ואינן שייכות לביצוע בניית הגג. לטעמו, העבודות שבוצעו ע"י הקבלן השני לא הצליחו והנזילות חזרו בגשם הראשון ולאחר התיקון הנוסף שנעשה, לא ירדו עוד גשמים.
עוד טען כי לא צורפו קבלות לאימות העבודות.
דיון והכרעה:
השאלה הראשונה הטעונה הכרעה היא האם קיימת לתובעים עילה לתביעה כלשהי כנגד הנתבע.


לאחר ששמעתי את הצדדים ועייניתי בראיות, לרבות במסמך של המהנדס מיום 29.05.06, ובו פירט את העבודות שבוצעו, הנזקים ואומדן העלויות והתיקונים (נספח ב' לכתב התביעה), מצאתי כי יש מקום לחייב את הנתבע בהשתתפות בעלויות, הן לאור ההתחייבות שנתן לתובעים, והן מאחר שלא הכחיש, לא בכתב הגנתו ואף לא בדיון, שניתנה מטעמו הסכמה לכך שהעבודה תבוצע ע"י קבלן אחר והוא יישא בעלותה. נראה לי שהעדר ההכחשה מעיד על הסכמתו להסדר זה, וזאת נוכח העובדה שלמרות נסיונותיו לא הצליח לפתור את בעית הרטיבות.


שאלה שנייה הטעונה הכרעה היא לגבי היקף הפיצוי שיש להטיל על הנתבע.

במכתבו של המהנדס אבשלום סדן, נעשה אמדן עלויות לפיו מדובר בסכום של 9,670 ₪. התובעים בתביעתם הוסיפו על כך גם מרכיב של עגמת נפש ותבעו סכום של 12,000 ₪.

לאחר עיון בראיות שבפני, נראה לי שהתשלומים בהם עמדו התובעים בפועל נמוכים מאלו המנויים באמדן העלויות של מהנדס. התובעים עצמם לא הציגו קבלות, אולי מכיוון שלא ניתנו קבלות בהעיסקה האמורה.לעומת זאת הסכום אותו תבעו מהנתבע במכתב שנשלח ע"י עו"ד ניבה כובשי ביום 23.04.06 (נספח ג' לכתב התביעה) הסתכם לסכום של 4,077 ₪. נראה לי שסכום זה משקף את ההוצאות שהיו לתובעים בפועל.

כמו כן, נראה לי שיש מקום לפסוק לתובעים סכום נוסף של 1,000 ₪ בשל הוצאות נוספות שהיו להם בשל התביעה, לרבות אגרת בית המשפט וכן בשל עוגמת נפש בשל הימשכות ההליכים עד לסיום תיקון הרטיבות והנזילות.

לאור האמור לעיל אני קובעת שהנתבע ישלם לתובעים סכום של 5,077 ₪ וזאת בתוך 30 ימים.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת "מרפסת גג"

 2. ארנונה על מרפסת

 3. סגירת מרפסת בתריסים

 4. בניית מרפסת על הגג

 5. הצמדת מרפסת גג לדירה

 6. בקשה להקלה להבלטת מרפסת

 7. בעלות על מרפסת בבית משותף

 8. נפילת עלים למרפסת מגינת גג

 9. תביעה בגין ליקוי סגירת מרפסת

 10. התנגדות הכונ"ר למתן צו כינוס נכסים

 11. בקשה לאישור תוספת בבית קיים ומרפסת מקורה

 12. אין לראות במצללה המוקמת במרפסת גג כשטח מקורה

 13. בקשה לתוספת מרפסת שמש לדירה קיימת בקומה ראשונה

 14. הועדה המקומית אישרה שינוי חלוקה בין שתי מרפסות גג

 15. טענו כי החדר במלון קטן ואין בו מרפסת ומשכך סירבו לקבלו

 16. סגירת מרפסת בבית ובניה מעליה גג עשוי רעפים ללא היתר כדין

 17. ערר לסרב לבקשה להקמת מבנה משרדים ומרפסת קדמית מקורה לסחר מכוניות

 18. היתר בנייה לקירוי חלק ממרפסת קיימת, אשר יש בה משום תוספת שטח עיקרי למבנה

 19. היתר תוספת משטח נייד (קונסטרוקציית ברזל העתידה להרחיב מרפסת סוכה) בבית משותף

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון