רשלנות עירייה בעיקול חשבון בנק
רשלנות עירייה בעיקול חשבון בנק

ביום 5/3/208 לא היה חוב לתובע כלפי הנתבעות בגין חניה שלא כחוק.
על אף זאת- בחשבונו של התובע הופיעה בקשה למימוש עיקול ,בשל נוהל רשלני של הנתבעות.
באחריות הנתבעות- להסיר הבקשה ולבטלה בזמן, למצער –ביום תשלום הקנס.
הביטול נעשה ביום 5/3/08 רק לאחר פניית התובע לעירייה.

להלן פסק דין בנושא פיצוי בגין רשלנות עירייה בעיקול חשבון בנק:תביעה שהוגשה ע" התובע בעילה נזיקית בגין פרסום לשון הרע כנגד חב' מילגרם שירותים לעיר בע"מ, ועיריית ראש העין (להלן:"הנתבעים").
תחילה התביעה נדחתה, הוגש רת"ק 10054-07-08 ובמסגרתו ניתן פסק דין כי לביהמ"ש קמא סמכות לדון בתביעת לשון הרע וישמע כל טענות הצדדים וראיותיהם.
בהמשך הוגשה בקשה למתן היתר ייצוג ותיקון סכום התביעה והוחלט בה ע"י כב' השופט גולדס ס. נ יתוקן סכום התביעה ויעמוד על 30,000 ₪ ודחה הבקשה להיתר ייצוג.
מכתבי הטענות הרלבנטי לעניינו בעת הזו הן הטענות להלן:


א. התובע קיבל מכתב התראה לפני נקיטת הליכי הוצל"פ בשנת 2007 מהנתבעות ובו
דרישה לתשלום חוב חניה בגובה 160 ₪ מיום 16/11/04.

ב. התובע ביקש לקבל העתק הדוח והתנהלה חליפת מכתבים עד כי ביום 28/8/07 הוציאו
הנתבעות צו עיקול כנגד התובע על חשבונותיו בבנק דיסקונט וביום 9/9/07 הוצא צו
לחשבונותיו בבנק הפועלים.


ג. שוב התנהלה חליפת מכתבים וביום 7/11/07 שילם התובע קנס בגובה 245 ₪ תחת
מחאה.

ד. אין בפני תביעה להשבת הסכום אלא בשל כך שעל אף שהסכום שולם עוד ביום 7/11/07
ביום 5/3/08 הוגשה לבנק הפועלים בקשה למימוש עיקול, דבר שגרם לתובע נזק לשמו
הטוב מול הבנק העולה כדי פרסום לשון הרע ונזקים במערכת יחסיו העסקית עם הבנק.

ה. טוענות הנתבעות כי ההליכים לגביית החוב בוצעו כדין ואין בהם כדי לבזות ומשלא הוסדר החוב בוצע העיקול בגביה מנהלית, כי ביום 9/9/07 נשלחה הודעת עיקול לבנק הפועלים בו נתפסו כספים.
ביום 18/9/07 הוגשה בקשה למימוש שמשום מה לא בוצעה, ביום 7/11/07 שולם החוב
באמצעות שובר לא מעודכן, ובסכום לא מעודכן, וביום 5/3/08 נשלחה לבנק הודעה על
הסרת עיקול ולא הודעה בדבר מימושו.

ו. בעיקר טוענות הנתבעות כי מעולם לא נשלח צו מימוש לבנק, וכי התובע לא הציג הצו
לפיכך- לא הרים הנטל שעל כתפיו ולכן אין לפסוק לו הצו.
בשל אלו ההוצאות שגרם לנתבעות ובזבוז זמנו של ביהמ"ש ביקשו לחייבו בהוצאות.

ז. הגב' ורד לירן מטעם התובע זומנה להעיד.

5. הגב' לירן ורד מנהלת מחלקה בסניף בנק הפועלים בגבעת טל שבראש העין שם מתנהלים חשבונות התובע.
על פי עדותה (פרוטוקול מיום 22/4/09) ביום 5/3/09 פתחה דואר וראתה צו מימוש עיקול לחשבונו של התובע.
בטרם נקטה בהליכים למימוש שוחחה עם התובע ואצטט מדבריה:
" בגלל שמדובר באריה ואני יודעת שהוא לקוח מסודר, אריה נשמע מופתע וביקש לא לעשות כלום אמרתי לו שהוא יכול ויש לו יומיים להחזיר לנו תשובה, כעבור זמן קצר הוא התקשר אלי בערך חצי שעה , עוד בבוקר ואמר שפנה לעירייה וזו טעות ואנו נקבל ביטול עיקול.
באותו יום קיבלתי ביטול עיקול צירפתי אותו למימוש העברתי למחלקת העיקולים. כשאריה לב הסביר לי אחרי כמה חודשים את המקרה, פנינו למחלקת העיקולים לבקש את הטופס אבל הם לא שומרים מאחר ולא מומש העיקול, אם היה מימוש היו שומרים.. הביטול ישנו במערכת אין את המימוש כי זה לא מומש...
היועצת המשפטית אמרה שהם לא שומרים את המסמכים ולא סורקים את זה".

6. ניתנו צווים לבנק הפועלים ולנתבעות למען קידום עניינו של התובע להמציא לתיק ביהמ"ש כל מסמך רלבנטי לאותו דוח ולעיקול שהוטל ונתקבלו מהבנק בהסכמת התובע ביום 12/5/09 הודעה על הטלת עיקול מיום 10/9/07 סכום עיקול 605.00 ₪ בגין חניה, וכן ביטול עיקול מיום 5/3/08 .
כמו כן התקבל מסמך שכותרתו "איתור והצגה עיקולים" ממנו עולה כי ביום 11/9/07 הוטל עיקול על כלל נכסי החייב בגין חוב בסך 605 ₪ ע"י העירייה וכן בעמודה סטטוס- נרשם "הגיע ביטול לא בוטלו..."
בשורה תחתונה נרשם ביטול מיום 6/3/07 ובעמודה סטטוס "הודעת עיכוב/שפעול".
כמו כן מהנתבעות התקבלה קבלה על תשלום 245 ₪ ביום 7/11/07 והודעה על הסרת עיקול מטעם עירית ראש העין ממוענת לבנק הפועלים מיום 5/3/08.

בין המסמכים המצורפים לכתב ההגנה של הנתבעת 1 נמצאה הודעה מטעם רשות החניה לבנק הפועלים מיום 18/9/07 בדבר צו העיקול, לפיו נדרש מימוש עיקול סכום בגובה 425 ₪.

7. מר ערוסי אישר שהצו (מיום 18/9/07 ) לא מומש, כי במקביל מטפלים במימוש עיקולים של אלפי אנשים וקשה לעקוב.

8. בנוסף לטענות שבכתבי הטענות ביקש התובע לקבוע שניתן צו מימוש ומן הסתם הגב' ורד לירן התקשרה אליו בשל כך ולא מכל טעם אחר, על אף שלא השיג עותק הצו וגם לא באמצעות צווים שיצאו לבנק.
ואילו נציג הנתבעות טענו שלא יצא צו מימוש באותו היום אלא צו ביטול וכי אם צו מימוש היה נשלח גם היה נשמר בבנק.

9. על פי מה שהובא בפני בכתבי הטענות ובפרוטוקול ועדותה של גב' ורד לירן מוכנה אני לקבוע כי ביום 5/3/08 אמנם התקשרה היא לתובע משראתה בדואר בקשה למימוש עיקול.
קשה לקבל הטענה שבנק מקבל לרישומיו הודעת מימוש עיקול וזו לא נשמרת אם העיקול מבוטל ויותר מכך שלא ניתן להציג ללקוח הודעת מימוש בטענת סודיות, בפני הוצגה הודעת מימוש עיקול מיום 18/9/07 שמשום מה לא בוצעה, הכסף המעוקל לא הועבר לעיריית ראש העין, ובכל זאת המסמך המעיד על קיום צו העיקול הוצג ונמצא אצל העיריה.
מסמך נוסף אודות צו מימוש לא הוצג בטענה שאינו קיים.
המסמך הראשון כאמור הוא מיום 18/9/07 והסכום שולם ביום 7/11/07 בעת שהעיקול שריר וקיים ובטרם התבטל.
מדוע לא התבטל העיקול לא ברור,אם בשל טעות בבנק או מכל טעם אחר-מכל מקום- נשאר מימוש עיקול תקף בחשבון.
הגב' ורד לא יכולה היתה להציג מסמך כלשהו בפני, אך אין ספק שבבוקר 5/3/08 פנתה לתובע בנושא העיקול.
וגם אם נפלה טעות בתום לב בפנייתה שלה באותו יום לתובע היה זה משום קיומו של רישום אודות עיקול שעה שחודשים רבים קודם לכן, ביום 7/11/07 הקנס שולם.

לפיכך, ובדוחק רב, סביר כי אילו לא הופיע רישום על מימוש עיקול לא הייתה מתקשרת לתובע, ואילו יצאה הוראת ביטול עיקול מהעירייה לאחר תשלום הקנס –לא היה צורך לחזור ולשלוח הוראת ביטול ביום 5/3/08.

לפיכך קובעת אני כי על אף תשלום קנס על טופס אותו בחר התובע לשלם ואולי בשל כך לא נקלט כראוי) העיקול נשאר בתוקף נכון ליום 5/3/08 וזה בשל הימנעות הנתבעות מלבטלו.

10. בשאלה אם נפגע שמו הטוב של התובע אציין, כי את טענותיו בדבר פגיעה בשמו הטוב, תוך שעמד על תחושתו כי יש שינוי בהתנהלות הבנק כלפיו דוחה אני.
לענייו זה –לא יכול היה להצביע על בקשות שלא נענו אלא היפנה אותי לפסקי דין מהם שאב חיזוק לטענותיו-ולא מצאתי בהם תימוכין משלא הונחו יסודות עובדתיים דומים.

11. אם לא זאת אף זאת-לדברי העדה שוחחה עם העובדים בסניף והם אמרו לה שלא יודעים כלום על העיקול ערכו של התובע לא נפגע בעיני מנהל הסניף או מי מעובדיו, חשבונו לא הוגבל ולא נפגע בשום דרך מאותו אירוע נקודתי.

12. על פי אלו- ביום 5/3/208 לא היה חוב לתובע כלפי הנתבעות בגין חניה שלא כחוק.
על אף זאת- בחשבונו של התובע הופיעה בקשה למימוש עיקול ,בשל נוהל רשלני של הנתבעות.
באחריות הנתבעות- להסיר הבקשה ולבטלה בזמן, למצער –ביום תשלום הקנס. הביטול נעשה ביום 5/3/08 רק לאחר פניית התובע לעירייה.

לא הוכח נזק בפועל ופגיעה בשם הטוב מול עובדי הבנק והכעס של התובע בעיני - חורג מפרופורציה סבירה.
גם לא התרשמתי כי נעשה דבר כדי להשפיל התובע או לבזותו, להבדיל מהתנהגות מתנשאת וחסרת אחריות לאחר יום 5/3/08.
השאלה אם כך, האם יש מקום לפיצוי גם ללא הוכחת נזק כאקט חינוכי לרשויות למען יקפידו בשמירת השם הטוב של האחר.

במסגרת זו- מוצאת אני לחייב את הנתבעות ביחד ולחוד בפיצוי בגובה 1000 ₪ לתובע אשר ישולם בתוך 30 יום מהיום.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 5/3/08.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב שהצטבר בחשבון בנק

 2. עיקול חשבון בנק משותף

 3. ביטול הקפאת חשבון בנק

 4. זיכוי חשבון בנק בטעות

 5. רשלנות בניהול חשבון בנק

 6. הרשאה בחשבון בנק של הורה

 7. חשבונות בנק רדומים בשוויץ

 8. החלפת נהנה בתוכנית חיסכון

 9. עיקול חשבון בנק ללא הצדקה

 10. עיכוב מימוש בטוחות

 11. בקשה לביטול הקפאת חשבונות בנק

 12. משיכת הלוואה מחשבון ללא סמכות

 13. פעולות ללא הרשאה בחשבון משותף

 14. החזרת כספים שנגנבו מחשבון בנק

 15. יתרת חוב בלתי נפרעת בחשבון בנק

 16. זכות עצמאית של נאמן בחשבון בנק

 17. רשלנות עירייה בעיקול חשבון בנק

 18. סירוב לפתוח חשבון בנק משותף לעסק

 19. שחזור חשבון בנק - חידוש עסקאות

 20. עיקול חשבון בנק בגלל דו''ח חניה

 21. משיכת מזומנים ע''י מי שאינו מורשה

 22. עיקול חשבון בנק חוב ארנונה על חנות

 23. בקשה שחשבון בנק יפסיק להיות מוגבל

 24. עיקול על חשבון בנק בגלל חובות ארנונה

 25. פעולות חריגות של מיופה כוח בחשבון בנק

 26. פתיחת חשבונות תוך התניית שירות בשירות

 27. טענת העברת כספים מחשבון עובר ושב ללא הסכמה

 28. ערעור בגין הכרזה כלקוח מוגבל והגבלת חשבון בנק

 29. במהלך ניהול החשבון היו תנועות כספים רבות לא מוסברות

 30. תביעה לפיצוי בגין נזק שנגרם עקב עיקולים בחשבונות הבנק

 31. תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק), התשס''ח-2008

 32. בקשת הסרת הגבלה על חשבון בטענה שהגבלת החשבון תגרום לקשיים בעסקים

 33. נטען כי הבנק כפה על החברה להפקיד פיקדון בעת שחשבון הבנק היה בחריגה

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון