החלפת מערכת הפעלה במחשב

להלן פסק דין בנושא תביעה בגין החלפת מערכת הפעלה במחשב:בפניי תביעה להחלפת מערכת הפעלה במחשב ולתשלום פיצוי כללי (על דרך אומדנא, בגובה 2,500 ₪.


טענות התובע בקליפת אגוז:


ביום 14.8.07 רכש מחשב נייד מסוג N100 3000 LENOVO הכולל מערכת הפעלה מסוג VISTA (להלן: "מערכת ההפעלה"; "ויסטה"), אשר לטענתו נכפתה עליו, מאחר ובאותה עת לא ניתן היה לרכוש את המחשב האמור עם מערכת הפעלה מסוג XP (להלן: "תוכנת XP"; "מערכת הפעלה XP"; XP" ).
עם קבלת המחשב הבחין כי ביצועי מערכת ההפעלה איטיים יותר לעומת מחשבים ישנים וזולים יותר בעלי תוכנת XP, ולטענתו גם במעבדות הנתבעת 2 אישרו בפניו כי מערכת ההפעלה היא מערכת בעייתית אשר, בין השאר, מאטה את ביצועי המחשב.

משהופקד המחשב במעבדות הנתבעת 2 לטיפול שנמשך מספר ימים – פירמטו הנציגים הטכניים של הנתבעת 2 את הכונן הקשיח של המחשב והתקינו בו שנית את מערכת ההפעלה, וכתוצאה מכך איבד התובע את כל המידע שהיה שמור בזכרון המחשב.
לטענת התובע "בהשקעה של דקה-שתיים" יכולים היו הנציגים הטכניים לגבות את כל החומר השמור על גבי זיכרון המחשב בטרם פירמוטו, ולהעתיקו חזרה לאחר הפירמוט (סעיף 10 לכתב התביעה) אלא שהוא אולץ לחתום על ויתור בגין מחיקת מידע (להלן: "מסמך ויתור") כדי לקבל תמיכה טכנית למחשב.
ביצועי המחשב לאחר הטיפול השתפרו אך במעט ונותרו נחותים יחסית למחשב ישן בעל תוכנת XP.


בחודש פברואר 2008 (כחצי שנה לאחר רכישת המחשב) עדכון שקיבלה מערכת ההפעלה באמצעות האינטרנט גרם לשיבושה באופן זה שנחסמה גלישה באינטרנט, ושוב נאלץ התובע למסור את המחשב לתיקון שארך מספר ימים.

בעקבות כך ביקש שיתקינו במחשבו את תוכנת XP אולם עובדי הנתבעת 2 סרבו לכך, ועל אף מחאתו (גם בכתב), שבו ופירמטו עובדי הנתבעת 2 את המחשב, ללא גיבוי המידע שבזכרון.
הטיפול האמור החזיר את יכולת הגלישה באינטרנט אולם ביצועי המחשב נותרו איטיים כשהיו.


ביום 28.7.08 הכניס את מחשבו לתיקון עקב תקלה נוספת במערכת ההפעלה וגם בפעם הזו - חרף הפצרותיו - אולץ לחתום על מסמך ויתור, כדי שיוכל לקבל המחשב מתוקן.
לטענת התובע, נחיתות ביצועי מערכת ההפעלה הפכה לנושא שיחה בציבור, הנתבעת 2 החלה להציע ללקוחותיה להמיר לתוכנת XP - בתשלום, ובכך הכירה דה פקטו, בכשלי מערכת ההפעלה.
התובע צירף לתביעתו חוו"ד מומחה לפיה המחשב עם מערכת ההפעלה VISTA עובד באיטיות יחסית למחשב עם XP, כי פעולות יומיומיות נמשכות זמן רב יותר, חווית המשתמש איטית, מסורבלת ופוגמת בהנאתו מן המכשיר ובניצול יכולות המחשב, ובסיכום המליץ המומחה "להתקין על גבי מחשב זה מערכת הפעלה מסוג XP בלבד".
לטענתו הנתבעות הפרו החוזה עימו ולכן חבות בהחלפת מערכת ההפעלה בתוכנת XP, וכן עוולו כלפיו בגרם הפרת חוזה, רשלנות, הטעיה, הפרת חובה חקוקה של סעיפים 2 ו- 4 לחוק הגנת הצרכן ושל סעיף 11 לחוק המכר.

בנוסף, טען התובע כי בשיווק הכפוי של מערכת ההפעלה לצרכנים מקיימות הנתבעות הסדר כובל האסור על פי חוק ההגבלים העסקיים, נגרמו לו אבדן זמן, אבדן מידע, ונגרעה הימנו איכות המוצר שרכש.


על פי אלו עתר לחייב הנתבעות, יחד ולחוד, להחליף את מערכת ההפעלה לתוכנת XP ולשלם לו פיצוי על דרך אומדנא סך של 2,500 ₪ , הוצאות משפט ולרבות בגין הכנת חוות הדעת. (סכומה אינו נקוב).

תמצית טענות הנתבעת 1:


העילות המשפטיות שבטענות התובע נטענות בעלמא, התביעה הוגשה בחוסר תום לב לאחר שהתובע בחר להעלות טענותיו לראשונה במסגרת כתב התביעה, תוך דיווח לכלי התקשורת.
בבסיס התביעה שני טעמים אשר אינם מקנים לתובע עילת תביעה על פי דין, הראשון - כי מערכת ההפעלה אינה טובה דיה בעיניו, והשני – כי אולץ לרכשה.
במועד רכישת המחשב – אוגוסט 2007 – יכול היה התובע לרכוש מחשב עם תכנת XP, או מחשב מתוצרת אחרת ללא מערכת הפעלה כלל ולרכוש בנפרד מערכת הפעלה, של APPLE או להתקין מערכת הפעלה מסוג לינוקס. לכן אין ממש בטענה כאילו נכפתה עליו רכישת מערכת ההפעלה, וגם כעת ניתן לרכוש תוכנת XP על גבי מחשבים כדוגמת המחשב של התובע. (צורפו דפי מידע מאתר WALLA מיום 3.11.08).
הנתבעת 1 אינה מחויבת למכור לפרק זמן מסוים כל מערכת הפעלה שאי-פעם הוציאה לשוק וכל החלטה בהקשר זה תלויה בשיקולים עסקיים.
למערכת ההפעלה VISTA יתרונות רבים על פני תוכנת XP – ממשק חדשני מתקדם, רמת אבטחה גבוהה יותר, מבדיקות שערכה הנתבעת 1 עולה כי ביצועיה של מערכת ההפעלה אינם איטיים יותר מאלו של של תוכנת XP ומכל מקום מהירות איננה הפרמטר היחיד בקביעת ביצועיה של מערכת הפעלה, וממילא הנתבעת 1 אינה מחויבת לכך שמערכת הפעלה חדשה תהא גם מהירה יותר.
חוות הדעת שצורפה לתביעה אינה תומכת בטענות שכן, הבדיקה בוצעה על שני מחשבים שונים, מתוצרת שונה, המאמרים אליהם הפנה המומחה הם כתבות באינטרנט במסגרתן הובעת דעה בלבד, כאשר בבדיקות שערכה הנתבעת 1 נמצא, כי מערכת ההפעלה אמינה יותר מתוכנת XP ואיננה איטית יותר (צורף דו"ח בדיקות).
אין יריבות בין התובע לנתבעת 1 – המעניקה ליצרני מחשב רשיון להתקין חלק ממוצריה, לרבות מערכות הפעלה מתוצרתה, המיועדות למכירה כחלק אינטגרלי עם המחשב. היצרן הוא אשר מבצע התאמה של המוצר למחשב המיוצר על ידו ונותן תמיכה למוצר, וכמו כן מחליט איזו מערכת הפעלה להציע יחד עם המחשבים מתוצרתו.

נתבעת 1 איננה כופה על אף חברה/יצרן לרכוש מערכת הפעלה כלשהי מתוצרתה.


הנתבעת 1 אינה מכירה את המחשב שרכש התובע ואינה יודעת אלו תקלות –אם בכלל – נתגלו בו.
הנתבעת 1 שיווקה את מערכת ההפעלה לנתבעת 2 ולא לתובע, הנתבעת 1 איננה משווקת מחשבים, אין לה כל חוזה עם התובע וכל טענות התובע בהקשר לגרם הפרת חוזה, לרשלנות כלשהי, להפרת חוק הגנת הצרכן, ולהפרת חוק המכר – אין להן כל בסיס.
לא ברור מהו ההסדר הכובל ואין כל חובה חוקית על נתבעת 1 למכור את תוכנת XP לפרק זמן מסוים או בכלל, וכן הוכחשו הסעדים הנדרשים בתביעה.


תמצית טענות הנתבעת 2:


לטענת הנתבעת 2 התובע רכש מבחירתו-הוא את המחשב עם מערכת ההפעלה מסוג ויסטה, כשעמדה לו האפשרות לרכוש ביחד עם המחשב את מערכת ההפעלה XP. לשתי מערכות ההפעלה יתרונות וחסרונות – והתובע משיקוליו בחר לרכוש לפי צרכיו את המחשב נשוא התביעה.
נתבעת 2 אחראית אך ורק לתקינות המחשב ותיקונו במסגרת תעודת האחריות כפי שנעשה.
אין עילת תביעה לתובע למעט תלונה על משך הטיפול, ועל כך שהמחשב פורמט לאחר קבלת הסכמתו לכך.
התביעה קנטרנית וטורדנית, התובע כלל לא פנה אל נתבעת 2 טרם שהגיש התביעה וביכר לתבוע את לנובו העולמית בלבד - שאין לה כל קשר למכירת המחשב לתובע, ולמעשה אין כל יריבות בינה לתובע ולכן יש לדחות תביעתו על הסף או למחקה.
לתובע כאמור, עמדה האפשרות לרכוש את המחשב בצירוף מערכת הפעלה מסוג ויסטה או XP או מיצרן אחר עם מערכת הפעלה אחרת (כעולה מנספח 1), והתובע מיוזמתו בחר לרכוש את המחשב עם מערכת ההפעלה אותה בחר.
לנובו ישראל מספקת תעודת אחריות ואינה אחראית להתאמת יכולות המחשב הספציפי ומערכת ההפעלה לדרישותיו.
אין כל הסדר כובל בין הנתבעות שהרי הנתבעת 2 לא כבלה עצמה למכור אך ורק את מערכת ההפעלה ויסטה, והתובע יכול היה – לפי בחירתו - לרכוש מחשב של הנתבעת עם מערכת ההפעלה XP או מחשב מיצרן אחר, הגם שלנתבעת 2 הזכות לבחור איזו מערכת הפעלה תשווק ביחד עם מחשביה.
התובע לא הוכיח כי התקלות הנטענות נגרמו כתוצאה מתקלות במערכת ההפעלה, ולאחר ההתקנה מחדש של מערכת ההפעלה התקלות נפתרו ויתכן כי המקור להן היה פעולות שביצע התובע או שנגרמו כתוצאה משימוש באינטרנט.
פעולת פירמוט הדיסק הקשיח נועדה לשלול בעיות שאינן קשורות בחומרה (וירוסים וכיו"ב) ועלולות להשפיע על תיפקוד המחשב, ולכן התובע, ככל לקוח המעוניין בתיקון המחשב, חתם על טופס בו הצהיר כי הוא יודע ומסכים לפירמוט הדיסק הקשיח והתקנה מחודשת של מערכת ההפעלה. מדובר בהליך שיגרתי, מה גם שהלקוח יכול לגבות את המסמכים החשובים לו טרם הפירמוט.
אין חובה על נתבעת 2 להחליף לתובע את סוג מערכת ההפעלה שרכש כפי שאין לה אחריות להחליף המחשב במחשב מסוג אחר ככל שהלקוח התחרט על בחירתו, ככלל, מדיניות החלפת המוצרים מוסדרת בחוק.
אפשרות "השנמוך" מוצעת על ידי נתבעת 1 לכל לקוחותיה העסקיים (ולא למי שרכש גירסה ביתית כמו התובע) לרכוש רשיון למערכת הפעלה מסוג XP – למשך תקופת הסתגלות עד אשר יותאמו למערכת ההפעלה ויסטה, ואין בכך להעיד כי נתבעת 2 מכירה בנחיתות מערכת ההפעלה ויסטה לעומת XP .

דיון :


המחלוקת היא סביב ארבע טענות עיקריות שהועלו בכתב התביעה: הראשונה מתייחסת לביצועי המחשב עם מערכת ההפעלה מסוג ויסטה – שהיא, לטענת התובע, איטית ונחותה ממחשבים ישנים יותר, השניה מתייחסת למונופול לכאורה שבידי הנתבעות - בגינו אולץ לרכוש את המחשב שברשותו עם מערכת הפעלה מובנית בתוכו, השלישית – כי חוזה ההתקשרות הופר בכך שהוטעה להתקשר בעיסקה, המוכרת לא עמדה בחובת הגילוי המוטלת עליה לפי חוק הגנת הצרכן ולא קיימה חיוביה במובן זה שהמחשב אינו תואם למה שהוסכם בין הצדדים להתקשרות, והרביעית – מתייחסת לחובת הגיבוי לכאורה של נציגי הנתבעת 2 בטרם הטיפול בתקלות שנפלו במחשב.
התובע רכש את המחשב באמצעות מכרז באינטרנט.

במפרט שצירף התובע (נספח ב' לכתב התביעה) נמצאים כל הנתונים אודות המחשב הנרכש, לרבות העובדה כי מובנית בו מערכת ההפעלה מסוג ויסטה.
כלומר: לתובע היה ידוע, במדויק ומראש, מה רוכש הוא.
אין ספק שהתובע ביצע רכישתו לאחר שבדק ההיצע באתרים שונים אודות מחשבים קיימים ובחר לרכוש את המחשב המסוים לאחר השוואה ובדיקה.
גם התרשמתי כי התובע ידע מהות מערכת ההפעלה המובנית במחשב טרם רכישתו, ובוודאי לא הוסתר ממנו מידע כלשהו שעל פי דין היה על מי מהנתבעות לגלותו, ובאתר האינטרנט מוצעים למכירה מחשבים רבים ושונים וכל אדם מוזמן לרכוש מחשב שמפרטו תואם את צרכיו-הוא.
לכן אין כל בסיס לטענת התובע בדבר הטעייה או אי-גילוי לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.
גם לא עומדת לתובע הטענה כי הנתבעת 2 לא קיימה את חיוביה לפי סעיף 11 לחוק המכר התשכ"ח-1968 שהרי כל המידע הדרוש ונתוני המחשב היו ידועים לו מראש בטרם ביצע את הרכישה.
יתר על כן, התובע עצמו מתבטא ואומר כי עד כמה שידיעתו מגעת "מבירורים שערך, לא ניתן היה באותה תקופה בה רכש את המחשב הנייד, לרכוש אותו עם מערכת הפעלה מסוג XP" (סעיף 5 לכתב התביעה) ונראה כי אינו משוכנע בטענתו זו, וודאי לא הוכיח אותה, ולעומת זאת בנספח 1 לכתב ההגנה של הנתבעת 2 נרשם כי בעת שרכש התובע את מחשבו (חודש אוגוסט 2007) מכרה הנתבעת 2 את המחשב עם מיגוון מערכות הפעלה לרבות XP (שני סוגים), וגם אותו המחשב נמכר ללא מערכת הפעלה כלל, ולכן מקובלת עלי טענת הנתבעות בהקשר זה בסעיף 7 לכתב הגנתן.
במפרט שצירף התובע לכתב תביעתו (נספח ב') הובהר כי האחריות למחשב היא למשך שנה אחת. התובע גם הוא אישר כי הנתבעת 2 "חבה באחריות למשך שנה" (סעיף 3 לכתב התביעה) וכי עמדה בהתחייבותה ותיקנה במעבדותיה את שלוש התקלות שארעו במחשב (במהלך החודשים אוגוסט 07, פברואר 08, יולי 08) במסגרת שנת האחריות.
לאור המפורט לעיל, לא ברור על בסיס מה טוען התובע טענות בדבר גרם הפרת חוזה, רשלנות או הטעיה – שנטענו בעלמא וללא כל תימוכין.
עוד יוער כי טענת התובע כאילו מי מהנציגים הטכניים של הנתבעת 2 אישרו בפניו שמערכת ההפעלה ויסטה היא "בעייתית", "מאיטה את המחשב" (סעיף 8 לכתב התביעה) או "הודו פעם אחר פעם כי מערכת ההפעלה .. הינה מערכת בעייתית בלשון המעטה" (סעיף 22ב לכתב התביעה) – לא נתמכה במאומה בכתב התביעה.
לפיכך, הנתבעת 2 ממנה רכש התובע את המחשב, קיימה התחייבויותיה לפי הסכם הרכישה והיקף האחריות, ולא ברורה טענת התובע בדבר אילוץ, לכאורה, לרכוש את המחשב עם מערכת ההפעלה מסוג ויסטה.
התובע, על פי רצונו, יכול היה לרכוש או שלא לרכוש את המחשב – בהתאם לבירורים שהיה עליו לעשות טרם הרכישה כאמור, איש לא כפה עליו כל התקשרות לרכישת מחשב כלשהו, ולא נסתרה טענת הנתבעות לפיה יכול היה התובע לרכוש את המחשב עם תוכנת XP ולא עם ויסטה.
למותר לציין כי המאמרים שצירף התובע, מאמרים עיתונאיים הם ואינם מבססים תביעתו או טענתו בדבר "תובענות ייצוגיות" לכאורה שהוגשו כנגד מי מן הנתבעות.

הנה כי כן, יש לדחות את תביעתו של התובע - ולו בשל כל האמור לעיל.מעבר לדרוש, ולגופן של הטענות, שוכנעתי, כי בשום מקום לא הוצהר במפורש על מהירות הביצוע, כי מהירות ביצועים איננה הקריטריון הבלעדי לקביעת איכותו של מחשב ו/או מערכת הפעלה, ומכל מקום בחירת מחשב נעשית על פי צרכים סובייקטיביים שונים מאדם לאדם.

ההגיון והשכל הישר מלמדים כי איכותה של מערכת הפעלה נקבעת על פי מיצרף אישי של פרמטרים – רמת אבטחה, מהירות ביצועים, עמידות, מימשק ידידותי למשתמש וכיו"ב, איש לפי צרכיו.
גם עדיפה בעיניי טענת הנתבעות כי בשוק קיימות מערכות הפעלה נוספות, והתובע יכול היה לרכוש מחשב של חברה אחרת עם מערכת הפעלה שונה – על פי בחירתו-הוא, ולא שוכנעתי כי אולץ לרכוש מחשב כזה או אחר.
ממילא בכך גם נופלת הטענה כי הנתבעת 1 מונופוליסטית, שהרי בשוק קיימות חברות אחרות שמייצרות מערכות הפעלה ולאו דווקא של הנתבעת 1, ויכול היה לבחור לרכוש מחשב מתוצרתן, או את המחשב שרכש עם מערכת הפעלה אחרת שהוצעה בעת הרכישה, ויכול היה לרכוש מחשב ללא מערכת הפעלה כלל ולהוריד מן האינטרנט ולהתקין במחשבו, לדוגמא, מערכת הפעלה – מסוג לינוקס - חינם.


אשר לטענת התובע לפיה כתוצאה מתיקון המחשב נמחק המידע שבזכרונו – הרי שהתובע בעצמו טען, בכתב התביעה ובכל הקשור לתקלה הראשונה, כי "עובדי הנתבעת 2.....יכולים היו בהשקעה של דקה-שתיים לגבות את כל החומר שהיה שמור על גבי זיכרון המחשב בטרם פירמוטו, ולהעתיקו חזרה לאחר הפירמוט" (סעיף 10 לכתב התביעה, וכן סעיפים 15, ו- 19 בו) .

לפיכך, אם אכן מדובר בהשקעה של דקה-שתיים, מדוע התובע בעצמו לא התכבד ועשה כן בנוגע למידע החשוב לו ושיש לו אינטרס מובהק בשמירתו?
שנית, חזקה על התובע שהוא עו"ד במקצועו, שמכין גיבויים אוטומטיים למידע ולמסמכים ולכן דרישתו לגיבוי מנציגי התמיכה הטכנית של הנתבעת 2 – אינה בהכרח מעוגנת במציאות וסביר בעיניי שלא איבד את המידע האצור במחשבו מבלי יכולת לשחזרו.
שלישית, לא ראיתי כל מסמך שמפרט חובה של הנתבעת 2 לבצע גיבוי למסמכים, ומאידך התובע חתם על מסמך הויתור - בהבינו את תוכנו.
יתירה מכך, פירמוט המחשב משמעו מחיקת כלל התוכן המותקן במחשב בעת מסירתו, החזרה להגדרות יצרן ואיתחולו, התקנת מערכת הפעלה על-פי רשיון, וככל שיושב המידע המגובה ללא אבחנה בין מידע חשוב למידע שאינו חשוב – עלול-הוא לחזור ולשבש את התיקון שנעשה.
זאת ועוד, קשה לצפות מנציגי התמיכה הטכנית שיטרחו ויגבו לכל אחד מן הפונים אליהם את כל המידע שיש בכל אחד מן המחשבים, וברי, כי התובע יודע מה חשוב – וראוי לשמירה, ומה פחות חשוב ולכן אינו מחייב שמירה, ובכל מקרה אך הגיוני ומסתבר כי עליו הנטל לבצע גיבוי למידע החשוב לו, כמקובל.
אשר על כן מקובלת עלי טענת הנתבעת 2 כי ההחתמה על מסמך הויתור הינה הליך שגרתי ומקובל (סעיף 22 לכתב הגנתה של נתבעת 2), ואין בו כדי להעמיד איש מול אולטימטום שפוגע בזכויותיו וברכושו.


אשר לחוו"ד המומחה אותה צירף התובע לתביעתו, מעיון בה עולה, כי בחלקה הראשון השוואה של מבחני ביצוע של מערכת ההפעלה ויסטה אל מול מערכת הפעלה XP תוך שימוש בתוכנת ביצועים "נפוצה ומקובלת בתעשיה" – ולשיטת המומחה מערכת ההפעלה "איטית בביצועיה" (פיסקאות ב, ג , ו- ד לחוו"ד) כשהטבלה בפסקה ד לחוות הדעת מתמקדת בסוגיית איטיות הביצועים.

שוב, לאור האמור לעיל, מששוכנעתי כי התובע רכש מרצונו החופשי את המחשב בעיסקה שבה משולבת מערכת ההפעלה מסוג ויסטה, כשמהירות היא איננה המדד היחיד לבחינת איכותה של מערכת הפעלה ולא בשל איפיון שכזה נרכשה, הרי שאין בחוות הדעת כדי לבסס את תביעת התובע.
זאת ועוד, בסעיף 12 לפסקה ד' מפורטות טבלאות עם נתונים השוואתיים בין ויסטה ל– XP ואולם כל התוצאות התקבלו מהשוואה בין מחשבו של התובע עליו מותקנת מערכת הפעלה מסוג ויסטה לבין "מחשב נחות מהמחשב שבנדון", קרי, מחשב מסוג אחר לחלוטין שעליו מותקנת תוכנת XP ולכן, אין בתוצאות כדי לתמוך בהכרח בתביעתו של התובע, ואפשרי כי הפערים נבעו מהבדלים בחומרה (במחשב או במצב הנתון של שני המחשבים – חומרה ותוכנה יחדיו) ולאו דווקא במערכת ההפעלה.
בסיום חוות הדעת הובאה המלצה כי יש להתקין מערכת הפעלה מסוג XP במחשבו של התובע.
משמצאתי, כי בעת הרכישה יכול היה התובע לרכוש את המחשב הספציפי עם תוכנת ההפעלה האמורה ולאו דווקא עם זו מסוג ויסטה, הרי שבנסיבות בהן מבקש התובע לקבל מערכת הפעלה שונה – XP – עליו לשאת בעלות הרשיון של התוכנה.
36. עוד אתייחס לטענה שהעלה התובע במהלך הדיון, כאילו ביצעה הנתבעת 1 הליך של RECALL בהוציאה לשוק את VISTA SP1 בעקבות כשלים, לכאורה, של מערכת ההפעלה שברשותו.
הנתבעת 1 טענה מנגד, כי אין המדובר ב- RECALL אלא בחבילת תוספת ושיפורים בחינם (ומדפי המידע הבנתי כי אלו מופצים לכלל המשתמשים) שיש בהם כדי לחזק ולשפר את מערכת ההפעלה, כעולה גם מן הדפים שצירף התובע, במהלך הדיון.
טענה זו של הנתבעת 1 סבירה בעיניי ובפרט שתחום המחשבים מתפתח בצעדי ענק והשינויים בו הם תכופים, וגם מטעמי תחרות עסקית.
37. בתום הדיון שהתקיים ב- 24.3.09 ציינתי את מורת-רוחי מכך שהתובע בחר להגיש תביעה זו במסגרת תביעה קטנה.
ככל שהעמקתי לקרוא את המסמכים המרובים בתיק, חזרתי ונוכחתי כי טענותיו של התובע אין להן מקום במסגרת תביעה קטנה, וגם בשל אמירות חסרות ביסוס בדבר "כוחה המונופוליסטי" של הנתבעת 1, כמו למשל, ש"מתקיימת בדיקה בנושא של הממונה על ההגבלים העסקיים בישראל" וכי "באיחוד האירופי הוטלו סנקציות על פעילות זו של הנתבעת 1, לרבות קנס ע"ס של כ- 600 מליון דולר" (סעיפים 6, 32, ו- 34 לכתב התביעה) - טענה שאין לה מקום בפניי.
טענת התובע כאילו "נחיתות ביצועיה של מערכת ההפעלה VISTA הפכו לנושא שיחה בציבור ולעילה לתביעות ייצוגיות בארה"ב" (סעיף 23 לכתב התביעה) – אף היא אינה נתמכת בראיה משפטית כלשהי בכתב התביעה.
מצאתי את גרסת הנתבעות מסתברת ואמינה, לעומת גרסת התובע אשר איננה עולה בקנה אחד עם העובדות.
סוף דבר. התביעה כנגד הנתבעות 1 ו- 2, על כל רכיביה, נדחית.

התובע ישלם לכל אחת מן הנתבעות הוצאות משפט בסך 1,200 ₪

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עבירות מחשב

 2. ניסיון חדירה למחשב

 3. עונש על עבירות מחשב

 4. החלפת מערכת הפעלה במחשב

 5. פיצוי על נזק למחשב נייד

 6. העתקת רשימת תפוצה ממחשב

 7. מתח גבוה חשמל - נזק למחשב

 8. עונש על הפצת וירוס מחשבים

 9. נזקים למחשב עקב קפיצת מתח

 10. פיצוי על מחיקת קבצים במחשב

 11. זכויות יוצרים על תוכנת מחשב

 12. תיקון רישום עבירה פלילית במחשב

 13. עונש על יצירת וירוס מחשב והפצתו

 14. תקלות מחשב רכב לאחר תיקון במוסך

 15. פיצוי בגין מחיקת ה"משתמש" במחשב של עובד

 16. פיצוי כספי על נזק למחשבים בגלל הפסקת חשמל

 17. תביעה נגד חנות מחשבים - סירוב לתקן אייפוד

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון