החזר אגרה ששולמה מכיסו של עו''ד עבור הלקוח
החזר אגרה ששולמה מכיסו של עו''ד עבור הלקוח

מה הדין במקרה של תשלום אגרה על ידי עורך דין עבור הלקוח ?

לאחר שבועיים, משלא שילמה החייבת את החוב נשוא פסק הדין, פנה העו"ד ללקוחה שלו
וביקש לקבל את ההוצאות, האגרות ומחצית שכר טרחתו לפתיחת תיק ההוצל"פ כנגד החייבת.

לטענתו, הלקוחה זרזה אותו לפעול כאמור, תוך שהיא מתחייבת לשלוח לו את הסכומים האמורים מיד לאחר מכן.

על כן שילם העו"ד, מכיסו, את האגרות ופתח תיק הוצאה לפועל.

מאז, לטענת העו"ד, התחמקה הלקוחה מתשלום חובה אליו.

להלן פסק דין בנושא החזר אגרה ששולמה מכיסו של עו''ד עבור הלקוח:

בפני תביעה לתשלום שכר טרחתו והוצאותיו של התובע, עורך דין במקצועו, בשל טיפול בתביעה ובתיק הוצאה לפועל עבור הנתבעת.

1. טענות הצדדים

א. לטענת התובע בחודש אפריל 2008 שכרה הנתבעת את שירותיו לצורך הגשת תביעה
בסדר דין מהיר נגד חברת כ.א והבנים חברה לבניין בע"מ (להלן: "החייבת") על סך
47,607 ₪ בגין אי תשלום חוב.
באותו מעמד סוכם כי הנתבעת תשלם לתובע, על חשבון שכר הטרחה, סך העומד על מחצית משכר הטרחה המינימאלי המומלץ ע"י לשכת עורכי הדין ואת המחצית השניה, תשלם לאחר ששכר הטרחה ייפסק וייגבה באמצעותו. כן סוכם כי כך יהיה גם לגבי נקיטת הליכי הוצאה לפועל, באם יהיה צורך בהם.
עוד סוכם כי לאחר גביית החוב על ידי התובע, יוחזר לנתבעת שכר הטרחה ששילמה, אותו יגבה התובע מהחייבת.
כל זאת סוכם בעל פה ובנוכחות עו"ד עמיקם ברקן, אשר הפנה את הנתבעת לתובע והינו חברו של התובע ואביו של בן זוגה של הנתבעת.


ב. לטענת התובע, הנתבעת שילמה לו "על חשבון", סך של 2,380 ₪ בתוספת מע"מ, כן
שילמה הוצאות ואגרות כפי שסוכם, התביעה הוגשה על ידו והוא דאג לביצוע מסירה אישית של כתב התביעה לחייבת.
בחלוף 45 ימים מיום המסירה ומשלא הוגש כתב הגנה, הוגשה בקשה וניתן פסק דין על מלוא סכום התביעה. כמו כן נפסק שכר טרחת עו"ד בסך – 4,760 ₪ בתוספת מע"מ לפי התעריף המינימאלי המומלץ.

ג. לאחר שבועיים, משלא שילמה החייבת את החוב נשוא פסק הדין, פנה התובע לנתבעת
וביקש לקבל את ההוצאות, האגרות ומחצית שכר טרחתו לפתיחת תיק ההוצל"פ כנגד
החייבת.
לטענתו, התובעת זרזה אותו לפעול כאמור, תוך שהיא מתחייבת לשלוח לו את הסכומים האמורים מיד לאחר מכן.
על כן שילם התובע, מכיסו, את האגרות ופתח תיק הוצאה לפועל ע"ס 60,374 ₪, הכולל את סכום פסק הדין, ההוצאות שנפסקו, שכר הטרחה שנפסק (בתוספת מע"מ), אגרת הוצאה לפועל ששילם ואת המחצית הראשונה של שכר טרחתו עבור נקיטת הליכי הוצאה לפועל.
בוצעה מסירת אזהרה לחייבת וביום 20.9.08 החלו הליכים.

ד. כעבור ארבעה ימים (ביום 24.9.08) פנתה הנתבעת לתובע, עדכנה אותו כי החייבת
שלחה לה שיקים דחויים וביקשה לשלוח אליה את פירוט ההוצאות בתיק ההוצל"פ
ולא לנקוט בפעולות גביה נוספות וכך עשה.

ה. מאז, לטענת התובע, התחמקה הנתבעת מתשלום חובה אליו בטענה כי החייבת
שילמה לה את החוב והבטיחה לשלם לו במועד מאוחר יותר.
בעקבות כך, פעל התובע ושלח לחייבת "עיקול עצמי" וזאת על מנת לידע את החייבת על קיום החוב וסכומו, נכון לאותה עת.

ו. לטענת התובע, לאחר מהלך זה פנתה אליו, נציגת החייבת טלפונית ומסרה לו כי
שילמה לנתבעת את כל החוב נשוא תיק ההוצאה לפועל, מספר חודשים קודם לכן.


ז. בהמשך, התנערה הנתבעת מחובה לתובע בטענה כי "אין הסכם שכר טרחה בינינו"
והודיעה כי תשלח לו את הוצאות ששילם מכיסו לפתיחת תיק ההוצל"פ בסך 657 ₪ בלבד.
לאחר התכתבות עם ב"כ הנתבעת, קיבל התובע שיק על סך 654 ₪.

ח. התובע צירף לכתב טענותיו העתקי כתב התביעה, פסק הדין, התכתובת עם הנתבעת,
השיק שקיבל עבור אגרת פתיחת התיק בהוצל"פ ותדפיס דו"ח מצב חוב בתיק
ההוצל"פ נכון ליום 6.5.09.

ט. התובע זימן כעד מטעמו את עו"ד עמיקם ברקן, אשר נכח בפגישה בה סיכמו הצדדים
שכר טרחתו של התובע.
עדותו תמכה בטענות התובע.

י. הנתבעת לא הכחישה כי הופנתה ע"י עו"ד ברקן לתובע אך טענה כי הוא כלל לא נכח
בפגישה שנערכה בינה ובין התובע.
הנתבעת טענה כי גובה שכר הטרחה שסוכם בין הצדדים הינו 2,380 ₪ בצירוף מע"מ וכי סכום זה כולל הן את הטיפול בתביעה והן את נקיטת הליכי ההוצאה לפועל.
בנוסף סוכם, לטענתה, כי סכום זה אינו כולל הוצאות הכרוכות בהליך, בהם תישא. על כן שילמה לתובע את הסכום האמור בצירוף מקדמה על חשבון ההוצאות בסך 1,020 ₪.

י"א. הנתבעת טענה כי לא זירזה את התובע לפעול וכי התובע לא דרש הוצאות או שכר
טרחה נוסף בטרם פתח תיק ההוצל"פ וכי לא הוסכם על כך.

י"ב. עוד טענה הנתבעת כי הגיעה להסדר פשרה עם החייבת על פיו תשלם האחרונה
סך של 30,000 ₪ בשלושה תשלומים וכי אכן פנתה לתובע ביום 24.9.08, הורתה לו לעכב את הליכי ההוצל"פ וביקשה לקבל פירוט ההוצאות שהוציא.י"ג. מיד כשקיבלה את מכתבו ובו פירוט הוצאותיו ודרישה לתשלום שכר טרחה נוסף בסך
2,826 ₪, פנתה אליו והפנתה תשומת ליבו לכך שדרישתו לשכר טרחה נוסף מנוגדת
להסכם בינהם ועל כן לא תשלמו.
בהמשך שילמה לתובע את הוצאותיו.

י"ד. לטענת הנתבעת בעובדה שבתובענה דנן דרש התובע סכום גבוה מזה שדרש במכתבו
אליה מיום 24.9.08, יש בה כדי להעיד על חוסר תום לב מצידו.

ט"ו. הנתבעת טענה עוד כי התובע פעל בניגוד להוראותיה וחשף אותה לתביעה משפטית
בכך שהטיל על החייבת את צו העיקול העצמי לאחר שהגיעה עימה להסדר פשרה
בנוגע לחוב.

ט"ז. הנתבעת צירפה לכתב טענותיה העתק החשבוניות שקיבלה מהתובע בעבור התשלום
ששילמה לו, העתק ממכתב התובע מיום 24.9.08, העתק צו העיקול, העתק מכתביה
אל התובע והעתק מכתבה של החייבת אליה.

י"ז. עוד טענה כי בכל מקרה, לא מגיע לתובע שכר טרחה בשל הליך ההוצאה לפועל מאחר
ולא ביצע כל פעולת גביה בתיק ההוצל"פ, בטרם הגיעה להסדר עם החייבת.
ולבסוף טענה הנתבעת כי תביעתו של התובע ודרישותיו לוקים בחוסר תום לב והינם בניגוד למוסכם וכי התובע לא טרח לערוך הסכם שכר טרחה כנדרש ממנו כעורך דין.

2. דיון ומסקנות

לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את הראיות, מצאתי שהתובע זכאי למלוא שכר הטרחה שנפסק בבית המשפט בקיזוז המקדמה ששילמה הנתבעת, הוצאות התובע לפתיחת תיק ההוצאה לפועל בקיזוז הסכום ששילמה, ואת שכר הטרחה הראשון שנפסק בתיק ההוצל"פ. וזאת מהטעמים הבאים:-

א. כאמור עדותו של עו"ד עמיקם ברקן תמכה בגרסת התובע והותירה רושם מהימן.

ב. עדות התובע נתמכה גם בחשבוניות בהן נרשם: "ע"ח אגרה ושכ"ט תביעה נ' כ.א.
והבנים חב' לבנין בע"מ", ויש בכך כדי להעיד כי התשלום הראשוני ששולם ע"י
הנתבעת הינו חלק משכר הטרחה ולא כולו.

ג. הסכום הראשוני ששולם לתובע תואם את טענתו כי מדובר במחצית משכר הטרחה
המומלץ ע"י לשכת עורכי הדין וכן תואם לשכר הטרחה המלא שנפסק ע"י בית
המשפט.

ד. לעומת זאת, הנתבעת לא צירפה ראיה כלשהי לתמיכה בטענותיה וטענתה נסמכת,
בעיקרה, על העדר הסכם בכתב בין הצדדים.

ה. באשר לטענת הנתבעת כי גבתה מהחייבת סך - 30,000 ₪ בלבד ולא את מלוא הסכום
שנפסק, כפי שטוען התובע, הרי הנתבעת לא הוכיחה טענה זו, מקום בו יכולה היתה
להוכיח זאת בנקל, אם כך היו פני הדברים.

ו. באשר לזכאותו של התובע לשכר הטרחה שנפסק בתיק ההוצל"פ, לא מצאתי לחייב
את הנתבעת במלוא סכום זה מאחר וסמוך לאחר פתיחת התיק ומסירת האזהרה
לחייבת הגיעה הנתבעת, בעצמה, להסדר פשרה עם החייבת והתובע נתבקש לא לנקוט
בהליכים כנגד החייבת.
כמו כן, אין אינדיקציה לנקיטת הליכים מבצעיים ע"י התובע בשלושת הימים בהם פעל על דעתה של הנתבעת. המסמך בו מצוין שכר הטרחה הכולל שנפסק בתיק ההוצל"פ ועליה מבסס התובע את דרישתו הופקו ביום 6.5.09, היינו לאחר שנקט התובע, על דעת עצמו, בהליך העיקול כנגד החייבת.

3. התוצאה

לאור כל האמור אני קובעת כי התובע זכאי למלוא סכום התביעה בניכוי "שכ"ט ב'"
שבתיק ההוצל"פ בסך 3,697 ₪.
לפיכך הנתבעת תשלם לתובע סך – 6,866 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק
מיום 6.5.09 ועד התשלום המלא בפועל.
כמו כן תשא בהוצאות משפט בסך 1,000 ₪, הכוללים גם שכרו של העד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרת פינוי אשפה

 2. אגרת מבני ציבור

 3. ביטול פטור מאגרה

 4. אגרת הנחת צינורות

 5. "לצרכי אגרה בלבד"

 6. פטור מאגרה בית משפט

 7. פטור מאגרה בשל סכום גבוה

 8. בקשה להורות על תשלום אגרה

 9. פטור מתשלום אגרת בית משפט

 10. ביטול החלטה על חיוב באגרה

 11. אגרת שמירה אישור שר הפנים

 12. פטור מאגרה בגלל קשיים כלכליים

 13. מרוץ הסמכויות - אי תשלום אגרה

 14. הפסקת תביעה בגין אי תשלום אגרה

 15. מחיקת התביעה בשל אי תשלום אגרה

 16. החזר אגרה עקב הקטנת סכום התביעה

 17. ביטול דרישה לתשלום אגרת בית משפט

 18. תקנות הדיינים (אגרות), תשי''ז-1957

 19. צו אגרות (תשלום בבולים), תש"ך-1960

 20. פטור מאגרת בית משפט משיקולים כלכליים

 21. תקנות הארכיונים (אגרות), התשמ''ב-1982

 22. תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס''ז-2007

 23. פטור מאגרת בית משפט תביעה בסך 100 מיליון

 24. החזר אגרה ששולמה מכיסו של עו''ד עבור הלקוח

 25. צו אגרות (תשלום בבולים) (מס' 2), תש"י-1949

 26. תקנות בתי-הדין השרעיים (אגרות), תשכ''ח-1968

 27. תקנות איסור הונאה בכשרות (אגרה), התשנ''ג-1992

 28. צו מס הבולים (תשלום אגרות בבולים), תשל"ט-1979

 29. תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (אגרות), תשי''ז-1957

 30. תקנות בית המשפט (שעת חירום) (אגרות), תשכ''ז-1967

 31. בקשה לביטול החלטה המוגשת באיחור מחייבת בתשלום אגרה

 32. חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

 33. תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), תשל''ג-1972

 34. תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ''ו-1996

 35. תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס), התשס''ו-2006

 36. תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות - קבלת מידע מאת רשות מס

 37. תקנות מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשמ''ד-1984

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון