ביטול עסקה אחרי חודש

האם אפשר לבטל קנייה אחרי חודש ?

כחודש לאחר הרכישה, התקשרה התובעת למשרדי הנתבעת ושוחחה עם נציגה ואמרה שאינה מסוגלת להשתמש במכשיר.

הנתבעת טענה כי התובעת רכשה את המכשיר בתאריך 10/9/2008 וכי בתוך 14 הימים בהם ניתן היה לבטל את העסקה, לא פנתה התובעת ולא ביקשה את ביטול העסקה.


להלן פסק דין בנושא ביטול עסקה אחרי חודש:
בתאריך 10 בספטמבר 2008 רכשה התובעת שואב אבק מאת הנתבעת. עסקת רכישת שואב האבק בוצעה בביתה של התובעת, לאחר שנציג של הנתבעת הקיש על דלתה וביקש לעניינה ברכישת שואב אבק. תמורת שואב האבק שילמה התובעת סך של 13,100 ש"ח.


טענות התובעתלדברי התובעת, בכתב התביעה ובעדותה בפניי, הנציג שהה בביתה כשעתיים, שבתומן חתמה על הסכם הרכישה. לדבריה, לא חיפשה קודם לכן שואב אבק ולא התעניינה בכך, אך לאחר שהנציג הגיע לביתה וביקש להסביר לה אודות שואב האבק (להלן: "המכשיר"), הסכימה לשמוע ובעקבות הסבריו אודות פשטות הפעלת המכשיר והעובדה כי הוא יאפשר לה לשמור על ביתה נקי, השתכנעה ורכשה. התובעת, אישה כבת 80, הסבירה כי היא מתקשה לטאטא את ביתה ואינה מקבלת כל סיוע בתחזוקת הבית. דברי הנציג, כי שואב האבק יקל עליה לנקות את ביתה, שכנעו אותה לבצע את הרכישה. בעת רכישת המכשיר, הראה לה הנציג כיצד עובד המכשיר ואז הגיע נציג נוסף. השניים כמעט ולא הסבירו לה על המכשיר אלא אמרו לה שהמכשיר הוא "לכל החיים", שזה שואב האבק "הכי טוב" וכיוב' והבטיחו כי תקבל הסבר מסודר כיצד להפעיל את המכשיר, בתוך מספר ימים. ואכן, ימים ספורים לאחר הרכישה, הגיע נציג נוסף על מנת להדריך אותה לגבי השימוש במכשיר, אך לדבריה, הוא כמעט ולא הסביר לה דבר, אלא הרכיב מוט ארוך ואמר לה שהיא צריכה "לעבור על הבלטות", כדבריה.
לטענת התובעת, במצבה הגופני במועד רכישת המכשיר, לא היתה מסוגלת כלל להפעיל את המכשיר ולגרור אותו אחריה בבית. לדבריה, היא סובלת מבעיות בפרקי הידיים ואינה יכולה לנוע עם המכשיר. המכשיר, כך לדבריה, שכב בביתה מאז נרכש, כשהוא בתוך האריזה, ללא כל שימוש.
כחודש לאחר הרכישה, התקשרה למשרדי הנתבעת ושוחחה עם נציגה ואמרה שאינה מסוגלת להשתמש במכשיר. לדבריה, בשלב מסוים, ניתקה הנציגה את הטלפון והתובעת, אשר מצאה עצמה מדברת מבלי שיש מאזין מן העבר השני, כבר לא ניסתה להתקשר שוב. רק בשלב זה, פנתה התובעת לבנותיה, סיפרה להן על הרכישה וביקשה את עזרתן. הבנות פנו לנתבעת מספר פעמים, אך לא זכו למענה.
מכאן התביעה.

טענות הנתבעתהנתבעת טענה כי התובעת רכשה את המכשיר בתאריך 10/9/2008 וכי בתוך 14 הימים בהם ניתן היה לבטל את העסקה, לא פנתה התובעת ולא ביקשה את ביטול העסקה. התובעת, כך טענה הנתבעת, קיבלה שתי הדרכות על המכשיר, האחת ביום 14/9/08 והשנייה בתאריך 10/10/08.

נציג הנתבעת הסביר כי בבית התובעת היו שני נציגים מאחר שהנציג הראשון היה עובד חדש שזקוק היה לליווי ולכן הצטרף אליו, לאחר מכן, נציג ותיק.
נציג הנתבעת טען כי לא קיבל כל פניה מן התובעת או מבני משפחתה וכי שמע לראשונה על הבקשה לביטול העסקה עם קבלת כתב התביעה. הנציג טען כי התובעת קיבלה הדרכה על המכשיר בשתי הזדמנויות, ארבעה ימים לאחר הרכישה וחודש לאחר מכן. כמו כן, טען הנציג כי הנתבעת מוכנה בכל עת להדריך את הרוכשים. הנציג אף טען כי הפגישה עם התובעת תואמה מראש, על פי פניית התובעת. לדבריו, הוא מבסס טענה זו על רישומי החברה, אולם לא הביא עימו את הרישומים. עם זאת, הודה הנציג כי בחלק מן המקרים הפגישות עם נציגי הנתבעת אינן מתואמות מראש, אלא הנציגים מקישים על דלת הבית ומבררים האם הדיירים מעוניינים לשמוע על שואב האבק. נציג הנתבעת טען כי מדובר בשואב אבק ידידותי אשר גם אנשים מבוגרים עושים בו שימוש בקלות.

ממצאי עובדהאין מחלוקת כי התובעת היא שחתמה על הסכם הרכישה של שואב האבק מאת הנתבעת. אין גם מחלוקת שבפגישה, אשר התקיימה בבית התובעת, נכחו שני נציגי הנתבעת עם התובעת לבדה.באשר ליוזם הפגישה, הרי שטענת נציג הנתבעת כי הפגישה תואמה בהמשך לפניית התובעת וביוזמתה, אינה מבוססת ועומדת בסתירה לטענת התובעת כי כלל לא התעניינה ברכישת שואב אבק לביתה וכי נציגי הנתבעת הקישו על דלתה, באופן מפתיע ובאותה פגישה ממש, רכשה את שואב האבק. בהעדר עדות מצד נציגי הנתבעת, אין לי אלא לקבל את עדות התובעת, אשר מצאתיה מהימנה.באשר לתוכן הפגישה, מאחר שכאמור, נציגי הנתבעת אשר נכחו באותה פגישה, לא הובאו על ידי הנתבעת לעדות, הרי שתוכן הפגישה נלמד אך מפי התובעת. לדברי התובעת, הנציג הראשון שהגיע לביתה הראה לה את המכשיר בפעולה ואז הצטרף הנציג הנוסף. השניים הבטיחו לתובעת, אישה כבת 80 אשר קשייה לנוע ניכרים בה, כי השימוש בשואב האבק של הנתבעת יקל עליה ויאפשר לה לשמור את ביתה נקי. התובעת, אשר העידה כי קשה היה לה אף לאחוז מטאטא בשל כאבים בפרקי ידיה, קיבלה את דבריהם והאמינה שאכן תוכל באמצעות שואב האבק, לשמור את ביתה נקי. בתום פגישה של כשעתיים, ומבלי שהשניים הראו לתובעת כיצד להפעיל את המכשיר, נחתמה העסקה כאשר השניים הבטיחו לתובעת כי בתוך ימים, יגיע נציג על מנת להסביר לה ולהדריכה כיצד משתמשים בשואב האבק.
ואכן, לאחר ארבעה ימים, הגיע לבית התובעת נציג נוסף. הפעם, חיבר הנציג "מוט", כך לדברי התובעת, והראה לה כיצד לעבור עם המוט על הרצפות. לדברי התובעת, ההסבר שקיבלה היה קצר והביא אותה למסקנה כי לא תוכל להשתמש במכשיר.
התובעת פנתה לנתבעת רק כחודש לאחר הרכישה. במסמך שצירפה הנתבעת עצמה עולה כי אכן היתה פניה של התובעת אל הנתבעת בתאריך 6/10/08, אולם כל שנרשם הוא שהתובעת זקוקה ל"הדרכה". התובעת, מצידה, טענה כי ביקשה מן הנציגה לבטל את העסקה מאחר שאינה מסוגלת להשתמש במכשיר. הנתבעת, לא הביאה לעדות את מקבלת השיחה, על אף שכאמור איתרה טופס המתעד שיחה עם התובעת. טופס ביצוע הדרכה זו מאוקטובר 2008 אינו חתום על ידי התובעת, לא הובא להעיד הנציג אשר ביצע, לכאורה, הדרכה זו והתובעת מכחישה כי היו בביתה במועד זה לצורך הדרכה.

לאור האמור, מצאתי לקבל את טענת התובעת כי קיבלה הדרכה אחת בלבד, ימים ספורים לאחר חתימת החוזה וכי כבר בחלוף פחות מחודש, גם אם בחריגה מ- 14 הימים בהם על פי ההסכם היתה נתונה בידה הזכות לבטל את העסקה, פנתה וביקשה לבטלה. מאחר שלדברי התובעת, הנציגה ניתקה את השיחה, פנתה התובעת לבנותיה וביקשה את עזרתן. טענת בני המשפחה כי פנו אל הנתבעות, ללא מענה, נדחתה על ידי נציג הנתבעת.
עניין נוסף שחשוב לציון, הוא העובדה שהנתבעת כלל לא פנתה אל התובעת, בכל שלב שהוא, אף לאחר הגשת כתב התביעה, על מנת לבדוק את מצב המכשיר. משכך, אקבל את טענת התובעת כי שואב האבק מונח, באריזתו המקורית, בביתה, ללא כל שימוש, וזאת מאז אספקת המכשיר ועד היום.


דיון ומסקנותהסכם הרכישה אשר צורף הן לכתב התביעה והן לכתב ההגנה אינו קריא. לדברי נציג הנתבעת, ניתן היה לבטל את ההסכם בתוך 14 ימים. משהתובעת לא ביטלה את ההסכם בתוך פרק הזמן האמור, לא עומדת לה עוד זכות זו.
השאלה המהותית, לטעמי, בתיק זה, נוגעת לנסיבות חתימת התובעת על הסכם הרכישה מן הנתבעת ולשאלה האם נפל פגם בתהליך התקשרות התובעת בהסכם עם הנתבעת, אם לאו.
מאחר שקיבלתי את גרסת התובעת כי לא הזמינה את נציגי הנתבעת לביתה, אלא אלו הקישו על דלתה ונכנסו ברשותה לביתה, הרי שהעסקה נשוא תיק זה הינה עסקת "רוכלות", כלשון סעיף 8 לחוק הגנת הצרכן, המגדיר עסקת רוכלות כ"הצעת עסקה לצרכן מאת עוסק ... שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו ... וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק ..., או פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, למקום הצרכן כדי לקשור עסקה."


משכך, עסקה שכזו, לפי סעיף 14 לחוק ניתנת לביטול וזאת בתוך 14 יום. כלומר, יהא אשר יהא נוסח החוזה בין התובעת לנתבעת, ממילא החוק מתיר לבטל עסקה מסוג זה בתוך 14 יום.הוראת חוק זו, המיוחדת לעסקת רוכלות, באה על בסיס ההנחה כי הצדדים בעסקת רוכלות אינם שווים, שכן הרוכש עלול להתנהג בפזיזות וזאת על רקע נסיבות עריכת העסקה. מטרת סעיף 14 (א) האמור היא לאפשר לצרכן לבטל את הסכמתו במועד עריכת העסקה, ולהעניק לו ארכה של 14 ימים לשקול את רצונו בעסקה.
במקרה שלפני, התובעת לא ביטלה את העסקה במועד המוגדר בחוק, אלא פנתה רק בחלוף כמעט חודש אל הנתבעת בבקשה לבטל את העסקה.
משכך, נדרשת אני בשלב זה לבחון את העסקה לאור סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג - 1973 שכותרתו "תום-לב במשא ומתן".

"סעיף 12 לחוק החוזים חל על פי לשונו בשלב המשא ומתן הטרום-חוזי... הסעיף חל מרגע המפגש ועד לכריתת החוזה... נוסף על תחולתו במשך כל המשא ומתן, חל עקרון תום הלב גם על שלב הכריתה, הוא השלב שבו נושקים ההצעה והקיבול. חובת תום הלב כוללת חובה לגלות לצד השני לפני כריתת החוזה עובדות חשובות ואפילו עובדות שהצד השני יכול היה לגלותן בכוחות עצמו..." (ג. שלו, דיני חוזים – החלק הכללי, עמ' 145-150).
אמנם, חובת תום הלב מוטלת, ברגיל, על שני הצדדים לחוזה. אולם נוכח הוראות חוק הגנת הצרכן כאמור, סבורני כי יש מקום לדרוש מן הצד החזק בעסקה, במקרה שלנו הנתבעת, חובת תום לב מוגברת.
בענייננו, חובת תום הלב המוגברת חלה לאור אופיה ונסיבותיה של הרוכשת, התובעת. במקרה כגון זה, שבו מוכרים שואב אבק לאדם מבוגר, שמצבו הפיסי עלול להקשות עליו שימוש במכשיר, צריכים היו נציגי הנתבעת לא להסתפק בהדגמה של איכויות המכשיר כפי שביצעו בפועל לעיניי התובעת, אלא צריכים היו לוודא עם התובעת כי אכן מסוגלת היא לעשות שימוש בשואב האבק, וזאת בטרם ישכנעוה לרכשו. דבריהם לתובעת כי לאחר שתחתום איתם את העסקה יגיע לביתה נציג להסביר לה כיצד לתפעל את שואב האבק, נגועים, לטעמי, בחוסר תום לב בניהול מו"מ. אדם מבוגר הלוקה ביכולותיו הגופניות עלול להיתקל בקושי לתפעל מכשיר חשמלי מסוג זה הנדון כאן, שכן נדרשות יכולות פיזיות על מנת לתפעל את המכשיר. בפועל, אין מחלוקת על איכויות שואב האבק ועל כך שאלו הודגמו בפני התובעת, אשר אף התרשמה מהן. הקושי הוא עם העובדה שנציגי התובעת מכרו מכשיר שדורש כישורים פיזיים כדי להפעילו, לאישה מבוגרת המתקשה בפעולות פיזיות יומיומיות פשוטות, כפי שהעידה על עצמה. נציגי הנתבעת לא היססו להסביר לתובעת המבוגרת כי יוסבר לה אודות הפעלת המכשיר בשלב מאוחר, לאחר שתרכוש אותו, וזאת למרות שקשייה הפיזיים של התובעת ניכרים לעין כל. שוכנעתי מדברי התובעת בפניי, כי לו היו נציגי הנתבעת מבהירים לה בדיוק כיצד מפעילים את שואב האבק, לא היתה התובעת רוכשת אותו שכן היתה מבינה כי לא תצליח לעשות שימוש במכשיר. הראיה לכך היא דבריה כי בהדרכה הקצרה שניתנה לה, לאחר רכישת המכשיר, הבינה כי לא תוכל להשתמש במכשיר.

לאור האמור, הגעתי למסקנה כי נציגי הנתבעת נהגו בחוסר תום לב במהלך המשא ומתן שקיימו עם התובעת, טרם עריכת הסכם רכישת שואב האבק. הנציגים לא מסרו לתובעת את כל הפרטים הרלוונטיים והחיוניים כל כך עבורה בטרם רכישת שואב האבק ואף הרחיקו לכת וכאשר ביקשה להבין כיצד משתמשים במכשיר, השיבו כי רק לאחר שתרכוש את שואב האבק, תקבל הדרכה מסודרת, זאת כאשר עסקינן באישה מבוגרת אשר עלולה להיתקל בקושי פיזי לשימוש בשואב האבק.

בנסיבות אלה, הרי שהפרת חובת תום הלב, מובילה לתוצאה של ביטול החוזה והשבת המצב אל קדמותו.סיכומו של דבר: אני מבטלת את עסקת המכר בין התובעת לנתבעת וקובעת כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של 15,000 ₪ סכום הכולל את מחיר שואב האבק, הוצאות ההליך ועגמת נפש. סכום זה ישולם בתוך 30 יום לתובעת, שאם לא כן, יתווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל.


התובעת תשיב את שואב האבק לחזקת הנתבעת בכתובתה (כפי שמופיעה בכתב ההגנה) באמצעות שליח ועם אישור מסירה וזאת בתוך 7 ימים ממועד תשלום סכום פסק-הדין לידיה.הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה תוך 15 ימים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה עם בזק

 2. ביטול עסקה בטלפון

 3. ביטול עסקת רוכלות

 4. ביטול קניית סנדלים

 5. ביטול עסקה עם קטין

 6. ביטול עסקה עם מירס

 7. ביטול עסקה ברוכלות

 8. ביטול עסקה עם קבלן

 9. ביטול עסקה טלפונית

 10. ביטול מנוי בחדר כושר

 11. ביטול עסקה אחרי חודש

 12. ביטול עסקת מכר מרחוק

 13. ביטול עסקת קניית מקרר

 14. ביטול עסקה מוצרי חשמל

 15. ביטול עסקה והחזר מקדמה

 16. ביטול עסקת העברת מניות

 17. ביטול קניה באתר אולסייל

 18. ביטול עסקה נעליים פגומות

 19. ביטול עסקה חוק הגנת הצרכן

 20. הסכם לביטול עסקת מכר

 21. צעצוע מקולקל - ביטול עסקה

 22. ביטול עסקה - לקוח עולה חדש

 23. ביטול עסקה בגלל חתימה מזויפת

 24. תקלות בטלפון נייד - ביטול עסקה

 25. ביטול עסקה בגלל שריטה על המוצר

 26. החזר מס בגין ביטול עסקת מקרקעין

 27. תביעה להחזר כספי בגין קניית הליכון

 28. ביטול עסקה לרכישת רכב בשל זיוף מד אוץ

 29. האם אפשר לבטל עסקת קניית משקפיים חדשות ?

 30. ביטול עסקת מכר שנעשתה בסמוך למותו המוכר

 31. תביעה בגין תקלות בפטריית חימום (ביטול עסקה)

 32. השכרת יחידת נופש קלאב הוטל אילת - ביטול עסקה

 33. פיצוי בגובה 10% ממחיר הדירה בגין ביטול העסקה

 34. האם ביטול עסקה גורר ביטול אוטומטי של הערות אזהרה

 35. האם ביטול עסקת קומבינציה מבטל אוטומטית את הסכמי המכר

 36. תביעה לתשלום פיצויים מוסכמים בגין ביטול עסקת טרייד אין לרכישת רכב

 37. הגבלת זכות ביטול עסקה במוצר שיוצר על פי מידות מיוחדות וצרכים מיוחדים של הלקוח

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון