ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום
ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

ביום 26.5.09 הזמינו התובעים מהנתבעת חופשה משפחתית.

ביום 3.6.09, ערב הנסיעה, התקשר נציג ארקיע באופן מפתיע אל התובע והודיע שעל התובעים לשלם תוספת למחיר ההזמנה בסך של 500 ₪.

התובע נדהם מעצם הדרישה והודיע לנציג הנתבעת שהוא מתנגד להוספת הסכום ואז אמר לו נציג הנתבעת, שאם לא ישלם התוספת – תבוטל ההזמנה.

להלן פסק דין בנושא ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום:


1. א. א) ביום 26.5.09 הזמינו התובעים מהנתבעת חופשה משפחתית במלון ישרוטל רויאל ביץ באילת (להלן: "המלון") וההזמנה כללה אירוח של 3 לילות בבית המלון ולאחר שהתובעים קיבלו את פירוט ההזמנה נדרשו לשלם סך של 5,663 ₪.
ביום 27.5.09 ביצעו התובעים את השלמת התשלום וקיבלו קבלה ולכן, לדעת התובעים נכרת ביום 27.5.09 חוזה מחייב בין התובעים ובין הנתבעת, לפיו התחייבה הנתבעת לשכן את התובעים בבית המלון, כאמור.
ביום 27.5.09 גם שלחה הנתבעת לתובעים שובר המופנה לבית המלון, לפיו זכאים הם לקבל את שירותי הלינה והאירוח ועל השובר אף צוין שהוא אושר על ידי הספק המקומי.
ביום 3.6.09, ערב הנסיעה, התקשר נציג הנתבעת באופן מפתיע אל התובע 1 (להלן: "התובע") והודיע שעל התובעים לשלם תוספת למחיר ההזמנה בסך של 500 ₪.
התובע נדהם מעצם הדרישה והודיע לנציג הנתבעת שהוא מתנגד להוספת הסכום ואז אמר לו נציג הנתבעת, שאם לא ישלם התוספת – תבוטל ההזמנה.
בתום השיחה הנ"ל, התקשר התובע לבית המלון ומשם נודע לו, שההזמנה על שמו לא רשומה.
מכאן הבין התובע, שהנתבעת ביטלה את ההזמנה ומיד שלח על כך מכתב לנתבעת.
התובע גם שלח מכתב לנתבעת באמצעות בא כוחו על מנת לנסות להציל את החופשה – ברם הנתבעת לא נענתה וכך בוטלה חופשתם של התובעים.
התובעים נאלצו לבצע הזמנת חופשה חלופית ושילמו בעדה סך של 6,800 ₪ ובעצם חופשה זו לא הייתה חופשה לאור האירועים המפורטים בסיפא לעמ' 2 לכתב התביעה.

ב) למרות ביטול ההזמנה ביום 3.6.09 השיבה הנתבעת לתובעים את כספם רק ביום 1.7.09.
התובעים מסבירים בכתב התביעה את מטרת היציאה לחופשה ואת ההוצאות שהיו כרוכות בכך ולכן, היות והתובעים מלינים כנגד הנתבעת, שהיא זו אשר גרמה להם צער רב, מבקשים הם לחייב את הנתבעת לשלם להם פיצוי כספי בסך של 20,174 ₪, הכולל בחובו פרטי הנזק הבאים: סך של 800 ₪ עבור פיצוי שהיו צריכים לשלם למטפלת, סך של 3,000 ₪ הפסדי שכר, סך של 2,830 ₪ עבור דמי ביטול שיש לחייב את הנתבעת, סך של 8,000 ₪ עבור עוגמת נפש, סך של 44 ₪ פיצוי על החזקת כספי התובעים מיום 27.5.09 ועד החזרתו בפועל ביום 1.7.09 ועוד סך של 2,500 ₪ עבור שכ"ט עו"ד בגין המכתב ששלח וסיוע בהכנת התביעה.

2. הנתבעת מבקשת לדחות את תביעת התובעים בשל הנימוקים הבאים:

א. התביעה חסרת תום לב, אין בה תאור נכון של השתלשלות האירועים ולתובעים לא נגרמו נזקים כספיים כלשהם.
התובעים הזמינו אצל הנתבעת לינה במלון ויום לפני צאתם לחופשה המיועדת, הודיעה נציגת המלון, כי נפלה טעות בתמחור ההזמנה ויש להוסיף סך של 591 ₪.
לאור הודעה זו ועל מנת שהנתבעת תמזער לעצמה נזקיה פנתה היא אל התובע ועדכנה אותו לגבי דרישת המלון לתוספת התשלום בתקווה שיסכים להשתתף עימה בעלות הנוספת הנדרשת.
התובע בחר להגיב בגסות ובתוקפנות וביקש לבטל את ההזמנה ואכן ההזמנה בוטלה לבקשתו.
כעבור מספר שעות, חזר בו התובע מביטול ההזמנה וביקש לחדשה ומכאן ואילך נקטה הנתבעת בכל האמצעים כדי להשביע את רצונו של התובע והצליחה לחדש את ההזמנה המקורית ולחלופין הציעה הנתבעת לתובע הצעות לחבילות נופש אחרות מבלי להוסיף כל סכום. התובע סירב לכל הצעותיה של הנתבעת.

ב. לכן, סבורה הנתבעת, שהשתלשלות האירועים נגרמה באשמתו של התובע לאחר שהנתבעת פעלה במקצועיות על מנת לטפל בעניינו של התובע.
באותו יום בו ביצע התובע את ההזמנה, העבירה הנתבעת לבית המלון את מסמכי ופרטי ההזמנה של התובעים, ברם ביום 3.6.09 הודע לנתבעת על הפרשי המחיר. עם קבלת ההודעה ובאותו יום התקשר נציג הנתבעת אל התובע ועדכן אותו על כך, אך התובע סירב בתוקף להוסיף את הסכום שנדרש וביטל את ההזמנה ללא דמי ביטול.
בהמשך, החל לטפל עובד מטעם הנתבעת, מר דימיטרי בינקובסקי (להלן: "דימיטרי") למציאת פתרון לשביעות רצון התובעים ולאחר מאמצים מרובים מול בית המלון, הצליח לחדש את ההזמנה המקורית מבלי שהתובעים יצטרכו לשלם את התוספת.
ביום 4.6.09 התקשר דימיטרי אל התובע והודיע לו על אפשרות לחדש ההזמנה ללא תוספת מחיר, אך התובע סירב לקבל ההצעה. דימיטרי אף הציע לתובע חלופה אחרת, ברם גם לשמע הצעה זו דרש התובע מהנתבעת לשלם עבורו את הטיסות הלוך ושוב.
התובע גם דחה הצעות נוספות שהוצעו לו על ידי דימיטרי.

3. לאחר שבחנתי היטב את כתבי הטענות, את המסמכים שצורפו לכתבי הטענות ואת עדויות הצדדים, ולאחר ששקלתי את חומר הראיות, אני קובע כי גם אם נמסרה לתובע אינפורמציה שגויה לגבי העלות, גם אז לא הוכיח התובע שיש מקום להעניק לו את הסכום המוגזם אשר פורט בכתב התביעה.
על מנת להבליט את ההגזמה בתביעת הסכום של 20,174 ₪ אציין שניים אלה: ראשית, בטרם אתייחס בנפרד לכל סכום הנתבע בכתב התביעה, אני קובע כבר עתה, שהתובע לא הוכיח אף נזק כספי של אף אחד מהסכומים הנתבעים. שנית, ההגזמה נובעת מכך, שעל פניו ניתן לראות, שחיבור הסכומים המפורטים ברישא לעמ' 3 לכתב התביעה כלל אינו מגיע לסך של 20,174 ₪ אלא חיבור הסכומים נותן לנו סה"כ 17,174 ₪. ודוק. ומדוע סבורים התובעים שהיה מקום להגזים ולהוסיף עוד 3,000 ₪ לסך של 17,174 ₪ - סכום לא מוסבר ואשר אינו מופיע כלל בסכומי הנזקים הנטענים !
ניסיון זה, להוסיף סתם כך 3,000 ₪ - אולי בית המשפט כלל לא יבדוק את סה"כ הסכומים הנתבעים- הוא, עם כל הכבוד לתובעים, ניסיון לקבל כספים שכלל לא מגיעים לתובעים ויש בכך כדי להטעות את בית המשפט.

4. א. לגופו של עניין, צודק התובע בכך, שבטרם ביצוע ההזמנה היה על הנתבעת לבדוק ולברר היטב מה מחיר ההזמנה ולא לבדוק אחרי שהלקוח כבר מזמין את החופשה ומשלם את המחיר.
אם הנתבעת נקבה בסכום ההזמנה היה עליה לעמוד אחרי מה שהציעה ללקוח ואם לאחר ההזמנה מתברר לנתבעת שהעלות גבוהה יותר, עליה לשאת בתוצאות.
הנתבעת טענה בכתב ההגנה, שעל מנת למזער את נזקה, הציעה לתובע להשתתף בעלות הנוספת, ברם עם כל הכבוד לנתבעת, אינני מקבל את הגישה שעל מנת למזער את נזקה יש להגדיל את נזקיו של המזמין.

אני מקבל את טענת התובע, שלאור העובדה שהתובע לא רצה להשלים את התוספת בוטלה ההזמנה או יותר נכון לומר, שאין להוציא מכלל אפשרות שכל עוד לא שולמה התמורה למלון, טרם נשמר לתובעים מקום ולכן התוצאה הייתה שבסופו של יום לא יצא התובע לאותה חופשה.
בעת שהנתבעת נקבה במחיר והתובע שילם את המחיר שהוצע לו בתחילה – נקשרה העסקה בין התובע ובין הנתבע וכל תוספת הנדרשת לאחר מכן – תוספת שהתובע לא היה מודע לה בעת ההזמנה- וביטול ההזמנה בעקבות כך, הרי בעצם מסירת מידע לא נכון לגבי המחיר, יש בכך משום הפרת התחייבות כלפי התובע ובמקרה כזה, כאשר העסקה בוטלה, היה על הנתבעת להשיב לתובע את מלוא הסכום – כפי שאכן הנתבעת עשתה – אם כי לטענת התובע הוחזר לו הסכום באיחור מה.

ב. נציג הנתבעת, מר דימיטרי אשר הוזכר בכתב ההגנה, העיד בבית המשפט וגם אליבא דדבריו, נעשתה העסקה ויום לפני שהתובע היה צריך לנסוע למלון, פנה נציג המלון אל הנתבעת לגבי העלאת המחיר, אך בינתיים כבר בוצעה ההזמנה על ידי התובע במחיר שהוצע לו על ידי הנתבעת.
יש גם לקחת בחשבון, שהתובע שילם את התמורה בעד שהייתו במלון כשבועיים לפני אותה הודעה על העלאת המחיר ולכן, אין גם להוציא מכלל אפשרות שביום ביצוע ההזמנה, היה אותו מחיר ששילם התובע המחיר העדכני לאותו יום ולכן, כפי שציינתי לעיל, אם בינתיים חלה העלאה – אין היא צריכה לחול על התובע.

5. לכן, מהשתלשלות העניינים המפורטת לעיל, אין לי ספק כי לתובעים נגרמה עוגמת נפש, ברם לא הוכח בפני כי קביעת המחיר החדש – יום לפני נסיעת התובעים למלון- נבעה מרשלנות הנתבעת, אלא שהוכח בפני כי הנתבעת פשוט העבירה לתובע את המידע החדש שקיבלה מהמלון ומשסירב התובע להשלים את העלות הנדרשת – בוטלה ההזמנה וכספו של התובע הוחזר לו.
עוגמת הנפש שנגרמה לתובעים לא נובעת אך ורק מהתנהגותה של הנתבעת, אשר כאמור לא התרשלה במסירת המידע שהיה נכון בעת ביצוע ההזמנה, אלא שיש לומר שגם התובע תרם את תרומתו לביטול העסקה.
בנסיבות אלה ולאור השתלשלות העניינים, יש לקבוע לתובעים פיצוי עבור עוגמת נפש, ברם הכל צריך להיות מידתי והסכומים שנתבעו בתביעה זו, לא רק שהם לא מידתיים אלא מוגזמים ובלתי מוכחים – הכל כפי שכבר נאמר לעיל.
באשר לסכומים הנתבעים: לא מצאתי שיש סיבה כלשהי לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את דמי הביטול הנתבעים. התובעים לא הציגו בפני סעיף כזה בהתקשרות בין הצדדים המעניק להם דמי ביטול בנסיבות שנוצרו במקרה זה.
סכום עוגמת הנפש שנתבע על ידי התובעים הוא ללא יחס ובלתי מידתי לנסיבות המקרה, כאשר אני מביא בחשבון את הנימוקים שפרטתי בפסק דין זה.
התובע לא הוכיח מה אובדן ימי עבודה שהיו לו, מה שכרו ולא הוכיח מה סכום ההוצאות הנכללות בסכום הכללי של 3,000 ₪. כמו כן, לא הוכיחו התובעים את הוצאות המטפלת וגם לא הוכיחו ששילמו שכ"ט עו"ד כנתבע בכתב התביעה.
בקיצור, הסכומים ננקבו בכתב התביעה כפי שננקבו, ברם בבוא תובע לבית המשפט עליו להוכיח כל אחד מהסעדים הנתבעים, שכן ללא הוכחה – אין סעד.
לכן, בנסיבות אלה, לאחר ששקלתי את עובדות המקרה, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים – לכולם ביחד ו/או לכ"א מהם בנפרד- פיצוי בסך של 750 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל – סכום הנראה לי סביר ומידתי בנסיבות המקרה.
בנוסף לסכום הנ"ל – אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון