סכסוך משפחה בנושא זכיה בטוטו

להלן פסק דין בנושא סכסוך משפחה בנושא זכיה בטוטו תיקו:

פסק דין

רקע עובדתי

 1.      לפנינו תביעה של אב כנגד בנו שנושאה בעלות על כספי זכייה במשחק הימורים של המועצה להסדר הימורים בספורט בשם "טוטו-תיקו", במסגרתו על המהמרים לנחש אילו משחקי כדורגל יסתיימו בתוצאת "תיקו".
 2.      מדובר בטופס "טוטו-תיקו" (להלן "הטופס") שעסק בתחרויות כדורגל שהתקיימו ביום 4.11.95.
 3.      הטופס, שנרכש על-ידי התובע, ושעלות המשלוח שלו שולמה מכספו, נשא את שמו של הנתבע ונשלח על-ידו.


השאלות העומדות לדיון
התביעה במהותה היא תביעה קניינית, ואולם על מנת להשיב על השאלה הקניינית, שהיא השאלה העיקרית, יש לדון בשאלה מקדמית, שהיא במהותה שאלה חוזית. השאלה המקדמית היא מיהו הצד השני לחוזה שנכרת עם המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן "המועצה")? האם זהו התובע או הנתבע.
בהתאם לתשובה שתינתן לשאלה זו, ניתן יהיה לקבוע קביעה קניינית לעניין מיהות הבעלים של כספי הזכייה.

תמצית טענות ב"כ התובע

 1.      בחודש נובמבר 1995 ביקש התובע מהנתבע לשלוח עבורו טופס טוטו-תיקו (להלן "הטופס");
 2.      הטופס מולא על-ידי התובע, בכתב ידו והניחושים בו הם שלו;
 3.      הנתבע שלח את הטופס לבקשתו של התובע, והתשלום עבור משלוח הטופס נעשה מכספי התובע;
 4.      על-גבי הטופס נרשם שמו של הנתבע, שהנו בנו של התובע, הואיל והתובע נהג לרשום מידי פעם את שמות ילדיו על הטפסים ששלח, "לשם המזל";
 5.      כספי הזכייה הופקדו בחשבון בנק (להלן חשבון הבנק) על שמו של הנתבע, שהיה קטין במועד הזכייה, ולתובע ניתן בחשבון ייפוי כוח בלתי מוגבל.
 6.      שמו של הנתבע נרשם כבעלים של החשבון באופן פורמאלי בלבד.
 7.      בהתאם לכך משך התובע כספים מחשבון הבנק, ובין השאר העביר כספים לאשתו ולבתו.
 8.      בשנת 1997, עם פתיחת תכנית החיסכון, בה הופקדו כספי הזכייה, החליט התובע לסגור את הכספים מחדש לתקופה של שנתיים נוספות.
 9.      בשנת 1999, עת ביקש התובע להוציא מחשבון הבנק סכום של כ100,000- ש"ח בעבור בנו האחר, גילה התובע כי הנתבע ביטל את ייפוי הכוח שלו בחשבון הבנק.
 10.      משביטל הנתבע את ייפוי הכוח של התובע בחשבון הבנק, מנע מהתובע את השימוש בכספי הזכייה השייכים לו.


תמצית טענות ב"כ הנתבע

 1.      הנתבע הוא שניחש את תוצאות המשחקים, כפי שנרשמו על הטופס הזוכה.
 2.      התוצאות נרשמו על ידי התובע ובכתב ידו על הטופס הזוכה, לאחר שהנתבע רשם את התוצאות על טופס אחר, והתובע העתיק אותן לטופס הזוכה, בשל בעיה בדרך הטכנית בה מילא הנתבע את הטופס, אשר עלולה היתה לפסול את הטופס.
 3.      לאחר זכיית הטופס, קיבל הנתבע שתי המחאות לפקודתו מהמועצה להסדר ההימורים בספורט בגובה הפרס הראשון ובפרסים הנלווים נכון לאותו שבוע.
 4.      כספי הזכייה הופקדו בתוכנית חיסכון על שם הנתבע, ואף נפתח חשבון בנק על שמו, בו פעל הנתבע על דעתו בלבד.
 5.      רק בתום ארבע שנים, לקראת סיום תקופת החיסכון, ביקש התובע לקבל ייפוי כוח בחשבון הבנק.
 6.      הנתבע הסכים לתת ייפוי לתובע, אך תוך עשרה ימים ביטל את ייפוי הכוח, בשל חששו כי אביו ישתלט על כספי הזכייה.
 7.      הנסיבות מלמדות על כך שהנתבע הוא צד לחוזה שנכרת עם המועצה ולא התובע.


דיון
גירסותיהם של התובע ושל הנתבע נתמכו בראיות בעל פה ובכתב.
בבסיס טענותיו של התובע עומדת הטענה כי הנתבע שימש כשלוחו, בעת ששלח את טופס הטוטו-תיקו. טענתו של הנתבע מאידך גיסא היא כי אינו שימש כשלוחו של התובע, וכי החוזה נכרת בין המועצה לבינו גופו , ולפיכך הוא בעליהם החוקיים של כספי הזכייה.

חוק השליחות קובע בסעיף 3(א) את דרכי הקניית השליחות וצורתה:
"השליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד השלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם".

מתוך הראיות שהובאו בפני בית המשפט, עולה כי התובע לא הרים את נטל ההוכחה לטענתו כי הנתבע היה שלוחו, וכי התובע עצמו הוא צד לחוזה עם המועצה. לא הובאה בפני בית המשפט כל ראיה להרשאה שבכתב או שבעל פה של התובע לנתבע, ואף לא הובאה ראיה להתנהגות שיכלה ללמד על כך שבין התובע לנתבע התקיימו יחסי שליחות.

הדברים באו לידי ביטוי גם במילוי הטופס הזוכה וגם בהתנהגות שלאחר הזכייה:
על גבי הטופס עצמו נרשם שמו של הנתבע, אולם גם אם היתה מתקבלת טענתו של התובע, לפיה החליט לרשום את שם הנתבע "לשם המזל" בלבד, ולא בשל העובדה שהטופס הוא של הנתבע, הרי שהתנהגותו של התובע לאחר היוודע הזכייה, מעלה ספקות רבים לגבי מהימנות גירסתו זו.
שכן, על פי הראיות שהובאו לפני בית המשפט, החל מהטופס שהיה רשום על שם הנתבע, דרך מסמכי הבנק ותנועות החשבון שהוכח כי נעשו על ידי הנתבע בלבד, עבור בעדויות לפיהן התובע מעולם לא הציג עצמו ולא הוכר על ידי איש כבעליהם של כספי הזכייה, ואשר נתמכו אף בעדויותיהם של העדים (גם אלה שהוזמנו על ידי התובע עצמו), עולה כי ברי היה לכל שכספי הזכייה הם של הנתבע ולא של התובע: כך למשל כאשר חיכו בבית התובע והנתבע לשובו של הנתבע לבשר לו על זכייתו, או כאשר הנתבע הוא זה שרואיין בתקשורת כזוכה בפרס.
מתוך עדותה של הגב' ..., אשת התובע ואמו של הנתבע, אשר הוזמנה על ידי התובע, עולה כי הניחושים על הטופס היו של הנתבע. העדה אימתה בעדותה את טענתו של הנתבע, לפיה התובע העתיק אל הטופס שנשלח את ניחושיו של הנתבע, ולכן מופיע על גבי הטופס כתב ידו של התובע. גם מר ד.י., אשר הוזמן אף הוא על ידי התובע העיד כי כאשר נודע למשפחת הנתבע דבר הזכייה בפרס, נקרא מר ייני אל בית משפחת ק. והתבשר על ידי התובע ואשתו כי הנתבע ניחש נכונה את כל הניחושים וזכה לבדו בפרס הראשון.

גם בהמשך הדרך, אילו היתה נכונה טענתו של התובע לפיה הוא הבעלים האמיתי של כספי הזכייה, הרי שנקרו בדרכו הזדמנויות נוספות להצהיר על כך. למשל, כאשר נסע עם הנתבע לקבל במשרדי המועצה להסדר ההימורים בספורט את כספי הזכייה, אשר הנתבע הוא שנרשם בהמחאותיה כמוטב. ההזדמנות השניה שנקרתה בדרכו של התובע להצהיר על בעלותו היתה בעת פתיחת חשבון הבנק בו הופקדו כספי הזכייה, כאמור. עדותה של מנהלת סניף הבנק, בו התנהל חשבון הבנק הנ"ל, שהיתה אמינה על בית המשפט, לפיה לתובע לא היו כל זכויות בחשבון, ועדותו של התובע עצמו, לפיה לא ידע על פעולות שונות שנעשו לאורך השנים בחשבון הבנק, מלמדות על כך שאכן לתובע לא היו כל זכויות בחשבון הבנק הנ"ל ומאליו גם בכספי הזכייה.

לעומת זאת, הנתבע הצליח להרים את נטל ההוכחה בדבר טענתו כי החוזה נכרת בינו לבין המועצה. גירסתו נתמכה בראיות רבות בכתב ובעל פה, ואף באמצעות עדים שהוזמנו על ידי התובע, כאמור לעיל. כל אלה מלמדים על כך שהחוזה נכרת בין המועצה לבין הנתבע גופו.

התשובה לשאלה החוזית, אשר הוגדרה בראשית פסק הדין, כמקדמית לשאלה הקניינית בדבר מיהות הבעלות על כספי הזכייה מלמדת על-כך שהנתבע הוא הצד הנכון לחוזה עם המועצה.

כעת, לאחר שהובהר כי הנתבע הוא הצד הנכון לחוזה, נותרה בחינת השאלה הקניינית, המושפעת כאמור, מן התשובה לשאלה החוזית.

התמורה על פי החוזה שלפנינו היא קבלת כספי הזכייה, אותם התחייבה המועצה (להלן ה"מציעה") להעניק למהמר שינחש את תוצאות ה"תיקו" בתחרויות הכדורגל, על-פי התנאים הקבועים בהגרלת ה"טוטו-תיקו" (להלן "הניצע"). משמעות הענקת כספי הזכייה לניצע היא הפיכתו לבעליהם של הכספים. הואיל והנתבע הוא הניצע, ואכן אליו הועברו כספי הזכייה על ידי המציעה, הרי שהוא בעליהם של כספי הזכייה.

התביעה נדחית

אני מחייב את התובע לשלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח בצרוף מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מכירת קזינו

 2. הצעת חוק קזינו

 3. האם בינגו חוקי ?

 4. חוב דוכן מפעל הפיס

 5. הצעת חוק רישוי קזינו

 6. חובות הימורים של הבעל

 7. שטר חוב לכיסוי הימורים

 8. תביעה ייצוגית נגד ווינר

 9. סירוב קזינו לשלם כספי זכיה

 10. סכסוך משפחה בנושא זכיה בטוטו

 11. הודעה בדבר היתר לעריכת הגרלות

 12. שימוש במחשב להימורים לא חוקיים

 13. קביעת רשות ציבורית - מפעל הפיס

 14. הודעה על מתן היתר לעריכת הגרלות

 15. האם כספי זכיה בהגרלה רכוש משותף

 16. חוק איסור מכירת הימורים לקטינים

 17. הלבנת הון באמצעות הימורים באינטרנט

 18. תביעה לתשלום כספי זכייה בכרטיס חיש גד

 19. חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967

 20. תביעה ייצוגית נגד מפעל הפיס בגין הטעיה

 21. הימורים כפייתיים מצד הבעל כעילה לצו הגנה

 22. חובת הודעה על סיכויי זכיה נמוכים בהימורים

 23. חובת הודעה בדבר סיכויי זכייה בהגרלות והימורים

 24. הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית

 25. אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט

 26. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית סופר גול), התשנ''ט-1999

 27. תקנות להסדר ההימורים בספורט (סדרי עבודת המועצה), התשמ''ט-1989

 28. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ה''טוטו-תיקו''), התש''ן-1990

 29. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) תשל''ח-1978

 30. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), התשס''א-2001

 31. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורסל), התשנ''ו-1996

 32. תקנות להסדר ההימורים בספורט (קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם), תשל''ד-1973

 33. אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים בישראל

 34. תקנות להסדר ההימורים בספורט (דרכי מינוי חברי המועצה ותקופת כהונתם), תשכ''ח 1967

 35. תקנות להסדר ההימורים בספורט (כללי דיווח על ביצוע עבודה באמצעות אחר), תש''ל - 1970

 36. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשס''ג-2003

 37. תקנות המועצה להסדר ההימורים בספורט (מועד הגשת התקציב לאישור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו), תשכ''ח-1968

 38. צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון