בקשה לשלוח התראת פשיטת רגל

כלל הוא כי כדי לשלוח התראת פשיטת רגל, על בית המשפט להשתכנע כי החוב שבגינו נפתח ההליך הוא חוב שאינו שנוי במחלוקת או שההתנגדות למשלוח ההתראה אין בה ממש.

להלן פסק דין בנושא בקשה לשלוח התראת פשיטת רגל:

פסק דין

המבקשת, מדינת ישראל, אגף מס הכנסה, טוענת כי החייב, חייב לה כספים בגין חוב מס הכנסה של עמותה שהחייב שימש כמנהל באותה עמותה בתקופה מסוימת.

חיובו של החייב באותו חוב נטען, נסמך על כתב ערבות שנחתם לכאורה על ידי החייב כאשר על אותו כתב ערבות לא חתומים עדים לחתימתו של החייב, אך במסגרת ההליך כאן הוגשו תצהירים של שני פקידי מס הכנסה, שהצהירו כי חתימת הערב נעשתה לפניהם.

כנגד טענות אגף מס הכנסה, מעלה החייב טענת זיוף חתימתו על כתב הערבות ומוסיף וטוען כי אף שבמסמך ההתחייבות יש מקום לאישור חתימת הערבים, האישור לא מולא ולא נחתם על ידי עד כזה או אחר.

בשלב הזה החייב אינו פונה למשטרה על מנת להגיש תלונה בגין טענת הזיוף, אך הוא אומר שהוא חולק על חובו וכי לא הוא חתום על כתב הערבות אלא אדם אחר, וכי התצהירים שהוגשו ולפיהם נטען כי הוא זה החתום על כתב ההתחייבות, אין בהם אמת.

משנדרשה עמדת הכונ"ר, העלה הכונ"ר את עמדתו לפיה הואיל ומדובר בטענות משמעותיות בחוב שנוי במחלוקת כאשר אף מועלות טענות של אקט פלילי, אזי חושב הכונ"ר כי מן הראוי לברר קודם את המחלוקת באשר לחוב לפני הערכאה המוסמכת, בטרם תישלח התראת פשיטת רגל.

לאחר ששקלתי בדבר, אני מחליט לדחות את הבקשה של אגף מס הכנסה למתן צו כינוס והכרזה על החייב כפושט רגל, וזאת משום שקודם מתן צו כזה יש לברר את טענות ההגנה של החייב אשר טוען בפה מלא כי חתימתו על כתב ההתחייבות זויפה וכי תצהירי המאמתים את החתימה אין בהם אמת.

בירור טענה כאמור דורש שמיעת עדים, ובירור עובדתי מעמיק, ואולי אף הגשת חוו"ד של מומחים בתחום פענוח היד והגרפולוגיה ולכן אין ההליך דנא מתאים לדיון באותה סוגיה במתכונת של בקשת נושה למשלוח התראת פשיטת רגל.

בשל טיב הטענה כי חתימה זויפה, טענה שהחייב עומד עליה, אף שהוגשו תצהירים של שני פקידי מס הכנסה, נראה כי החוב אכן שנוי במחלוקת, מה גם שמדובר בחוב של עמותה שהחייב שימש תקופה מסוימת כמנהל בה, והערבות שנדרשו הערבים לחתום עליה היא ערבות בסכום יחסית לא קטן של כ-500,000 ₪.

כלל הוא כי כדי לשלוח התראת פשיטת רגל, על בית המשפט להשתכנע כי החוב שבגינו נפתח ההליך הוא חוב שאינו שנוי במחלוקת או שההתנגדות למשלוח ההתראה אין בה ממש ואין זה המקרה שלפנינו, שעה שהחייב טוען כאמור טענת זיוף חתימתו על כתב הערבות וכאשר על כתב הערבות לא היה אישור של עדים, בשעת אמת, שהחתימה היא אכן של החייב הספציפי שלפנינו.

אשר על כן, אני דוחה את הבקשה למשלוח התראת פשיטת הרגל ומפנה את אגף מס הכנסה לערכאה המוסמכת על מנת להוכיח את החוב של החייב ולאחר הוכחת החוב וקבלת החלטה שיפוטית המאשר את קיומו של החוב וככל שהחייב לא ישלם את אותו חוב, אז תוכל המדינה לפנות בבקשה למשלוח התראת פשיטת רגל, אך לא קודם לכן.
<

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה פשיטת רגל ?

 2. התנגדות לפשיטת רגל

 3. פסקי דין פשיטת רגל

 4. פשיטת רגל של מובטל

 5. פשיטת רגל בגלל סמים

 6. פשיטת רגל בגלל מרמה

 7. כשלון עסק פשיטת רגל

 8. חוב בהליך פשיטת רגל

 9. ביטול הליך פשיטת רגל

 10. דחיית בקשת פשיטת רגל

 11. בקשת חייב לפשיטת רגל

 12. פשיטת רגל של בני זוג

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. פשיטת רגל - העדפת מרמה

 16. פשיטת רגל בגלל חוב לבנק

 17. סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל

 18. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 19. חוב חצי מיליון פשיטת רגל

 20. העברת מקרקעין בפשיטת רגל

 21. פשיטת רגל בגלל ניהול כושל

 22. התנגדות הכנ''ר לפשיטת רגל

 23. סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל

 24. בקשה לשלוח התראת פשיטת רגל

 25. בקשת למתן הוראות בפשיטת רגל

 26. ביטול העברת דירה בפשיטת רגל

 27. סעיף 71 ב לפקודת פשיטת הרגל

 28. זכות הקיזוז בדיני פשיטת רגל

 29. ביטול החלטות נאמן בפשיטת רגל

 30. סיבות לדחיית בקשה לפשיטת רגל

 31. סעיף 71 (ב) לפקודת פשיטת רגל

 32. פשיטת רגל בשל כישלונות עסקיים

 33. מסירה כדין של התראת פשיטת רגל

 34. דוגמא להכרזה על חייב פושט רגל

 35. חתימה על ערבות לפני פשיטת רגל

 36. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל בגין ביטול היתר בניה

 38. התנגדות הכנ''ר לבקשת פשיטת רגל

 39. דוגמא לבקשה שהתקבלה לפשיטת רגל

 40. פשיטת רגל בגלל נסיבות משפחתיות

 41. תקנות פשיטת הרגל, התשמ''ה-1985

 42. פשיטת רגל בגלל מלחמת לבנון השניה

 43. הברחת נכסים של חייב בפשיטת רגל

 44. סתירת גרסת החייב בפשיטת רגל בחקירה

 45. פיצויים בגין הגשת בקשה לפשיטת רגל

 46. אי שיתוף פעולה עם חוקרים של הכנ''ר

 47. ניצול לרעה של הליכי משפט בפשיטת רגל

 48. אי שיתוף פעולה מצד החייב בפשיטת רגל

 49. ביטול הענקה של הורה לבנו בפשיטת רגל

 50. הארכת מועד להגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 51. תקנות פשיטת רגל (אגרות), התשמ''ה-1985

 52. פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980

 53. תביעות שהוגשו על פי סעיף 128 לפשיטת רגל

 54. אי העברת מסמכים של חייב בהליך פשיטת רגל

 55. חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשמ"ג-1983

 56. כמה אחוזים מקבל נאמן בפשיטת רגל בבית המגורים ?

 57. סעיף 18ה' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980

 58. צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה), תשל"ב-1971

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון