פרשת חפציבה

מהי פרשת חפציבה ?

לאחר קריסת חברות חפציבה הוקפאו ההליכים בעניין 26 חברות שבנו ברחבי הארץ אלפי דירות בעשרות אתרי בנייה. הקריסה הותירה משפחות רבות המשוועות לקורת גג.

לפרויקטים מונו כונסי נכסים מטעם בנקים שהם נושים מובטחים, ולכלל החברות מונה הכנ"ר כנאמן ועו"ד מולכו כמנהל מיוחד. בנק ירושלים בע"מ (עם כלל חברה לביטוח ומנורה חברה לביטוח) הינו בנק מלווה במספר פרויקטים ובהם מאות יחידות דיור. לאחר משא ומתן ממושך הוגשה לבית המשפט בקשה זו לאישור הסדר בהקשר לפרויקטים משועבדים לבנק.

ההסדר פורסם באתר האינטרנט של כונס הנכסים הרשמי ביום 8.7.2008, התנגדויות הוגשו עד ליום 15.7.2008.

ואלה עיקרי ההסדר:

א.     ההסדר חל על פרויקט בית שמש ופרויקט אפרת.
בפרויקט בית שמש - שכונת מחסיה - 221 יחידות דיור בתשעה בניינים הנמצאים בשלבי בנייה שונים כמפורט בהסכם. בפרויקט אפרת 51 יחידות דיור שבנייתן הסתיימה והדירות אוכלסו.

ב.     לכל רוכש תינתן זכות להצטרף להסדר בתוך 30 יום מאישורו. רוכשים שלא יצטרפו - זכויותיהם יקבעו על פי דין.
מרבית הרוכשים בפרויקט בית שמש צפויים להצטרף להסדר. חלק ניכר מהם כבר הצטרף באמצעות חתימה על ידי ב"כ עו"ד לבנת.

ג.     כונסי הנכסים יפעלו להשלמת הבנייה בפרויקט בית שמש, קבלת טופס 4, אכלוס הדירות ורישום זכויוות הרוכשים במינהל מקרקעי ישראל, הכל כמפורט בהסדר.

ד.     רוכשי בית שמש מחויבים בתשלום יתרת התמורה עבור הדירות בתנאים ובלוח זמנים המפורטים בהסדר (סעיפים 10-14). כמו כן, מחויבים בתשלומי המקטעים השני והשלישי (סעיפים 15-19). תשלום 1% לקופת הכינוס ועוד 1% לקופת המנהל המיוחד (סעיפים 20-22). בהסדר הוראות באשר לאחריות בדק, חזקה, רישום זכויות ופרטים נוספים.

ההסדר חל גם על רוכשי הדירות בפרויקט אפרת, במטרה לתאם ולסגור חשבונות, להסדיר ערבויות חוק המכר, הכשרת החזקה והבטחת רישום זכויות.

ההסדר אינו חל על הדירות הבאות: 14 דירות שנרכשו על ידי חברת נספיר בע"מ; 3 דירות שנרכשו על ידי חברת ני.בו. השקעות נדל"ן בע"מ; דירה שנרכשה על ידי חברת ב.ו.י. אחזקות בע"מ.

עמדת כונסי הנכסים המובעת בהסדר הינה כי מדובר ברכישות עסקיות שאין מקום לכללן בהסדר וכי זכויות בעלי השעבוד (הבנק) קודמות, לפיכך כונסי הנכסים יהיו רשאים למכור דירות אלה וכל טענות החברות שרכשו הדירות תופננה כנגד קופת כינוס הנכסים. כונסי הנכסים יגישו לבית המשפט בקשה נפרדת למתן הוראות בהן יטענו כי העסקאות לרכישת 18 הדירות בטלות ואין להכיר בתשלומים שלא שולמו לחשבון הליווי בהקשר לדירות אלה. בבקשות אלה יוכלו רוכשים אלה לשטוח מלוא טענותיהם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשת חפציבה

 2. חוב מים של קבלן

 3. זכות עכבון קבלן

 4. קבלת טופס 4 מקבלן

 5. תביעה נגד קבלן שלד

 6. אחריות שילוחית קבלן

 7. אי רישום דירה מקבלן

 8. עורך דין דירה מקבלן

 9. סכסוך בין עירייה לקבלן

 10. תביעת בנק מלווה נגד קבלן

 11. עורך דין קניית בית מקבלן

 12. הסתבכות כלכלית של קבלן עצמאי

 13. תביעת קבלן נגד מזמין העבודה

 14. מתן אפשרות לקבלן לבצע תיקון

 15. קבלן שלא קיבל את מלוא התשלום

 16. פיצוץ בצנרת בדירה חדשה מקבלן

 17. תביעה כספית של קבלן אינסטלציה

 18. תביעת קבלן לפינוי דייר בשכירות

 19. סכסוך בין קבלן ראשי לקבלן משנה

 20. אחריות קבלן לרוכשי דירה יד שניה

 21. ביטוח אחריות מקצועית עבודות קבלן

 22. התחשבנות בין קבלן ראשי וקבלן משנה

 23. שטח חצר קטן מדי - תביעה נגד הקבלן

 24. הסכם להפעלת מכון רישוי עם קבלן משנה

 25. הצעת חוק העסקת עובדים ערבים ע"י קבלן

 26. קשיים כלכליים של קבלן לאחר מכירת דירה

 27. כמה מקבלים על איחור במסירת דירה מקבלן

 28. קושי להיכנס למקום חניה - תביעה נגד הקבלן

 29. קבלנים ישלמו פיצויים על איחור במסירת דירה

 30. תאונת עבודה של עובד קבלן משנה בפרויקט בניה

 31. פיטורי עובד קבלן סמוך להשלמת 9 חודשי עבודה

 32. הסכם לביצוע עבודות אלומיניום - בין קבלן ראשי לקבלן משנה

 33. השוואת תנאי עבודתם של עובדי קבלן לעובדים אחרים באותו מקום

 34. תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי''ח-1957

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון