הקפאת הליכים

הקפאת הליכים נגד חברה משמשת ככלי חשוב להבראתן של חברות בקשיים. היא מאפשרת לחברה פסק זמן מתביעות נושיה והוצאתם לפועל של תביעות אלו, עד מציאת פתרון שיאפשר חזרה למצבה הרגיל של החברה. יש בה כדי למנוע מרוץ נושים אשר עלול להביא לסיום חיי החברה מוקדם מדי.

אף שמטרת הקפאת ההליכים היא להביא לשיקומה של החברה, אין לכחד כי הליך של הקפאת הליכים הינו הליך של חדלות פרעון בדומה להליך הפירוק וכינוס הנכסים. בתקופת הקפאת ההליכים מתקיימים רבים מהאינטרסים והרציונלים החלים בפירוק: כניסת החברה להקפאת הליכים נעשית עקב סכנת הקריסה המאיימת עליה, העשויה להביא להפסקת פעילותה כעסק חי.

במידה ובמהלך תקופת הקפאת ההליכים לא מושג הסדר הבראה, או במידה והסדר הבראה כזה נכשל, רבים סיכוייה של החברה להיקלע אחר כך להליכי פירוק. בדומה להליכי פירוק, גם בהקפאת הליכים יש להגביל את אפשרות הנושים לבצע הליכי גביה אינדיוידואליים, ותחת זו להחליפם בתחולת עיקרון השוויון בין נושים, שאחד מביטוייו הינם הליכי גביה קולקטיביים. דבר זה ישפר את הסיכויים להשיג הסדר הבראה שכן קופת ההקפאה לא תצא ניזוקה ממימוש אינדיווידואלי על ידי נושים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון