תוספת מעילות

מהי תוספת פעילות ?

בסיס השכר במשטרה הוא מורכב משכר יסוד הלקוח מטבלאות השכר הנהוגות בצה"ל והוא בנוי על פי מפתח של דירוג ודרגה.

לשכר היסוד נוספות תוספות שכר שונות ובכללן תוספת פעילות שהיא תוספת תפקודית ייחודית המשולמת במשטרה בהתאמה לצה"ל, בהתאם לעיסוקים וליחידות ולאחר שאושרו על ידי ועדת המעקב או הממונה על השכר במשרד האוצר.

התוספת נחלקת למספר רמות ותכליתה ליתן תגמול עבור פעילות בהתאם לשקלול של מספר פרמטרים המשקפים מאפייני עיסוק, כגון רמת סיכון בתפקיד, עבודה בשעות לא שגרתיות, שירות באזור גיאוגרפי מסוכן ושהיה רצופה בבסיס במהלך השבוע.

התוספת מחושבת באחוזים מבסיס השכר על פי מספר רמות ושיעוריה נקבעים בהתאם לשיעורי התוספת המקבילה בצה"ל בהתייחס לדרגה ודירוג.

החלת תוספת פעילות חדשה במשטרת ישראל והרחבת תחולת תוספת קיימת על אוכלוסיות נוספות של שוטרים, נעשית, ככלל, ע"פ אישור ועדת המעקב לשוטרים וסוהרים בהתאמה לצה"ל. האישורים שניתנים מתייחסים, בד"כ, ליחידות או תפקידים ספציפיים להם מאושרת רמת פעילות כזו או אחרת.

תוספות הפעילות העיקריות הנהוגות במשטרת ישראל כפי שאושרו לתשלום במהלך השנים על ידי הממונה על השכר ו/או על ידי ועדת המעקב שבמשרד האוצר הן:

1.     תוספת דריכות מבצעית - היא התוספת ששיעורה הוא הנמוך ביותר והיא משולמת לכל שוטר בגין עצם השירות במשטרה ובשל מאפייניו הייחודיים של שירות זה. תוספת זו היא בבחינת "ברירת מחדל" והיא משולמת ככל שהעיסוק ו/או היחידה בה משרת השוטר אינם מזכים בתוספת פעילות גבוהה יותר. תוספת זו משולמת כיום ככלל לאנשי משטרה בתפקידים מנהליים המשרתים בתחומי הקו הירוק וכן לקציני משטרה בדרגות רב פקד ומעלה המשרתים בתפקידים ייעודיים בתחומי הקו הירוק.

2.     תוספת פעילות שיטור - תוספת ייחודית למשטרה, שלא ניתנה על בסיס התאמת הפרמטרים הצה"ליים, שאושרה לתשלום לשוטרים בדרגת שוטר עד פקד, המשרתים בתפקידים ייעודיים במקצועות הליבה המשטרתיים (כגון: סיור, מודיעין, תנועה, בילוש, חקירות וזיהוי פלילי). תוספת זו שווה בסכומה לתוספת פעילות רמה ג' בצה"ל. תוספת זו משולמת גם למש"קים המשרתים בתחומי הקו הירוק שאינם באזור אילת המשמשים בתפקיד בו משמש התובע.

3.     תוספת פעילות רמה ב' (שדה) - תוספת שאושרה לתשלום בגין שירות בתנאים קשים כגון: ללוחמי משמר הגבול בתחומי הקו הירוק, יחידות סיור מיוחדות (יס"מ), תפקידי עיקוב ולשוטרים המשרתים בתחנת אילת. תוספת זו משולמת גם לתובע המשרת בנקודת ספיר בערבה ע"פ אישור פרטני שניתן ע"י משרד האוצר.

4.     תוספת פעילות רמה א' (שק"ד) - אושרה לתשלום ליחידות מסוימות כגון: יחידות במשטרה ה"כחולה" הממוקמות בשטחים שמעבר לקו הירוק, או ללוחמי מג"ב המשרתים במעברי הגבול (בצפון ובעוטף ירושלים).

5.     תוספת פעילות מיוחדת רמה א+ - משולמת ליחידות מבצעיות מיוחדות, כגון: ימ"מ, ללוחמים בפלוגות משמר הגבול המשרתים באזור יהודה ושומרון ולשוטרים ייעודיים במשטרה ה"כחולה" בחברון.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוספת הצלה

 2. תוספת פרמיה

 3. תוספת שטחים

 4. תוספת פעילות

 5. תוספת משפטנים

 6. תוספת גמול בגרות

 7. משכורת בוחן רכב

 8. תוספת שקלית אחוזית

 9. משכורת נהג חלוקה

 10. משכורת של ספרנית

 11. תוספת שהייה בדרגה

 12. תוספת פעילות רמה א

 13. החזר משכורת מעוקלת

 14. משכורת נהג אמבולנס

 15. משכורת עובד שגרירות

 16. משכורת של עורך וידאו

 17. משכורת דוקטור בהוראה

 18. הוכחת אי קבלת משכורת

 19. משכורת עובדים בפנימייה

 20. קיזוז משכורת עקב גניבה

 21. תביעה להפרש משכורת אחרונה

 22. משכורת של עורך דין שכיר

 23. משכורת חיילים בשירות סדיר

 24. ניכוי כדין ממשכורת של עובדת

 25. סאונדמן - משכורת ויחסי עבודה

 26. משכורת מדריך מועדונית לילדים

 27. איחור קבוע של שבוע בקבלת משכורת

 28. משכורת לצורך חישוב קצבת נכות מעבודה

 29. פיטורי עובד לאחר בקשת העלאה במשכורת

 30. מתן אוכל ושתיה לעובד על חשבון המשכורת

 31. פיצויים לפי משכורת ממוצעת בשנה האחרונה

 32. ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים

 33. החלפת עובד במשכורת גבוהה בעובד במשכורת נמוכה

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון