הטלת הוצאות אישיות על עורכי דין

היסוד העונשי אינו עומד ביסוד ההליך של הטלת הוצאות אישיות על עורכי דין לטובת אוצר המדינה (ע"א 357/64 רקביץ נ' פקיד השומה, פ"ד יח(4) 729, 738; ע"א 2664/90, 2678/90 פרידה פרלוב נ' יואל נסימי, לא פורסם, ניתן ביום 8.2.94).

החיוב בתשלום הוצאות אישיות, נובע בעיקרו של דבר, מהתנהלותו של מי שחויב בתשלומן, בעת ההליך המשפטי.

התנהגות בלתי נאותה מחוץ לכותלי בית הדין, שאינה קשורה עם ההליך המשפטי, לא תבוא במניין השיקולים המחייבים השתת הוצאות משפט. לבחינת בית המשפט יעמוד היחס להליך המשפטי (ע"א 5075/02 עו"ד ברדוגו נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(2), 860, 863).

בהחלטתו להשית הוצאות אישיות יידרש בית המשפט, בין היתר, לשיקולים אלה:

התנהגותו של מי שחויב בהוצאות אישיות, בעת ניהול הדיון;

 1.      האם גרם בהתנהגותו להכשלת ההליך השיפוטי;
 2.      האם הסבה התנהגותו נזק מהותי וממשי לעבודת בית הדין;
 3.      האם בנסיבות המקרה, השימוש באמצעי של חיוב בהוצאות, חיוני והכרחי למניעת פגיעה ביכולתו התפקודית-מוסדית של בית המשפט;
 4.      האם בנסיבות המקרה הושגה, בסופו של דבר, מטרת המשפט


במקרה בו נשקל חיובו של נבחר ציבור בהוצאות אישיות. יוטלו הוצאות אישיות על נבחר ציבור, כאשר הוכח כי עשה שימוש מכוון לרעה בכוח המשרה (עעמ 8070/04 מר יעקב פרץ - ראש עיריית קרית אתא נ' דוד ראם, לא פורסם, ניתן ביום 9.2.05) או משנקבע כי נבחר הציבור פעל שלא כדין, בחריגה מסמכות, בנסיבות שאינן עולות לכדי טעות בתום לב. כך, בפרשת מהרי, חויב ראש רשות מקומית בתשלום הוצאות אישיות, משהוברר כי ביצע מינוי פוליטי פסול (ע"ע 118/03 מהרי - עיריית קרית מלאכי, ניתן ביום 8.6.04, בו אושר החיוב בהוצאות אישיות ושיעורן, מטעמיו של בית הדין האזורי בבאר-שבע, עב 1098/00 מהרי גדעון - ליאור קצב, מיום 16.3.03).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין אדמות

 2. עורך דין רכוש

 3. השעיית עורכי דין

 4. עורך דין פנסיוני

 5. עורך דין הקמת עסק

 6. עורך דין טכנולוגי

 7. עורך דין קניית בית

 8. עורך דין דיני מיסים

 9. עורך דין רכישת בית

 10. מכתב השמצה נגד עו''ד

 11. משרד עורכי דין מנהלי

 12. בריחת עורך דין לחו''ל

 13. עורכי דין נפגעי עבודה

 14. ניתוק קשר עם עורך דין

 15. איום אסור של עורך דין

 16. עורך דין ייצוג אומנים

 17. עורך דין לזכויות האזרח

 18. הפסקת התקשרות עם עו''ד

 19. עורך דין משפט בינלאומי

 20. עורכי דין תביעות כספיות

 21. הגשת תביעה בלי עורך דין

 22. התחמקות מתשלום לעורך דין

 23. סגנון דיבור של עורך דין

 24. תביעת לקוח נגד עורך דין

 25. חובת עורך דין כלפי לקוחו

 26. ניכוי הוצאות על עורך דין

 27. תביעת לקוח נגד עורך דינו

 28. עורך דין לעניינים כלכליים

 29. עורך דין לענייני גרין קארד

 30. טעות בשיקול דעת של עורך דין

 31. עורכי דין ייצוג קבוצות רכישה

 32. הזכות לייצוג על ידי עורך דין

 33. יחסי עבודה בישראל - עורך דין

 34. חיוב עורך דין בהוצאות אישיות

 35. אי החזרת פיקדון ע''י עורך דין

 36. אי העברת כספים ללקוח ע''י עו''ד

 37. ערעור על השעיה מלשכת עורכי הדין

 38. הטלת הוצאות אישיות על עורכי דין

 39. ערעור על השעיית עורך דין מהלשכה

 40. זכאות עו"ד לשכ"ט עו ד בגין טיפול

 41. האם עריכת דין מהווה משרת אמון אישי

 42. עיכוב כספים שהתקבלו עבור לקוח עו''ד

 43. העברת תשלום חלקי ללקוח ע''י עורך דין

 44. בקשה לאישור שימוש מרתף למשרד עורכי דין

 45. סירוב כניסה לישראל בנתב''ג - עורך דין

 46. בקשה לדחיית תביעה בגין שכר טרחת עו''ד

 47. בילוש או התחקות אחרי עורך הדין של הצד שכנגד

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון