תלונה נגד נהג אוטובוס דן
תלונה נגד נהג אוטובוס דן

להלן הכרעת דין בנושא תלונה נגד נהג אוטובוס דן:

הכרעת דין

כנגד הנאשמים - חברת "דן " ומי שהיה נהגה ביום האירוע מר אברהם סוזי - הוגש כתב אישום המייחס עבירות של אי עמידה בתנאי רישיון; אי הפעלת שירות סדיר; והתנהגות בלתי נאותה כלפי נוסע, וכל זאת בניגוד לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה באוטובוסים ובמוניות ) תשל"ד 1974 בזיקה לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 ובניגוד לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח 1957, וכמפורט בפרק הוראות החיקוק בכתב האישום.

עפ"י הנטען בכתב האישום, כאשר עלה נוסע לאוטובוס שהפעילה נאשמת מס' 1 ואשר היה נהוג אותה עת ע"י נאשם מס' 2 , ונוסע זה ביקש לרכוש מנאשם מס' 2 כרטיסיית נוער בסך 51 ₪ והגיש לו לשם כך שטר של 20 ₪ מטבע של 10 ₪ ועוד 21 מטבעות של 1 ₪, התנהג עפ"י הטענה נאשם מס 2 כלפי הנוסע הנ"ל באופן שאינו הולם נהג המורשה להסיע ברכב ציבורי בכך שסירב לספור את הכסף או לקבל אותו ולמכור לנוסע כרטיסיית נוער, ואמר, עפ"י הטענה, לנוסע :"אני לא מאמין לך שיש פה 51 ₪" והוסיף תוך צעקות "אני אכלתי המון כמוך", והכל בפני נוסעי האוטובוס, והנוסע הנ"ל נאלץ לקנות כרטיס רגיל עבור הנסיעה.

הנאשמים, באמצעות בא כוחם, כפרו, ולנוכח כפירתם נשמעו הראיות.

מטעם התביעה העיד הנוסע (המתלונן) מר גולן ערקבי (ע.ת. 1) וכן חברו שנסע עימו באותה נסיעה באוטובוס, מר שלומי אללוף (ע.ת. 2) . כמו כן העיד חוקר משרד התחבורה מר רמי בינו (ע.ת. 3 ) אשר גבה את הודעתו של נאשם מס' 2 וההודעה והוגשה וסומנה ת/1.

מטעם ההגנה העיד נאשם מס' 2 - נהג האוטובוס מר אברהם סוזי (ע.ה. 1).

לאחר שבחנתי היטב את העדויות והתרשמתי באופן ישיר מן העדים, ולאחר שנתתי את דעתי לטיעוני הצדדים בסיכומיהם, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הנאשמים להרשעה בעבירות שיוחסו להם וזאת אגב אבחנה כי הרשעתו של נאשם מס' 2 היא בעבירה של התנהגות בלתי נאותה כלפי נוסע, ואילו הרשעתה של נאשמת מס' 1 היא בכל העבירות המפורטות בכתב האישום.

ואלה הם נימוקיה המצטברים של הכרעת הדין המרשיעה :

עד התביעה מס' 1 מר גולן עקרבי עשה עלי רושם מהימן מאוד בעדותו הוא הדין ביחס לעד תביעה מס' 2 .
אני מאמין לעד תביעה מס' 1 על כי הנאשם מס' 2 אכן אמר לו את הדברים שיוחסו כי אמר לו, כמפורט בכתב האישום ובעדותו של ע.ת. 1, וכי הנאשם גם צעק עליו.

התרשמותי מע.ת. 1 היתה כי מדובר בנער (ולמעשה כבר בחור צעיר) שמדבר ומספר בכנות את אשר אירע, תוך שהוא גם מסביר ומשיב בחקירה הנגדית כיצד בוייש ע"י נאשם מס' 2 וכיצד ירד אח"כ מן האוטובוס בסערת רגשות.

אינני מקבל השערת נאשם מס' 2 בחקירתו על כי כביכול היתה זו קנוניה של הנוסע עם חברו או חבריו מן הטעם שיכול להיות שהיה חסר לנוסע כסף. אינני סבור כי אם כך היו פני הדברים, היה הנוסע טורח ועוזר עוז להגיש תלונה ולהתייצב ליתן עדות בבית המשפט ואני אף מאמין כאמור לגירסת הנוסע עפ"י התרשמותי הימנו על דוכן העדים.

עדותו של ע.ת. 2 מחזקת את עדותו של ע.ת. 1, ואף שמדובר ללא ספק בחברים, התרשמותי היא כי ע.ת.2 העיד באופן אובייקטיבי תוך שהוא מציין את שהוא זוכר ומשיב לשאלות באופן רציני ועניני.

אך יתרה מכל אלה :

עדותם של עדי התביעה נתמכת במידה רבה בעדותו של נאשם מס' 2 עצמו, ובגירסת ההגנה בתיק זה בכללותה.

נאשם מס' 2 אישר כי לא קיבל את הכסף מע.ת.1 עת עלה ע.ת. 1 לאוטובוס וביקש לקנות כרטיסיה . (ראה עמ' 6 שורות 22 - 24 לפרוטוקול).

נאשם מס' 2 גם אישר שאמר לע.ת. 1 כי איננו מאמין לו (ראה ת/1 עמ' 1 שורות 8 - 9 , וכן ראה עמ' 7 שורה 15 לפרוטוקול, ועמ' 8 שורות 8 - 9 לפרוטוקול).

נאשם מס' 2 אף התבטא בחקירתו בבית המשפט על כי אמר לע.ת.1: "מי אתה" ("אמרתי לו שאני צריך לספור , מי אתה, אני לא מאמין לך..."). (מתוך עדותו של נאשם מס' 2 בעמ' 8 שורה 8 לפרוטוקול). מיד אח"כ ביקש נאשם מס' 2 לתקן את אמירתו הנ"ל בציינו כי לא אמר לע.ת. 1 "מי אתה".

גם באשר לאמירה הנטענת "אני אכלתי המון כמוך" מסתבר מעדותו של נאשם מס' 2 כי אין היא מופרכת, שכן, נאשם מס' 2 אישר כי השתמש במונח"אכלתי" ואני רואה בכך סימן נוסף לאמינות גירסאותיהם של עדי התביעה.

בישיבת ההקראה שהתקיימה אף ציין סניגורם של הנאשמים כי אכן נאמר ע"י נאשם מס' 2 לע.ת. 1 המשפט :"אני לא מאמין לך שיש פה 51 ₪".

אני דוחה טענות ההגנה של נאשם מס' 2 על כי לא יכול היה כביכול לספור את הכסף שהוגש לו בתחנה בה עלה ע.ת. 1 בגלל לחץ התנועה, ולמען האמת, ובכל הכבוד, אני רואה בהסבריו של נאשם מס 2 להתנהלותו, הסברים בלתי מספקים.
נאשם מס' 2 הסכים כי התחנה בה עסקינן היא תחנה פורמלית בה מותרת לו עצירה ועמידה, וכי אם היו למשל עוד נוסעים שהיו צריכים לעלות והיה צורך לקבל מהם כסף ולמכור להם כרטיסים אזי כמובן שהיה עומד בתחנה ולא נוסע משם מבלי להעלותם בשל "לחץ התנועה" לטענתו בדרך קק"ל שם אירע האירוע.

נאשם מס' 2 גם טען שלספור 20 ₪ בשטר ועוד מטבע אחד של 10 ₪ ו - 21 מטבעות של 1 ₪ היה אורך לו כנהג אוטובוס מנוסה כדקה עד שתי דקות.
נוטה אני להסכים בכל הכבוד עם עמדת התביעה על כי גם למי שאיננו מנוסה בספירת כסף היה אורך זמן קצר בהרבה לספור את האמור לעיל.

משמצאתי כאמור כי נאשם מס' 2 לא מכר כרטיסיה לע.ת. 1 כפי שביקש על אף שע.ת.1 כנוסע היה מוכן ורצה לשלם לו כדין עבור הנסיעה, ומשמצאתי כי נאשם מס' 2 אמר ל-ע.ת. 1 את הדברים שנטען בכתב האישום כי אמר לו ובאופן שבו אמר לו - גובשו לאור כל זאת יסודותיהן של העבירות המנויות בכתב האישום.
נהג רכב ציבורי האומר לנוסע המגיש לו כסף כי איננו מאמין לו שבכסף המוגש יש את הסכום המוצהר, אומר לכאורה במשתמע לנוסע כי סבור הוא שהנוסע מנסה לרמותו, ואין זה מעלה או מוריד אם אמירה שכזאת נעשית כלפי נוסע אל מול אוטובוס מלא נוסעים או אף מול נוסע אחד נוסף בלבד או אף ללא נוכחות כל נוסע אחר נוסף באוטובוס.
הוסף לכך את הרמת הקול של נאשם מס' 2 על ע.ת. 1 ואת האמירה "אני אכלתי המון כמוך" וקיבלת, ללא ספק, התנהגות בלתי הולמת כלפי נוסע.לאור כל האמור והמנותח לעיל מורשעים בזאת כאמור הנאשמים בעבירות שיוחסו להם בכתב האישום כמפורט בפתחה של הכרעת דין זו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיקול אוטובוס

 2. כרטיסיות נסיעה חינם

 3. תאונה בתחנת אוטובוס

 4. זריקת אבן על אוטובוס

 5. נפילה ביציאה מאוטובוס

 6. פיצויים נפילה באוטובוס

 7. בירור גיל נוסע באוטובוס

 8. תלונה נגד נהג אוטובוס דן

 9. שבר ברגל בירידה מאוטובוס

 10. איחור אוטובוס - שעה וחצי

 11. בלימה פתאומית של אוטובוס

 12. עדות נהג אוטובוס בבית משפט

 13. הסעת שירות או הסעה מיוחדת

 14. קניית אוטובוס ישן - תביעה

 15. תאונת דרכים בין שני אוטובוסים

 16. דריסת הולך רגל ע''י אוטובוס

 17. דילוג על תחנות של נהג אוטובוס

 18. איחור לעבודה בגלל איחור אוטובוס

 19. נפילה באוטובוס עקב עצירה פתאומית

 20. התנהגות בלתי הולמת של נהג אוטובוס

 21. נהג אוטובוס הותקף - תביעת פיצויים

 22. הגבלת מספר נוסעים בעמידה באוטובוס

 23. נהיגה רשלנית באוטובוס להסעת ילדים

 24. בדיקה בטחונית באוטובוס לפני הנסיעה

 25. תאונת דרכים עקב עצירה במפרץ אוטובוסים

 26. זריקת חפץ על אוטובוס - האם תאונת דרכים

 27. תאונת דרכים עם אוטובוס במהלך פניה ימינה

 28. התנגשות אוטובוס ברכב פרטי בזמן פניה ימינה

 29. קיום דיון של הועדה המקומית תוך כדי סיור באוטובוס

 30. התאונה התרחשה בעת שהאוטובוס ביצע פנייה שמאלה בצומת

 31. היתר כללי להסעות מיוחדות באוטובוסים פרטיים בשעת חירום

 32. על פי טענת התובעת התאונה אירעה עת עצר אוטובוס בתמרור עצור

 33. האם התאונה נגרמה עקב סטיה לא זהירה של האוטובוס לנתיב הפרטית

 34. תאונת דרכים התרחשה עת חלף האוטובוס בנסיעה על פני הפרטית שהייתה בחנייה ובעצירה

 35. בקשה להמיר פולקסוואגן טרנספורטר 4T, אשר מוגדר כאוטובוס זעיר לרכב להסעת תלמידים

 36. הנגשת תחנות האוטובוס וסככות ההמתנה לאוטובוס, בתחומי אחריותה של עיריית תל אביב יפו

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון