נהיגה בשלילה במהירות מופרזת

להלן גזר דין בנושא נהיגה בשלילה במהירות מופרזת:

גזר הדין

הנאשם בתיק זה הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף ונהיגה ללא ביטוח תקף.

בנוסף, הודה הנאשם והורשע בעבירה של נהיגת רכב במהירות מופרזת, אותה ביקש לצרף לתיק דנן.

על פי העובדות שהונחו בפניי, נתפס הנאשם ביום 29.09.06 כשהוא נוהג את רכבו בכביש מס' 2 לכיוון דרום במהירות של 138 קמ"ש, בקטע בו מותרת מהירות מקסימלית של 90 קמ"ש.

כעבור יומיים, בתאריך 01.10.06, נפסל הנאשם מלהחזיק ברשיון נהיגה על ידי קצין משטרה וזאת לתקופה של 30 יום, בגין אותה עבירת מהירות שביצע.
דבר הפסילה הודע לנאשם שחתם על צו הפסילה.

והנה, רק חלפו שבועיים ובטרם יבש הדיו על החלטת הקצין, נמצא הנאשם בתאריך 15.10.06 בסמוך לשעה 01:40, נוהג את רכבו בעתלית ולידו נוסעת נוספת, כל זאת כשהוא בפסילה ומבלי שיש ברשותו למעשה רשיון נהיגה או ביטוח תקפים.

לכל הדעות, התנהגות זו של הנאשם והזלזול שהפגין באושיות החוק תוך שהוא רומס ברגל גסה את צו הפסילה, הינה התנהגות המתאימה לאחרון עברייני התנועה.

דא עקא, שהנאשם דנן הינו אחת הדמויות הבולטות בעולם הספורט בארץ בכלל ובתחום הכדורגל בפרט. שחקן וספורטאי מוערך הנמנה על שחקניה של אחת הקבוצות בליגת העל בכדורגל ושל נבחרת ישראל.

מאדם כזה, בית המשפט היה מצפה כי יכבד וישמור על החוק וישמש דוגמא ומופת לצעירים הרבים אשר רואים בו מודל ודמות לחיקוי. התנהגותו ומעשיו של הנאשם הם בבחינה סטירת לחי ופגיעה באימון ובהערכה שרוחשים לו מעריציו בפרט וחובבי הספורט בכלל.

כאמור, הנאשם הודה במיוחס לו בכתב האישום ואף הביע בפני שירות המבחן שהגיש תסקיר אודותיו, "צער וחרטה על שיקול הדעת המוטעה שעשה בכך שביצע את מעשיו הנידונים", זאת כמצויין בתסקיר.

בטיעוניה לעונש עתרה המאשימה כי יוטלו על הנאשם שמונה חודשי פסילה בפועל, בניכוי הפסילה המנהלית, קנס 3,500 ש"ח, פסילה על תנאי של 5 חודשים למשך 3 שנים וכן מאסר בפועל ומאסר על תנאי - שניהם לשיקול דעת בית המשפט.

בין הצדדים סוכם, במסגרת הסדר טיעון, כי ב"כ הנאשם "יוכל לטעון חופשי לגבי כל מרכיבי הענישה", קרי - לבקש מבית המשפט שיחרוג לקולא מכל אחד ממרכיבי העונש שסוכמו במסגרת הסדר הטיעון.

ב"כ הנאשם ציין שהדרישה למאסר בפועל אינה הגיונית בנסיבות העניין. הוא הצטרף לבקשה לשלוח את הנאשם לקבלת תסקיר של שירות המבחן - מפאת גילו הצעיר - על מנת לבחון עונש משולב של שירות לתועלת הציבור, "כתוספת ענישה". עוד ביקש הסניגור "להסתפק בתקופת פסילה קצרה ביותר", מאחר והנאשם, לדידו, זקוק לרשיונו לצורך פרנסת משפחתו והסעת הוריו שאינם נוהגים, זאת בנוסף לנסיעותיו הרבות לאזור המרכז במסגרת שיתופו בנבחרת ישראל בכדורגל. היום ביקש הסניגור המלומד כי ביהמ"ש יפטור את הנאשם לחלוטין מפסילה בפועל מאחר ועונש השל"צ יהיה בו כדי להשיג את מטרת הענישה גם של הפסילה ואף הסכים ששעות השירות לתועלת הציבור יוגדלו.

בבואי לגזור את דינו של הנאשם נתתי את דעתי לכל הנסיבות שתוארו, לזמן שחלף מאז בוצעו העבירות דנן, לעובדה כי הנאשם נטול עבר פלילי ולכך שלחובתו שתי הרשעות תעבורה קודמות בעבירות מסוג ברירת משפט. הנאשם הודה במיוחס לו ובכך חסך זמן שיפוטי יקר תוך הבעת צער וחרטה.

במקביל, לא נעלמו מעיניי חומרת העבירות שביצע הנאשם, הזלזול שהפגין והצורך בהרתעה מפני ביצוע עבירות כאלה.

כאן יודגש, כי המסר אשר יוצא מתחת ידיו של בית המשפט אמור להיות ברור וחד משמעי, אם כי מאידך יש להיזהר שלא להפלות את הנאשם לטובה או לרעה, בשל זהותו. העונש שיוטל על הנאשם בסופו של יום אינו אמור לסטות מנורמת הענישה המקובלת, כשעסקינן בנסיבות דומות.

כאמור, התביעה עתרה לגזור על הנאשם מאסר בפועל. בשל גילו הצעיר של הנאשם, קמה חובה בדין להורות על הגשת תסקיר של שירות המבחן אודותיו. תסקיר זה היה חיובי והמליץ כי יוטל על הנאשם עונש של שירות לתועלת הציבור (של"צ) בהיקף לא מבוטל של 180 שעות. שירות המבחן סבור, "כי ענישה חינוכית הרתעתית בעניינו של מאור, תציב בפניו גבולות ברורים מחד ומאידך תאפשר לו לתרום כפיצוי למעשיו, באופן חיובי ומקדם מכישוריו". לפי התסקיר, תגובש עבור הנאשם תוכנית של"צ, "שבה הוא ימלא תפקיד של מאמן כדורגל לילדים ובני נוער במסגרת מתנ"ס או פנימיה".

אומר עתה, שהמלצת שירות המבחן נראית לי נכונה, מאוזנת ומידתית בנסיבות הספציפיות של התיק דנן ויש בה כדי לבטא ענישה מתאימה, חינוכית ומרתיעה כלפי הנאשם.

לצד המלצה זו יתווספו מרכיבי הענישה הנוספים להם עתרה התביעה (למעט המאסר בפועל), כך שביחד יהיה בעונש הכולל כדי להשיג את המטרה המצופה מההליך דנן.

כאן יוטעם, כי שקלתי את טענות הסניגור המלומד, אך לא שוכנעתי כי יש מקום לסטות לקולא מהמרכיבים שסוכמו במסגרת הסדר הטיעון, בין הצדדים.

נהיגה בזמן פסילה היא מעשה חמור, וראוי שגזר דינו של בית המשפט יתן ביטוי לכך. עונש הפסילה של שמונה חודשים שייגזר על הנאשם יגרום לו בוודאי פגיעה באורחות חייו האישיים והמקצועיים, אולם מדובר במחיר ראוי שעל הנאשם לשלם בגין מעשיו נשוא תיק זה, זאת לצד העונשים הנוספים של קנס, פסילה על תנאי וכמובן מאסר על תנאי.

ולא יהיה מיותר לציין, כי המאסר המותנה שיוטל אמור להבטיח כי הנאשם לא יחזור לסורו ולא ינהג שוב בפסילה, שכן כעת המחיר שיהיה עליו לשלם באם ימעד בשנית, כבד מנשוא.

העולה מהאמור הוא שאני גוזר את דינו של הנאשם כדלקמן:

אני מחייב את הנאשם לבצע בשעות הפנאי שלו, וללא שכר, שירות לתועלת הציבור, בהיקף של 180 שעות, במשך שנה, בהתאם לתוכנית שתוגש על ידי שירות המבחן.

הובהרו בזה לנאשם, משמעות הצו, ומטרת השירות ופרטיו, והנאשם הוזהר שבאם לא
ימלא אחר הצו, יהא צפוי לתוצאות האמורות בסעיף 71 ד' לחוק העונשין תשל"ז - 1977.

אני דן את הנאשם למאסר על תנאי לתקופה של 9 חודשים. הנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם
בתוך תקופה של 3 שנים יעבור את אחת העבירות שלהלן ויורשע בגינה.
ואלה העבירות: עבירה של נהיגה בעת פסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א - 1961 (להלן: "פקודת התעבורה"), או עבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף מעל שנה.

אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 3,500 ש"ח או 35 ימי מאסר.

אני פוסל את הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 8 חודשים בפועל, ומתקופה זו ינוכו 30 ימי הפסילה המנהלית.

אני פוסל את הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 5 חודשים על תנאי למשך 3שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה, תוך התקופה האמורה או לאחריה.

תשלום הקנס - בתוך 90 ימים.

ריצוי הפסילה יחל בתאריך 13.05.08 בשעה 09:00 אך יחושב בפועל עם הפקדת רשיון נהיגה במזכירות בית המשפט, ואם הרשיון יופקד לפני כן יתחיל חישוב הפסילה מיום ההפקדה.

שירות המבחן יגבש תוכנית של"צ עבור הנאשם והיא תוגש לבית המשפט לאישור.

התיק יובא לעיוני ביום 30.06.08.

ב"כ הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שובר תשלום.

מודעת זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 יום.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון