שיבוש הליכי משפט

מהי שיבוש הליכי משפט ?

סעיף 244 לחוק העונשין העוסק בעבירת שיבוש הליכי משפט קובע ככי העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות הדין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו - מאסר שלוש שנים; לעניין זה, "הליך שיפוטי" - לרבות חקירה פלילית והוצאה לפועל של הוראת בית משפט.

היסוד העובדתי של העבירה:

סעיף 244 לחוק העונשין מתחיל במילים "העושה דבר ..." ללמדנו כי מדובר כאן בעבירה התנהגותית ללא כל קשר לתוצאותיה. כלומר אין צורך בידי התביעה להוכיח כי בפועל אכן נגרם נזק לחקירה שנוהלה, בכך שהמשיבים הבריחו את המסמכים אל מחוץ לבניין המועצה.

עצם העובדה כי בסופו של יום לא מתקיים הליך שיפוטי, בעקבות חקירת המשטרה, אינה מעלה או מורידה מאחריות של אדם שלא יעלים ראיות אותם צריכה המשטרה ע"מ לגבש עמדתה באם להגיש כתבי אישום או לאו (רע"פ 7153/99 אלגד נ' מ"י, פ"ד נה(5), 729).

היסוד הנפשי של העבירה:

סעיף 244 מדבר על "כוונה למנוע או להכשיל...". אומנם הסעיף עצמו משתמש בביטוי כוונה אך מכיוון שאנו מדברים על עבירה התנהגותית הרי שברור שאין צורך כי יתקיים מעשה שאכן הביא בסופו של דבר לשיבוש ההליך. בעבירות התנהגותיות שבהן מופיעה המילה "כוונה" מלמדנו ס' 90א' לחוק העונשין:

" 90א. פרשנות הדין בדבר היסוד הנפשי שבעבירה [תיקון: תשנ"ה]
בכל מקום בחיקוק שנחקק לפני תחילתו של חוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ד - 1994..., ושבו היסוד הנפשי שבעבירה בא לידי ביטוי במונח -

(2) "בכוונה" - מקום שהמונח אינו מתייחס לתוצאת המעשה הנימנית עם פרטי העבירה, יתפרש המונח כמניע שמתוכו נעשה המעשה או כמטרה להשיג יעד כפי שנקבע בעבירה, לפי ההקשר;

בעבירות התנהגות, כאשר מופיע המונח "כוונה", ניתן ליישם את הלכת ה"ידיעה" לעניינה של אותה כוונה, המשקפת את מטרת ההתנהגות, דהיינו ידיעה ברמה גבוהה של הסתברות כמוה בכוונה.

די איפוא בהוכחתה של ידיעה ברמת וודאות גבוהה כי המעשה ישבש הליכי משפט, כדי להביא להרשעת הנאשם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנות סדר הדין הפלילי/u>

 2. חובת היידוע בהליך פלילי

 3. הגינות ההליך הפלילי

 4. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 5. ריגול עסקי פלילי

 6. שיבוש הליכי משפט

 7. סעיף 108 לחסד''פ

 8. טעות ברישום פלילי

 9. אחריות פלילית אי שפיות

 10. הגנה עצמית במשפט הפלילי

 11. כמה עולה עורך דין פלילי

 12. אחריות פלילית על משחק מסוכן

 13. ערעור בהליך פלילי - סיכויים

 14. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 15. סעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי

 16. סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי

 17. הוכחת ספק סביר - ערעור פלילי

 18. סעיף 172 לחוק סדר הדין הפלילי

 19. סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי

 20. ניהול משפט פלילי ללא עורך דין

 21. חיפוש גופני באדם עם עבר פלילי

 22. סעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי

 23. פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות),1927

 24. חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003

 25. מונחים משפטיים באנגלית - משפט פלילי

 26. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981

 27. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''ו-1986

 28. חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982

 29. הוראות בדבר ניהול הליכים פליליים על ידי פרקליטים

 30. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - שמן משומש), התשס"ז-2006

 31. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - שמירת הנקיון), התש"ס-2000

 32. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר ליבנה), התשס"ט-2008

 33. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לגן יבנה), התש"ע-2010

 34. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לבאר שבע), התש"ע-2009

 35. "שמיעה רצופה של תיקים פליליים": נוהל 2-13 של נשיא בית המשפט העליון

 36. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת),התשס"ח -2007

 37. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוק עזר לקרית אונו), התשס"ט-2009

 39. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 40. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוק עזר לקרית עקרון), התשס"ט-2009

 41. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 42. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 43. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לקרית טבעון), התשס"ט-2008

 44. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לראשון לציון), התשס"ח-2008

 45. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי), התשמ''ו-1986

 46. צו סדר הדין הפלילי (קביעת תארים אחרים של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשס"א-2000

 47. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996

 48. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע - שירות הבטחון הכללי), התשנ''ט-1999

 49. תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת חיקוקים נוספים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק), תשכ''ו-1966

 50. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס''ז-2007

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון