מעצר צעירים עד תום ההליכים
מעצר צעירים עד תום ההליכים

בית המשפט פסק כי לאור מסוכנותם הרבה של המשיבים ולאור החלופות הלא רציניות שהוצעו על ידם למרות גילם הצעיר והעדר עבר פלילי יש להורות על מעצרם של המשיבים עד לתום ההליכים כנגדם.

להלן החלטה בנושא מעצר צעירים עד תום ההליכים:

החלטה

מבוא
1.     המבקשת הגישה כנגד המשיבים כתב אישום ובו מיוחסות להם עבירות כנגד הרכוש. שלושת האישומים השלישי הרביעי והחמישי מתייחסים לכל שלושת המשיבים והאישום הראשון והשני מתווספים למעשים המיוחסים למשיב מס' 3 בלבד.

2.     שלושת האישומים השלישי עד לחמישי אירעו בסמיכות זמנים, ביום 24.7.07 בסמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר. על פי האישום השלישי פרצו המשיבים לרכב מסוג אאודי (מ.ר. 3944707) וגנבו מתוכו רדיו דיסק ומראה פנורמית, על פי האישום הרביעי פרצו המשיבים לרכב מסוג סובארו (מ.ר. 1489723) וגנבו מתוכו תיק כלי עבודה ומד לחץ אויר. על פי האישום החמישי פרצו המשיבים לרכב מסוג סובארו (מ.ר. 3338707) וגנבו את הרכב. במהלך המרדף כנגד המשיבים מתוארת פניית פרסה כנגד כיוון התנועה ובריחה מאנשי המשטרה, באישום החמישי מתוארת גם נהיגה ללא רשיון ברכב מזדה, נהיגה המיוחסת באישום למשיב מס' 2.

3.     שלושת המשיבים מואשמים ב-3 עבירות של פריצה לרכב-עבירות לפי סעיף 413ו' סיפא ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין, 2 עבירות של גניבה מרכב-עבירות לפי סעיף 413ד'(א) לחוק העונשין, עבירה של גניבת רכב- עבירה לפי 413ב(א) לחוק העונשין, עבירה של מעשי פזיזות ורשלנות-עבירה לפי סעיף 338(1) לחוק העונשין, עבירה של הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו-עבירה לפי סעיף 257 לחוק העונשין.

4.     למשיב 3 מיוחסים שני האישומים הנוספים של פריצה לרכב וגניבה ממנו, האישום הראשון מתאר פריצה וגניבה מרכב מ.ר. 8417009 מיום 17.6.07 והאישום השני מתאר פריצה וגניבה מרכב סובארו מ.ר.3493008 ביום 20.6.07.

5.     ביחד עם הגשת כתב האישום הגישה המבקשת בקשה למעצרם של המשיבים עד לתום ההליכים. כל אחד מבאי כוח המשיבים חלק הן על קיום ראיות לכאורה והן על עילת המעצר, יודגש כי שלושת המשיבים הינם צעירים, ללא עבר פלילי.

ראיות לכאורה
6.     כידוע, על בית-המשפט הבוחן קיומן של ראיות לכאורה לשם גיבושה של עילת מעצר, לבחון האם די בראיות אשר הובאו בפניו, באם תוכחנה במהלך המשפט, כדי להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק סביר (ר' בש"פ 8087/95 שלמה זאדה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(2) 133, 148). לאחר עיון בחומר החקירה הנני סבור כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמם של כל המשיבים מעבר לספק סביר לגבי כל האישומים למעט הטענה בדבר נהיגה ללא רשיון.

7.     הרכב הגנוב נשוא האישום החמישי נתפס לאחר מרדף כאשר המשיבים מס' 2 ו-3 נמצאים בתוכו וכאשר בחלק מהזמן הם נוסעים בצמוד לרכב מזדה בו נהג המשיב מס' 1 (ר' מזכרים יג, יד' בתיק העיקרי). בעת מעצרו אישר המשיב מס' 3 כי הוא גנב את רכב הסובארו נשוא האישום החמישי, הוא אישר כי הוא ושני המשיבים האחרים יצאו לדרכם מכפרם כדי לבצע עבירות רכוש כי הם פרצו לרכב אאודי נשוא האישום השלישי וגנבו מתוכו רדיו דיסק, (ר' מזכר כ') וכי הם פרצו לרכב סובארו נשוא האישום הרביעי ממנו גנבו מד לחץ, מד הלחץ נמצא על גופו של המשיב מס' 3, (ר' מסמך כא'). לגבי האישום הרביעי, תיק חום ותיק שחור שנגנבו ממנו וזוהו על ידי בעל הרכב נמצאו בחזקת המשיבים, (ר' תיק 80407/07). לגבי האישום השלישי, רדיו טייפ ומראה פנורמית שנגנבו ממנו וזוהו ע"י בעל הרכב נמצאו בחזקת המשיבים, על הרכב נמצאו טביעות אצבעותיו של המשיב מס' 3, (ר' תיק 277871/01). לגבי האישום הראשון- סימני טביעות אצבעותיו של המשיב מס' 3 נמצאו על חלון רכב מס' 8417009 עם סימני הורדה של החלון (ר' דו"ח מז"פ בתיק 228161/07). לגבי האישום השני- סימני טביעות אצבעותיו של המשיב מס' 3 נמצאו במקומות שונים רכב מס' 3493008 (ר' דו"ח מז"פ בתיק 230935/07).

מסוכנות ועילת מעצר
8.     באשר לעילת המעצר- אין מחלוקת כי עבירות רכוש אינן יוצרות חזקת מסוכנות סטטוטורית, אך אין בכך כדי לפטור את בית המשפט מלבחון מסוכנותו הספציפית של כל משיב בהתאם לנסיבות ואפנה לפסק דינו של בית המשפט העליון שניתן בימים אלו-ביום 25.7.07 במסגרת בש"פ 6262/07 - אקראמי נאסר נ' מדינת ישראל, תק-על 2007(3), 1359 1360 (2007) "בית משפט זה קבע לא פעם כי אין לשלול קיומה של עילת מעצר במקרים של עבירות המבוצעות כנגד רכוש. יפים לעניינינו דבריו של כבוד השופט א' רובינשטיין בבש"פ 3453/05 אברג'יל נ' מ"י (לא פורסם, 19.4.2005): "את עבירות נגד הרכוש אמנם לא מנה המחוקק בסעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (אכיפה - מעצרים) כעבירות היוצרות "מסוכנות סטטוטורית", ולכן יש לבדוק כל מקרה לנסיבותיו ועל התביעה להוכיח את המסוכנות. ואולם, הפסיקה קבעה כי עבירות אלה אינן חסינות ממעצר עד תום ההליכים, ובדין כך. נקל לשוות בנפשנו את תחושתו הקשה, את אבדן הביטחון ואת הייאוש הקודר של קרבן עבירה, אם משגילה בשובו לביתו כי פרצו אליו ורכושו נגנב, ואם כשיוצא הוא את הבית כדי לגלות כי רכבו שהחנה אמש נעלם ואיננו".

9.     אדגיש כבר עתה כי לזכותם של כל המשיבים עומד גילם הצעיר והעובדה כי אין להם הרשעות קודמות, אך מעיון בחומר החקירה לא ניתן להתעלם משני מאפיינים בולטים המצביעים על מסוכנות גדולה של המשיבים, המאפיין הראשון היא העובדה כי מדובר בהתארגנות של שלושה שותפים, הפועלים באורח שיטתי עם תכנון מוקדם כשהם מצוידים בכלים המתאימים לביצוע העבירות ותוך שעות ספורות פרצו ל-3 רכבים, משני הראשונים גנבו רכוש ואת הרכב השלישי גנבו כשאחד מהשלושה למעשה משמש כנהג מלווה ואפנה בענין זה לגרסתו של המשיב מס' 3 לפיה הוא "הגיע היום מהכפר מושרפיה עם עוד שניים מהמשפחה שלו מוחמד אגבריה ונאסים אגבריה והם באו לחיפה במטרה לגנוב רכב מסוג סובארו ולפרוץ לעוד רכבים" והוא שב והדגיש כי הם "תכננו מראש לגנוב סובארו", לדבריו את הסובארו הוא אמור היה למסור בשטחים תמורת 1,500 ש"ח", (נספח כא'). דהיינו לא סתם משובת נעורים כגרסת הסניגורים אלא ביצוע מוזמן של עבירת גניבת רכב מסוים, כשיש הזמנה יש גם מזמין ושרשרת המצביעה על מסוכנות. היקף העבירות שבוצעו תוך זמן קצר והשיטתיות בה פעלו המשיבים מצביעה על מניעים מסחריים כספיים תוך התעלמות מרכושו של הציבור ומבטחונו. אם לא די בכך בלט בהתנהגות המשיבים מאפיין נוסף, בעת המרדף כנגד המשיבים, בחרו המשיבים מס' 2 ו-3 שנסעו ברכב הסוברו הגנוב לבצע פניית פרסה ולסוע בכביש מרכזי כביש מס' 2 כנגד כיוון הנסיעה "תוך סיכון רכבים שבאו מולם" (נספח יט), ברכב נהג המשיב מס' 3. במקרה של התנהגות כגון זו קבע בית המשפט העליון בבש"פ 3130/07 - יואב בטיטו נ' מדינת ישראל, תק-על 2007(2), 1650 , 1652 (2007) "אשר לחלופת המעצר. העבירות המיוחסות לעורר מעידות על מסוכנות רבה הנשקפת ממנו כמי שבהימלטו מאנשי החוק אינו מהסס לסכן חיי אדם תוך נהיגה פרועה. יתר על כן, בצדק קבע בית משפט קמא כי המעשים המיוחסים לעורר מבטאים העדר מורא מפני גורמי אכיפת החוק ובכך יש כדי להשליך על הנכונות ליתן אמון בעורר כי יעמוד בתנאי חלופת מעצר. יפים לעניין זה דבריה של השופטת ד' ברלינר בבש"פ 9701/06 מדינת ישראל נ' אלטסד (לא פורסם, 27.11.06) באומרה: עצם ההתעלמות מאנשי משטרה שמנסים כברת דרך ארוכה לעצור את המשיב בדרכים חוקיות, מצביעה בפני עצמה על מסוכנות. לא סתם מסוכנות אלא מסוכנות שיש לה השלכה רבתי לענין האפשרות לבטוח במשיב, כאשר על הפרק עומדת האפשרות לשחרורו בחלופת מעצר. מי שאיננו נרתע משוטר העומד בפניו ומסמן לו פיזית בצורה הברורה ביותר לעצור וכי מדוע יירתע מהוראה ערטילאית של בית המשפט המכתיבה לו תנאים כאלה ואחרים (ראו והשוו: בש"פ 329/07 אבו טראש נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 18.1.07); בש"פ 9608/05 אלקווקילי נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 1.10.05); בש"פ 6433/06 מדינת ישראל נ' אבולקיעאן (לא פורסם, 9.8.06); בש"פ 412/07 אבו קרינאת נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 21.1.07))".
10.     לצערי מעיון בתגובות המשיבים במהלך החקירה ומהחלופות המוצעות על ידם מתקבל הרושם כי הם לא הפנימו המשמעות החמורה של מעשיהם.

11.     בפתיחת הדיון הודיעו הסנגורים כי הם מתנגדים להפניית המשיבים לבחינת חלופת מעצר ע"י שירות המבחן, אלא שהסתבר כי אין למשיבים חלופת מעצר ענינית. ב"כ המשיבים הציעו כי הם ישהו במעצר בית, כשגם אמירה זו נאמרה בחצי פה ולאחר שאלות הבהרה מצידי, אך גם כשמוצע מעצר בית נדרש פיקוח אמין בעת שהייתו של כל משיב בביתו וגם בנושא זה התקבל הרושם כי ב"כ המשיבים מאלתרים במהלך הדיון ומוצאים מתנדבים מקהל הצופים בדיון על מנת שישמשו כמפקחים.

12.     לאחר שמיעת דברי המפקחים התרשמתי כי לא ברורה להם מהותה של חלופת מעצר. המשיב מס' 3 הציע את אימו שלא מבינה כלל את מהות תפקידה, המשיב מס' 2 הציע עו"ד "מתנדב" בן משפחה שלאחר שאלה אחת שנשאל הבהיר כי הוא אינו מתאים לתפקיד של מפקח, גם אחיו של המשיב מס' 2 או אביו של המשיב מס' 1 הביעו רצון לסייע אלא שהרושם שקבלתי כי כל המפקחים המוצעים, רואים את העיקר בשחרור מיידי של המשיבים אך הם לא מבינים כי מדובר בתפקיד אישי שלא ניתן להחלפה בהתאם לנוחיותם הרגעית וכי מדובר בתפקיד מחייב המצדיק הקרבה רבה מצידם עד לתום ההליכים לתקופה שיכולה להיות ארוכה למדיי.

13.     לאור מסוכנותם הרבה של המשיבים ולאור החלופות הלא רציניות שהוצעו על ידם למרות גילם הצעיר והעדר עבר פלילי הנני נאלץ להורות על מעצרם של המשיבים עד לתום ההליכים כנגדם בת.פ. 2066/07 של בית משפט השלום בחיפה.

14.     המשיבים יהיו רשאים בכל עת לפנות בבקשה לעיון חוזר ובלבד שתוצע חלופת מעצר שתתבטא בשהייה במשך 24 שעות ביממה בבית תחת פיקוחם של שני אנשים לפחות כאשר תמיד אחד מהם יהיה צמוד לאותו משיב וכאשר המפקח מבין משמעות התחייבותו ומוכן לקיימה עד לתום ההליכים, במידה ותהא בקשה שכזו פרטי המפקח יועברו מבעוד מועד למבקשת על מנת לאפשר לה לבדוק הנתונים, להבדיל משיטת האלתור שנעשתה בדיון האחרון.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעצר לא חוקי

 2. מעצר על התחזות

 3. מעצר נאשם בהריגה

 4. מעצר בעבירת נשק

 5. מעצר בעבירת הצתה

 6. מעצר פועלים סינים

 7. מעצר בעבירת הריגה

 8. מעצר על דקירת קטין

 9. מעצר על תקיפת שוטר

 10. מעצר על חבלה חמורה

 11. מעצר על ניסיון שוד

 12. מעצר על נשיאת אקדח

 13. מעצר על העלבת שופט

 14. תנאים במעצר ראשוני

 15. מעצר על איומים ברצח

 16. מעצר על אגרוף בפנים

 17. מעצר על תקיפת החברה

 18. מעצר על סחר בהרואין

 19. מעצר על תיווך בשוחד

 20. מעצר שוהה בלתי חוקי

 21. מעצר על ניסיון הצתה

 22. סעיף 61 לחוק המעצרים

 23. הארכת צו מעצר מינהלי

 24. מעצר על סחר במריחואנה

 25. מעצר על שכפול מכוניות

 26. מעצר על חטיפת קטינים

 27. מעצר על נהיגה בשלילה

 28. הפסקת עבודה בגלל מעצר

 29. מעצר על איומים בצוותא

 30. מעצר על סחיטה ואיומים

 31. מעצר עד להסגרה לארה''ב

 32. המשך מעצר אחרי 30 ימים

 33. מעצר אדם המיועד להסגרה

 34. מעצר בעבירת סחיטה בכוח

 35. מעצר בית בבית של ההורים

 36. מעצר קטין עד תום ההליכים

 37. מעצר על מכירת רימון רסס

 38. מעצר על שימוש בסמים בצבא

 39. מעצר לפני הגשת כתב אישום

 40. מעצר על העלבת עובד ציבור

 41. מעצר בעבירת אינוס בן זוג

 42. מעצר על בריחה מרכב משטרה

 43. מעצר על פריצה לבית מגורים

 44. מעצר על אלימות נגד בת זוג

 45. מעצר בית מלא בעבירות סמים

 46. מעצר על יריות באזור מגורים

 47. מעצר על ניסיון בריחה משוטר

 48. מעצר צעירים עד תום ההליכים

 49. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 50. מעצר על גניבת מכוניות מחניה

 51. ביקורת שיפוטית על מעצר מנהלי

 52. מעצר מנהלי על בסיס מידע חסוי

 53. מעצר בגין התעללות בבעלי חיים

 54. מעצר בגין גניבה והתפרצות לבית

 55. פיצוי בגין מעצר וכליאה שלא כדין

 56. מעצר עד תום ההליכים בעבירת רצח

 57. מעצר נהג מונית על אונס סטודנטית

 58. מעצר לאחר חידוש כתב אישום שבוטל

 59. מעצר בגין כניסה לא חוקית לישראל

 60. מעצר על התפרצות בנסיבות מחמירות

 61. מעצר עד תום ההליכים בעבירת אונס

 62. התנאים לקבלת פיצוי כספי על מעצר

 63. מעצר עד תום ההליכים בניסיון לרצח

 64. מעצר עד תום ההליכים על החזקת חשיש

 65. מעצר עד תום ההליכים בעבירות מרמה

 66. מעצר שוהה בלתי חוקי עד תום ההליכים

 67. מעצר עד תום ההליכים בעבירות תעבורה

 68. מעצר עד תום ההליכים שוהה בלתי חוקית

 69. מעצר על הסעת נוסעים בשכר ללא רישיון

 70. מעצר בעבירה על חוק איסור מימון טרור

 71. מעצר עד תום ההליכים נהיגה בזמן פסילה

 72. מעצר בגין תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות

 73. מעצר עד תום ההליכים בגין עבירות ישנות

 74. מעצר בעבירת חבלה בכוונה מחמירה בצוותא

 75. מעצר עד תום ההליכים בעבירות הלבנת הון

 76. מעצר עד תום ההליכים בעבירות על רקע לאומני

 77. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 78. חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), תשל"ט-1979

 79. מעצר עד תום ההליכים בגין שוד בנסיבות מחמירות

 80. מעצר עד תום ההליכים בעבירת שוד בנסיבות מחמירות

 81. מעצר עד תום ההליכים או שחרור בערובה בעבירות אלימות

 82. פיצויים והוצאות הגנה בתוספת 50% על מאמץ מיוחד בגין מעצר

 83. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996

 84. פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ"ט-1969

 85. תקנות סמכויות שעת-חירום (מעצרים) (תנאי החזקה במעצר מינהלי), התשמ''א-1981

 86. צו סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (ביטול הענקת סמכויות), התשס"א-2001

 87. צו סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (ביטול הענקת סמכויות), התשנ"ח-1998

 88. תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (סדרי דין ומועדים להגשת ערעורים), תשל''ט-1979

 89. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ''ז-1997

 90. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשס''ז-2007

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון