מכירת רכוש אשר חולט ע''י המדינה

להלן החלטה בנושא מכירת רכוש אשר חולט ע''י המדינה:

החלטה      
השופט א' א' לוי:
     בעקבות הרשעת המשיבים 1 עד 4 על ידי בית המשפט המחוזי, חולט רכוש לטובת המדינה, וזה כולל, בין היתר, זכויות של משיבים 1- ו-2 במקרקעין בראשון לציון, רכבים, כספים ומניות בחברת שיא אנרגיה בע"מ (משיבה 4) הרשומות על שם משיבים 2 ו-6. משיבה 4 הפעילה תחנת תדלוק בראשון לציון, ומאז חודש אוגוסט 2006 היא מנוהלת על ידי מנהל זמני שמינה בית המשפט.

     בבקשה שהגישה המדינה נטען, כי משיבה 4 פועלת מאז היווסדה באופן גירעוני, ואף שבעקבות מינוי המנהל הזמני השתפר מצבה, חלה התדרדרות נוספת עקב המצב הכלכלי ששרר במשק. על פי הערכת המדינה, מכירת תחנת הדלק בשלב הנוכחי תיטיב עם כל הצדדים, הואיל ואם הפסדיה יימשכו, ספק אם בתמורה שתתקבל במימוש מאוחר יהיה כדי לכסות את חובות החברה.

     לפיכך, עותרת המדינה ליתן לה רשות למכור את תחנת הדלק ורכבים של החברה העומדים ללא שימוש, ולכך אין בידנו להיעתר משני טעמים: ראשית, השאלה אם ניהול תחנת הדלק כרוך בהפסדים ומהו הגורם לכך, הן שאלות שבעובדה המחייבות ברור בדרך של חקירת עדים, ועל כן מקומו של הליך זה בערכאה הדיונית. שנית, וזה העיקר, תקנה 10 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התשנ"ו-1990, קובעת כי "אין לבצע צו חילוט פלילי או צו חילוט אזרחי אלא לאחר שפסק-הדין שבו הוא ניתן היה לחלוט, ואם ניתן על פי בקשה לצו חילוט פלילי - אין לבצעו אלא לאחר שגם פסק-הדין הפלילי הפך לחלוט". (הוראה זו חלה על המקרה שבפנינו, מכוח הוראתו של סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000). הרשעת המשיבים 1 עד 4 עומדת לדיון בערעורים המונחים בפני בית משפט זה, וכך הוא המצב גם בקשר לסוגיית החילוט. בנסיבות אלו, ומאחר ועניינם של המערערים טרם הוכרע בפסק דין חלוט, שוב אין מנוס מן המסקנה כי טרם הגיעה השעה להורות על מימוש הרכוש שחולט.

     אי לכך, הבקשה נדחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזרת תפוס

 2. צו תפיסת רכב

 3. תפיסה לצורך חילוט

 4. תפיסת רכוש משטרה

 5. מסירת התפוס לפי צו

 6. שחרור אופנוע תפוס

 7. תפיסת רכב שלא כדין

 8. בקשה לשחרור רכב תפוס

 9. הארכת משך החזקת תפוס

 10. תפיסת רכוש החשוד כגנוב

 11. תפיסת החפץ על ידי המשטרה

 12. תפיסת חפץ על ידי המשטרה

 13. נכסים תפוסים לצרכי חילוט

 14. הוכחת זכות לכאורה ברכב תפוס

 15. בקשת המנהל המיוחד לתפיסת רכב

 16. בקשה להארכת תקופה להחזקת תפוס

 17. מכירת רכוש אשר חולט ע''י המדינה

 18. תפיסת חפץ לצורך הצגתו כראייה במשפט

 19. תפיסת חפץ על ידי המשטרה לצורך מניעה

 20. בקשה להארכת תקופת אחזקת תפוסים במשטרה

 21. נזקים למכונית במהלך ביצוע העיקול ותפיסת הרכב

 22. בקשה להחזרת תפוס לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון