ביטול עסקת טיעון
ביטול עסקת טיעון

בשנים האחרונות ישנה ביקורת חריפה על בתי המשפט בטענה כי הם מאשרים עסקאות טיעון הכוללות עונשים מקלים מדי בעבירות חמורות.

האם בית המשפט יאשר עסקת טיעון בכל מקרה ?
מהם התנאים שבהם בית המשפט לא יאשר עסקת טיעון ?

גישת בית המשפט בסוגיית ביטול עסקת טיעון היא כי אם עשתה הפרקליטות עסקת טיעון, ראוי לו לבית המשפט שישמור על כבודה של הפרקליטות וייעשה, בין השאר, לכיבוד העסקה.

בגוזרו את העונש על בית המשפט לבחון את מכלול השיקולים הצריכים לעניין והעובדה שהושג הסדר טיעון אין בה כדי לפטור אותו מחובתו זו. אולם, מקום שבו מוצג בפני בית המשפט הסדר טיעון צריך הסדר זה להוות שיקול מרכזי בשיקוליו של בית המשפט הגוזר את העונש וככלל על בית המשפט לקיימו.

המקרים בהם יסטה בית המשפט מהסדר טיעון, הם אפוא המקרים החריגים ובית המשפט יעשה כן מקום ששוכנע כי נפל פגם משמעותי בשיקולי התביעה.

לעומת זאת, העובדה לבדה שהעונש עליו הוסכם איננו העונש שראוי היה להטילו בנסיבות המקרה לפי השקפתו של בית המשפט, אין די בה כדי להביא לסטייה מן ההסדר.


להלן פסיקה בנושא ביטול עסקת טיעון:

 1.      ע"פ 1289/93, 1290 יאיר לוי ואח' נ' מדינת ישראל
 2.      ע"פ 9600/04 גדי משראקי נ' מדינת ישראל
 3.      ע"פ 1958/98 פלוני נ' מדינת ישראל

4.     דנ"פ 1187/03 מדינת ישראל נ' אופיר פרץ ואח'

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כיבוד הסדר טיעון

 2. ביטול עסקת טיעון

 3. דחיית הסדר טיעון

 4. אי אישור עסקת טיעון

 5. הסדר טיעון בעבירת שוד

 6. עסקת טיעון בעבירת תקיפת שוטר

 7. עסקת טיעון בעבירת מעשה מגונה

 8. השפעת הסדר טיעון על שיקולי ענישה

 9. הסדר טיעון בעבירה של תקיפת בת זוג

 10. עונש על עבירת תקיפה לאחר הסדר טיעון

 11. עובדות שבהן לא הודה הנאשם בעסקת טיעון

 12. הסדר טיעון - סיכון חיי אדם בנתיב תעבורה

 13. הסדר הטיעון - סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה

 14. טענה לעונש כי גיבוש הסדר הטיעון נובע מקושי ממשי בחומר הראיות

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון