איומים על שכן בגלל רעש

להלן הכרעת דין בנושא איומים על שכן בגלל רעש:

הכרעת דין

כללי

1.     התביעה מייחסת לנאשם ארבע עבירות: תקיפה - עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: ,,החוק"); איומים - עבירה לפי סעיף 192 לחוק; היזק בזדון - עבירה לפי סעיף 452 לחוק; והחזקת סכין שלא כדין - עבירה לפי סעיף 186(א) לחוק.

2.     לפי גרסת התביעה, ביום 04/12/2004, בסביבות השעה 1300, הגיע הנאשם לדירת שכנו, ביהוד, בשל רצונו כי המתלונן יחדל משימוש במערכת התופים שלו.

3.     הנאשם דפק בדלת דירתו של המתלונן. כשנפתחה, הוא דחף את המתלונן לתוך הדירה ואיים עליו, כשהוא אוחז בסכין, כי ישחט אותו אם ימשיך לתופף.

4.     המתלונן הצליח להדוף את הנאשם אל מחוץ לדירה. הנאשם גרם לשריטות בדלת הדירה באמצעות הסכין שברשותו.

5.     הנאשם הודה בתחילת הדיון כי דחף את המתלונן, אך הכחיש שהחזיק סכין ואיים עליו. כמו-כן הכחיש שגרם נזק לדלת דירתו של המתלונן.


פרשת - התביעה

6.     מעדותה של אשת המתלונן, הגב' עִדית בראשית, עולים הפרטים הבאים:

א)     ביום שבת, 04/12/04, בשעות הצהריים, התקלחה העדה בביתה. באותה שעה שמעה דפיקות חזקות בדלת. היא יצאה מהמקלחת, נכנסה לחדר השינה וסגרה את הדלת.

ב)     העדה שמעה מישהו אומר לבעלה "נמאס לי מהרעש שאתם עושים". אחרי האירוע הבחינה כי ציר אחד של הדלת יצא ממקומו וכי היו חריטות סכין על הדלת.

ג)     בחקירתה הנגדית מסרה העדה כי הגיעה למשטרה שלושה חודשים לאחר האירוע, כשזומנה ע"י החוקר.
לשאלת הסניגור מסרה: "אני אכן שמעתי שאומרים לבעלי: 'אני אהרוג אותך'. לא זכור לי ששמעתי: 'אני אשחט אותך' ".

7.     מדוח הפעולה ('ת/4') שערך רס"ר יוסי אליהו עולה כי הוא הוזעק לדירת האירוע בשעה 1310 והגיע למקום בשעה 1325.
     השוטר שוחח עם המתלונן, שמסר לו כי שכנו ירד אל דירתו לאחר שתופף מספר דקות ודפק בחזקה על הדלת. המתלונן פתח את הדלת והבחין בשכנו חיים מורד אוחז סכין מטבח בידו וצועק עליו ומאיים עליו שיהרוג אותו. המתלונן מסר לשוטר כי שכנו חרט על דלת דירתו... עם סכין". "...על הדלת נראו סימני חריטה. כן השלט עם שם המודיע לא היה על הדלת והמודיע אחז בו בידו ואמר שהשלט הוסר עקב המכות של השכן עם הסכין על הדלת...".

8.     השוטר שוחח גם עם הנאשם, שמסר לו כי היה ויכוח בינו לבין שכנו על רקע העובדה שהשכן מרבה להרעיש. הוא הכחיש את יתר הטענות נגדו.

9.     מעדותו של המתלונן עולים הפרטים הבאים:

א)     העד מסר כי ביום האירוע ירד השכן (הנאשם) לדירתו לבקש שקט. העד הוסיף כי הייתה זו הפעם הראשונה בה ביקש ממנו מישהו שלא להרעיש. היו דפיקות חזקות בדלת.

ב)     בהמשך מסר העד:
"...הסתכלתי בעינית וראיתי אדם רץ אחורה ובועט לכיוון הדלת... מצלמה דיגיטאלית שהייתה תלויה על הדלת, הועפה לקצה השני של הבית. לא רציתי לפתוח את הדלת, אולם בשלב שראיתי שיש סכנה והדלת עומדת ליפול, פתחתי את הדלת, ואז הבחור התפרץ לדירה..."


ג)     המתלונן מסר כי הנאשם תפשֹ אותו ביד ודחף אותו פנימה. הוא הוסיף שאשתו הייתה בהיסטריה ונכנסה לחדר. "...הוא תפס אותי ביד שמאל שלו וביד שנייה הוא הצמיד לי סכין ואמר לי שאם עוד פעם אחת הוא שומע ככה הוא שוחט אותי ואת אשתי. היה מאבק בדירה, ובסופו של דבר הצלחתי להוציא אותו החוצה וסגרתי את הדלת, ומהתסכול הוא המשיך לבעוט ולשרוט את הדלת... כנראה מסכין."

ד)     העד ציין כי בעבר אירעו היתקלויות בינו לבין שכן זה, על רקע שונה.

ה)     העד מסר עוד, כי לאחר שאמר שהוא מזמין משטרה, פסקו השריטות והבעיטות. לדבריו, דלת הכניסה זזה מציריה.

ו)     בחקירה הנגדית מסר המתלונן כי הייתה תקרית בינו לבין הנאשם כחודש לפני האירוע נשוא הדיון. בעקבות אותו אירוע הוא הגיש תלונה במשטרה נגד שכנו על גרימת נזק לאופנוע שלו.

ז)     לשאלות הסניגור מדוע לא מסר את כל הפרטים שהוא מוסר בעדותו בעת חקירתו במשטרה השיב העד: ,,...אני הייתי מוכן להרחיב... השוטר רשם את הדברים בקצרה...".

ח)     העד ציין כי המצלמה שלו נשברה כתוצאה מהמכות בדלת, אך לא הביא את המצלמה השבורה למשטרה.

פרשת - ההגנה

10.     בהודעתו לאחר אזהרה (ת/3), שנמסרה ביום 04/12/04, שעה 1511, מסר הנאשם את הפרטים הבאים:

א)     הנאשם מסר כי שכנו שגר קומה מתחתיו תופף משעה 1000 בבוקר. התיפוף נמשך כשלוש שעות. הוא התקשר למשטרה וביקש את עזרתה. לדבריו, נאמר לו שהמשטרה אינה יכולה לסייע לו.

ב)     בהמשך מסר הנאשם: "...אני ירדתי ודפקתי בדלת והשכן לא ענה לי ואחרי חמש דקות ירדתי שוב ודפקתי על הדלת ושהוא פתח לי את הדלת אמרתי לו שיפסיק לתופף ודחפתי אותו דחיפה קטנה ונכנסתי פנימה ולא איימתי עליו ולא אחזתי בשום סכין."

ג)     הנאשם הכחיש כי שרט את דלת שכנו. הוא מסר כי חודש לפני האירוע, בישיבת ועדֿ הבית, ביקש משכנו להפסיק לתופף, וזה הבטיח להפסיק.

11.     בעדותו בפניי מסר הנאשם את הפרטים הבאים:

א)     הנאשם ציין כי גר בקומה השנייה לבדו. בהמשך ציין: "..חזרתי מיציאה ביום שבת בבוקר ושמעתי תופים וביקשתי מהשכן להפסיק לתופף והוא אמר בסדר, ועוד פעם הוא התחיל לתופף, ושום פעם ירדתי אליו וביקשתי ממנו שיפסיק והוא בא לסגור את הדלת, ודחפתי אותו לתוך הבית וביקשתי שיפסיק."

ב)     הנאשם הכחיש כי החזיק בידו סכין. הנאשם ציין כי הייתה לו תקרית קודמת עם המתלונן בעקבות צעקות שצעק האחרון על אמו, שגרה באותה תקופה יחד אתו. אףֿֿעלֿֿפי ששכן אחר הרגיע את הרוחות, הגיש נגדו המתלונן תלונה גם בגין אותו אירוע.

הערכת העדויות וסיכומים

12.     בחנתי בזהירות את עדותו של המתלונן, ומצאתי כי מסר עדות מהימנה. לשוטר שהגיע לביתו מסר כי שכנו איים עליו בסכין ואף איים על אשתו. לגבי נוסח האיום, אני מקבל את גרסת המתלונן לפיה היה האיום ,,אני אשחט אותך", ואילו התוספת ,,אותך ואת אשתך" היא תוספת מאוחרת, שמקורה, כנראה, בזמן הרב שחלף בין האירוע לעדות בפניי.     
13.      אשתו של המתלונן לא ראתה את התקרית עצמה, היא רק שמעה דפיקות חזקות בדלת וכן איום ברצח. אשת המתלונן גם ראתה את הנזקים בדלת.

13.     לאחר שבחנתי את עדותה של הגב' בראשית, הגעתי לכלל מסקנה שהעידה אמת וֿכי אי ההתאמה בין גרסתה לגרסת בעלה נובעת מהפחד וההלם שתקפו אותה וכן מהעובדה שמסרה גרסה במשטרה מספר חודשים לאחר האירוע.

14.     הנאשם עשה עליי רושם בלתי-אמין. טענתו בפניי כי ביום האירוע היה בבית המתלונן לפני התקרית וכי זה הבטיח לו להפסיק להרעיש הנה טענה שקרית. גם בהודעתו במשטרה ניסה להוסיף עוד ביקור בדירת שכנו, אולם שם טען כי השכן לא פתח לו את הדלת.
ניסיונו של הנאשם להשחיר את פני שכנו בא כדי להצדיק את התפרצותו לדירתו ודחיפתו, בהן הודה בפניי.

15.     הנאשם הודה, כאמור, בדחיפה כיוון שהבין כי החזקת הסכין והשמעת איומים בעודו אוחז סכין בידו הם מעשים חמורים.


16.     סוף דבר: בהסתמך על עדויות המתלונן ורעייתו, המהימנים עליי, אני מרשיע את הנאשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סחיטה באיומים

 2. איומים על סוהר

 3. שוד רכב באיומים

 4. איומים באינטרנט

 5. דרישת נכס באיומים

 6. איומים על עורך דין

 7. סחיטה באיומים עונש

 8. מעצר על איומים ברצח

 9. עבירת סחיטה באיומים

 10. עונש על עבירות סחיטה

 11. גזר דין בעבירת איומים

 12. מעצר על איומים בצוותא

 13. עבירת איומים סעיף 192

 14. מעצר על סחיטה ואיומים

 15. סחיטה באיומים - ערעור

 16. מעצר בעבירת סחיטה בכוח

 17. איומים על שכן בגלל רעש

 18. עונש על חטיפה לשם סחיטה

 19. חלופת מעצר סחיטה באיומים

 20. סחיטה באיומים 3 שנות מאסר

 21. הרשעה בפלילים איומים והטרדה

 22. עונש בעבירת דרישת נכס באיומים

 23. סעיף 192 לחוק העונשין - איומים

 24. סחיטה באיומים - מעצר עד תום ההליכים

 25. חטיפה לשם סחיטה - מעצר עד תום ההליכים

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון