איומים על סוהר
איומים על סוהר

להלן החלטה בנושא איומים על סוהר:

החלטה

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב האישום דנן בעבירה של איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

מעובדות כתב האישום עולה כי בתאריך 06.05.04, בכלא אוהלי קידר בבאר שבע, איים הנאשם על קב"ט בית הסוהר בכך שבאוחזו בדוקרן אמר לו שיפגע בו ומעתה הוא יהיה הכתובת שלו לכל האיומים וכן אמר לו: "אני אדקור אותך"

לכתב האישום דנן צורפו 5 כתבי אישום נוספים:

פ 1080/04- במסגרתו הודה הנאשם והורשע ב-2 עבירות של איומים- עבירות לפי סעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

מעובדות כתב האישום עולה כי בתאריך 07.10.03, בכלא אוהלי קידר בבאר שבע, איים הנאשם על סוהר אשר מילא תפקידו כדין.

פ 2905/05- במסגרתו הודה והורשע הנאשם בעבירות של:
א.     איומים - עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
ב.     הדחה בעדות- עבירה לפי סעיף 243 (א) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

מעובדות כתב האישום עולה כי בתאריך 02.02.04, באולם ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, איים הנאשם על שוטר וזאת בכוונה להפחידו.
בנוסף, ניסה הנאשם למנוע מעדה להעיד, בכך שסימן לה בתנועה עם אצבעו כשהוא מעבירה על גרונו וכן סימן לעדה בכך שהניח אצבע על פיו.

ת.פ. 4372/05-ת. רמלה- במסגרתו הודה והורשע הנאשם בעבירות של:
א.     איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז-1977
ב.     הפרעה לעובד ציבור- עבירה לפי סעיף 288 א' (1) לחוק העונשין,התשל"ז-1977
ג.     העלבת עובד ציבור- עבירה לפי סעיף 288 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מעובדות כתב האישום עולה כי בתאריך 24.01.05 , באגף ההפרדה בכלא איילון, איים הנאשם על סוהרים וכן הוציא את ידיו מבעד לאשנב התא, כשבידו הימנית אחז סכין גילוח וסירב לבקשת עוזר הקב"ט להזיז את ידיו ולאפשר סגירת האשנב.
בהמשך לכך, העליב הנאשם את עוזר הקב"ט ואיים עליו כי ירצח אותו.

ת.פ. 4003/05- ת. רמלה- במסגרתו הודה והורשע הנאשם בעבירה של איומים- עבירה לפי סעיף192 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מעובדות כתב האישום עולה כי בתאריך 01.02.05, בכלא איילון, איים הנאשם על קב"ט בית הסוהר בכך שאמר לו: "אני אדקור אותך... אני אחסל אותך"

פ.א. 20811/05- ת. רמלה- הנאשם הודה והורשע בעבירות של גניבה ותקיפה הגורמת חבלה ממשית.

בטרם הטיעונים לעונש, נשלח הנאשם לקבלת תסקיר שירות המבחן אשר יבחן, בין היתר, אפשרות של מבחן טהור בעניינו של הנאשם.

מתסקיר שהוגש בתאריך 03.01.07 עולה כי הנאשם בן 35, מתגורר בבית חברתו בתל אביב.
מגיל צעיר מנהל אורח חיים שולי, הכולל שימוש בסמים וביצוע עבירות פליליות. מרבית מחייו הבוגרים העביר הנאשם בבתי סוהר, בריצוי עונשי מאסר ממושכים.
בנוסף עולה מן התסקיר כי את רוב עונשי המאסר, ריצה הנאשם באגפי בידוד וזאת כתוצאה מהתנהגותו הבעייתית ואלימות פיזית ומילולית שנקט כלפי סוהרים.
לאורך השנים, לא השתלב הנאשם בתהליך טיפולי. למרות שביטא מוטיבציה מילולית לטיפול, לא התמיד הנאשם בקשר הטיפולי.
באשר לעבירות נשוא התיקים דנן, הנאשם התקשה להתייחס להתנהגותו האלימה, טשטש את שאירע והמעיט מחומרת העבירות. בנוסף, השליך הנאשם את האחריות להתנהגותו על גורמים חיצוניים ותיאר את המצוקה שחווה בהיותו כלוא שנים כה רבות.
עם שחרורו ממאסרו האחרון, הוטל על הנאשם צו מבחן.
שירות המבחן מציין כי נערכו ניסיונות כושלים לזמן את הנאשם למפגשים בשירות המבחן, כאשר הנאשם לא יזם כל קשר עימם.
לתפיסת הנאשם, חל שינוי בהתנהגותו מאז שהשתחרר ממאסרו האחרון לפני כ-15 חודשים. הנאשם הרגיש שביעות רצון מכך שבפעם הראשונה הוא מסוגל להתמודד עם מצבו מבלי שמצוי במסגרת סגורה.
במהלך חודש ינואר 2006, פנה הנאשם לרשות לשיקום האסיר בבקשה לסיוע בהשתלבותו בחיי הקהילה בצורה תקינה. גורמי הטיפול ציינו כי בתחילה הביע הנאשם מוטיבציה גבוהה להשתלב בהליך טיפולי ושיקומי אולם בפועל, כחודש לאחר פגישתם, ניתק את הקשר עימם.
שירות המבחן התרשם כי הנאשם הינו בעל דפוסי התנהגות אלימים, המתקשה בשליטה בדחפיו ובתפיסת הפגיעה בקורבנותיו. בנוסף קיימת בעייתיות של שימוש בסמים, אשר הנאשם שלל אותה וטען בעת ריצוי מאסרו נגמל מסמים ומאז הוא שומר על ניקיונו .
שירות המבחן התרשם כי הנאשם מבטא מצוקה הנראית כנה ונזקקות לסיוע והכוונה אולם בפועל אינו מתמיד בקשר הטיפולי.
בשורה התחתונה, נמנע שירות המבחן מהמלצה כלשהיא בעניינו של הנאשם מאחר וקיימת יכולת נמוכה להפיק תועלת מקשר טיפולי ומאחר ולהערכתם אין הם מהווים מסגרת טיפולית אפקטיבית לגבי הנאשם.

בתאריך 14.05.07 הונח בפני תסקיר נוסף, ממנו עולה כי בחודשים 02/07 ו-03/07, הגיע הנאשם למפגשים עם שירות המבחן באופן רציף יחסית ובדיקות השתן שמסר העידו על ניקיונו מסמים.
הנאשם מסר כי מתמיד בעבודה כשליח בחברת שליחויות, הדגיש כי ניתק את קשריו עם החברה השולית וכי הוא נמנע מלבצע עבירות.
שירות המבחן ערך ניסיונות לגייסו לטיפול שיתייחס בעיקר להתנהגותו האלימה. הנאשם שלל נזקקות להתערבות שכזו וציין כי הוא מסוגל לשלוט בדחפיו.
להערכת שירות המבחן, תחושות העוול שהנאשם חש מצד מערכת המשפט ובתי הסוהר, מקשות על יכולתו של הנאשם להתייחס להתנהגותו הבעייתית ולהכיר באחריות למצבו.
הנאשם ביטא נכונות לעבור טיפול במסגרת שירות המבחן אולם שלל כל בעייתיות המצריכה טיפול.
מתחילת חודש אפריל, הפסיק הנאשם להגיע למפגשים ולא מסר בדיקות שתן. בחודש מאי יצר הנאשם קשר עם שירות המבחן ונקבעה עימו פגישה נוספת אולם גם לפגישה זו לא הופיע הנאשם.
שירות המבחן מסר כי אין בידו אינפורמציה עדכנית אודות הנאשם.
נוכח התנהלותו למול שירות המבחן התחזקה התרשמות שירות המבחן כי הנאשם מבטא ברמה המילולית נזקקות לסיוע והכוונה אולם בפועל, אינו מתמיד בקשר הטיפולי ואינו משתף פעולה באופן שמאפשר כניסה לטיפול.
לפיכך, נמנע שירות המבחן מהמלצה בעניינו של הנאשם.

במסגרת הטיעונים לעונש טענה ב"כ המאשימה כי במקרה דנן יש לתת משקל רב לאינטרס הציבורי ולהשית על הנאשם עונש מרתיע וממושך, להפעיל את המאסרים המותנים העומדים לחובתו של הנאשם, במצטבר זה לזה וכן להטיל בנוסף מאסר על תנאי.
ב"כ המאשימה הדגישה את החומרה שבמעשיו של הנאשם וכן טענה כי בנוגע לנאשם, קיים סיכון גבוה להישנות מקרי אלימות בעתיד.

מנגד טען ב"כ הנאשם כי מאז שוחרר הנאשם ממאסרו האחרון, הוא מנסה לשמור על אורח חיים נורמטיבי. הנאשם נגמל מסמים בכוחות עצמו וחל בו שינוי.
רוב העבירות בתיקים דנן, בוצעו במהלך שהותו של הנאשם בכלא ובוצעו כתוצאה מהשהות הממושכת בכלא ומהענישה הקשה ממנה סבל הנאשם.
הנאשם יזם קשר עם שירות המבחן, התמיד בפגישות ומסר בדיקות שתן נקיות. על מנת להתמיד בעבודה, שמצא בקושי רב לאור עברו הפלילי, החמיץ כמה פגישות אולם לא חזר לסמים ולעולם הפשע.
ב"כ הנאשם טען כי את רוב התנאים היה ניתן להפעיל את התנאים בעבר, אולם לא נתבקשה הפעלתם. הנאשם רוצה לפתוח דף חדש ולפיכך התעקש לצרף את כל תיקיו הפתוחים.
ב"כ הנאשם עתר כי תינתן לנאשם הזדמנות אחרונה לשתף פעולה עם שירות המבחן על מנת שתתקבל המלצה חיובית בעניינו.

דבר הנאשם:
הנאשם טען כי נאלץ להפסיד פגישות עם שירות המבחן בשל הצורך להתמיד במקום העבודה.
הנאשם ביקש להפנותו לתסקיר נוסף של שירות המבחן.

בנוסף, הגיש 20.06.07 הוגש לעיוני מכתב שכתב הנאשם. בו פירט הנאשם את נסיבות חייו הקשים: "כל חיי ביליתי מאחורי סורג ובריח בגלל נסיבות חיי הקשים... אני עושה כל שביכולתי על מנת להתרחק מדרך הפשע...אני מביע חרטה ומצטער על הנעשה בעבר..."
הנאשם ביקש כי יושת עליו מבחן טהור או כי ישלח לתסקיר נוסף.

בנוסף, הוגש לעיוני מכתב הגב' גלית חובב- מתפעלת בחברת שליחים , בה עובד הנאשם.
במכתב מצוין כי הנאשם "עובד אמין, מסור אחראי ונאמן, מבצע עבודתו היטב ובצורה מצוינת"
בנוסף נכתב כי מפאת צורכי העבודה השוטפת וכן עקב תאונת דרכים שעבר הנאשם, היה צורך לבטל לעיתים, פגישות של הנאשם עם שירות המבחן והגב' גלית עדכנה את קצינת המבחן בהתאם, למעט מספר פעמים בהם לא ניתן היה להשיג את קצינת המבחן.
המכתב הסתיים במילים: "מי ייתן ואסירים משוחררים אחרים יצליחו כמותו".

הנאשם יליד 1971. לחובתו 29 הרשעות קודמות בתחום האלימות, רכוש וסמים.
לחובת הנאשם חמישה מאסרים מותנים:
מאסר מותנה בן 18 חודשים בת.פ. 2388/00
מאסר מותנה בן 18 חודשים בת.פ. 4474/01
מאסר מותנה בן 10 חודשים בת.פ. 3616/02
מאסר מותנה בן 6 חודשים בת.פ. 2447/00, בית משפט השלום אשקלון
מאסר מותנה בן 24 חודשים בת.פ. 40296/01, בית משפט מחוזי תל אביב

סה"כ 76 חודשי מאסר על תנאי.

מעיון בתסקירים שהוגשו עולה באופן כללי תמונה חיובית בחלקה שבאה לידי ביטוי בשיתוף הפעולה הראשוני של הנאשם עם השירות , ביטוי נוסף לכך נלמד מתוצאות בדיקות השתן שהעידו על ניקיון מסמים וכן העדר הסתבכות נוספת עם רשויות החוק מאז שחרורו מהכלא.
יחד עם זאת, הסברו של הנאשם לניתוק הקשר עם שירות המבחן על רקע הצורך להתמיד במקום העבודה שמצא בקושי רב, עדיין לא מצדיק ניתוק כאמור, עם כל ההבנה שניתן לגלות כלפי נסיבותיו של הנאשם.

לאחר ששמעתי את טענות ב"כ הצדדים ועיינתי בתסקירים שגובשו על ידי שירות המבחן, לרבות המכתב ששלח הנאשם לביהמ"ש ולא בלי התלבטות, החלטתי להיעתר לבקשת הנאשם ולדחות את מתן גזה"ד פעם נוספת כדי לאפשר לו לחדש את הקשר עם שירות המבחן בתקווה שישתלב במערך הטיפולי של השירות כפי שיראה לנכון בנסיבותיו, ע"י השירות.
יובהר לנאשם כי ניתנה לו הזדמנות נוספת כדי להוכיח את כוונותיו לרבות רצונו לניהול אורח חיים נורמטיבי והשתלבות תעסוקתית תקינה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי הן בטיעוני הסניגור והן בדברים שכתב הנאשם לבית המשפט שבין היתר אני מצטט מהם: "אני משוחרר כמעט שנתיים וזה מעיד על שינוי... אני ממש לפני קביעת תאריך לחתונה ... קיימת בי תחושה שאם אחזור לכלא בגיל כזה לא יישארו בי כוחות ואני פשוט ... אם אדוני היה שולח אותי למבחן טהור ... כדי להעמיד אותי במבחן ולראות שאכן אני רציני באמרותי ונוכל להיפגש בסיום המבחן ואז כולם יבינו ובייחוד בית המשפט הנכבד... להחזיר אותי לכלא תמיד אפשר."

שירות המבחן יעשה מאמץ להתאים את המסגרת הטיפולית לבין צרכיו התעסוקתיים של הנאשם, כך שלא ייפגע המסלול התעסוקתי שהינו חלק מהמערך השיקומי של הנאשם.

אשר על כן, הדיון ידחה לקבלת תסקיר נוסף ליום 16.01.08 שעה 12:00.

עותק מההחלטה ישלח לשירות המבחן.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סחיטה באיומים

 2. איומים על סוהר

 3. שוד רכב באיומים

 4. איומים באינטרנט

 5. דרישת נכס באיומים

 6. איומים על עורך דין

 7. סחיטה באיומים עונש

 8. מעצר על איומים ברצח

 9. עבירת סחיטה באיומים

 10. עונש על עבירות סחיטה

 11. גזר דין בעבירת איומים

 12. מעצר על איומים בצוותא

 13. עבירת איומים סעיף 192

 14. מעצר על סחיטה ואיומים

 15. סחיטה באיומים - ערעור

 16. מעצר בעבירת סחיטה בכוח

 17. איומים על שכן בגלל רעש

 18. עונש על חטיפה לשם סחיטה

 19. חלופת מעצר סחיטה באיומים

 20. סחיטה באיומים 3 שנות מאסר

 21. הרשעה בפלילים איומים והטרדה

 22. עונש בעבירת דרישת נכס באיומים

 23. סעיף 192 לחוק העונשין - איומים

 24. סחיטה באיומים - מעצר עד תום ההליכים

 25. חטיפה לשם סחיטה - מעצר עד תום ההליכים

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון